Eugeniusz Kurzeja SP9IIA SK

13 stycznia br. po długiej chorobie zmarł Honorowy Prezes Klubu Łączności SP9KJM w Siemianowicach Śl. Eugeniusz Kurzeja SP9IIA. Kolega Eugeniusz znany jest w środowisku śląskich krótkofalowców jako animator wielu wartościowych przedsięwzięć o charakterze operatorskim i sportowo – obronnym. Był członkiem PZK w Śląskim Oddziale Terenowym PZK - OT 06. Za swoją ogromną aktywność społeczną odznaczony został Odznaką Honorową PZK oraz w 2016 r. także Złotą Odznaką Honorową PZK. Uroczystość żałobna odbyła się w czwartek 20 stycznia br Siemianowicach Śląskich. Cześć jego pamięci.