Jan Krukowski SP3LO SK

  • Drukuj

W dniu 2 stycznia 2022r. w wieku 91 lat zmarł kol. Jan Krukowski SP3LO. Janek podczas służby wojskowej w roku 1950 ukończył Podoficerską Szkołę Łączności.  Po przejściu do rezerwy odkrył, że istnieją krótkofalowcy amatorzy , którzy posiadając licencją nawiązują łączności na falach krótkich. Jako rezerwista podjął pracę w pionie łączności LPZ a później LOK. Licencję amatorską otrzymał w roku 1957 jako SP3LO, któremu znakowi pozostał wierny do końca. Krótkofalarstwo stało się jego pasją życiową, pracował bardzo aktywnie na falach krótkich głównie emisją CW oraz fonia na UKF. W latach 1962 – 1966 pracował społecznie w Zielonogórskim Zarządzie Oddziału PZK.

Zawodowo pełnił wiele funkcji kierowniczych w ZURT Zielona Góra a później w WPHW. Korzystając z możliwości jakie stwarzała mu praca na tych stanowiskach wspomagał sprzętowo oraz finansowo działalność klub€w krótkofalowców  w Zielonej Górze. Od 1982 roku na emeryturze nie rozstawał się ze swoim hobby. Pamiętamy jego obecność w naszych niedzielnych  spotkaniach , w których brał udział mimo zaawansowanego wieku.  Janku spoczywaj w pokoju.

Pogrzeb Jana odbędzie się w dniu 12.01.2022 r o godzinie 9.00 na Nowym Cmentarzu przy ul. Wrocławskiej w Zielonej Górze.