XXXII Zjazd SP OTC -nowy termin

  • Drukuj

Informuję, że termin odbycia XXXII Zjazdu w Księżych Młynach został przesunięty na 3 do 5 września 2021. Przepraszamy za powstałą sytuację spowodowaną obostrzeniami epidemicznymi. Uczestnikom, którzy dokonali wpłaty a nie będą mogli być obecni w nowym terminie  pieniądze zostaną zwrócone. Zapraszamy do udziału w Zjeździe w nowym terminie.

Grzegorz SP3CSD