Kazimierz Drajer SP3NK SK

W dniu 22 czerwca 2017r. zmarł nasz kolega Kazimierz  Drajer  SP3NK , radioamator, krótkofalowiec, konstruktor UKF, długoletni działacz Ligi Obrony Kraju oraz Polskiego Związku Krótkofalowców OT08 odznaczony Odznaką Honorową PZK, zawodowo związany z łącznością UKF. Członek SP OTC.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 27.06.2017 r. na Cmentarzu  Miłostowo ul. Warszawska w Poznaniu  o godzinie 10.00 .

Szczere wyrazy współczucia składamy na ręce rodziny składają koledzy z  PZK OT 08  i OT27 oraz LOK Wielkopolska .

 

SP3LD