Rozstrzygnięcie konkursu „Moja przygoda z Radiem”

  • Drukuj

Rozstrzygnięcie konkursu „Moja przygoda z Radiem”

ogłoszonego z okazji 90 Lecia PZK

 

Komisja Konkursowa w Składzie:

przewodniczący : Grzegorz SP3CSD, członkowie : Jerzy SP3SLU, Mieczysław SP3CMX, Bogdan SP3LD stwierdza, że na konkurs wpłynęły prace przesłane przez kolegów (w kolejności alfabetycznej wg znaków) SP3SUZ; SP5AYY; SP8UFM; SP9RU; SP9UH; SP9UO.

Komisja Konkursowa, po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami oraz kierując się przesłanymi przez czytelników ocenami , postanowiło przyznać trzy równorzędne wyróżnienia pracom następujących kolegów : SP3SUZ; SP5AYY oraz SP9UO. Wyróżnieni otrzymują ufundowane przez ZG PZK nagrody rzeczowe w postaci baluna antenowego. Jednocześnie wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują pamiątkowy dyplom. Nagrody zostaną rozesłane pocztą.

Ponadto, koledze Zygmuntowi SP5AYY za poważną i obszerną pracę mającą wartość historyczną, Bogdan SP3LD postanowił przyznać ufundowaną przez siebie nagrodę specjalną TRX KENWOOD na pasmo 70 cm.

Komisja dziękuje uczestnikom konkursu za przesłane prace a także kolegom krótkofalowcom, którzy nadesłali swoje opinie i oceny prac konkursowych.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Grzegorz SP3CSD