Jerzy Jakubowski SP7CBG SK

  • Drukuj

W piątek 17 kwietnia 2020 r. po długim zmaganiu się z ciężką chorobą, odszedł od nas na zawsze  Jerzy Jakubowski SP7CBG. Jurek był wspaniałym człowiekiem, wszechstronnym krótkofalowcem. Przez  wiele lat pełnił funkcję Prezesa Łódzkiego Oddziału Terenowego (OT-15) oraz przedstawiciela OT-15 na Krajowe Zjazdy Delegatów PZK. Zajmował również stanowisko Wiceprezesa i Prezesa Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców. Człona a później Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej PZK. Odznaczony Złotą Odznaką Honorową PZK nr 43. Członek OTC z nr 314. Organizator  i propagator krótkofalarstwa. Reprezentował polskie środowisko radioamatorskie na licznych imprezach, w tym wielokrotnie na międzynarodowych targach krótkofalarskich Ham Radio we Friedrichshafen w Niemczech. Był ogromnie ceniony, poważany, znany oraz powszechnie lubiany. Będziemy zawsze o Tobie pamiętać, odpoczywaj w pokoju...

Zarząd SP OTC