WSPIERAMY AKCJĘ DYPLOMOWĄ "PAMIĘTAMY O PRZYJACIOŁACH"

  Klub OTC wspiera Akcję dyplomową PAMIĘTAMY O PRZYJACIOŁACH i zachęca swoich członków do uczestnictwa w Akcji tym bardziej, że dotyczy ona dwóch wielce zasłużonych dla naszego Klubu  kolegów Ryszarda SP2IW oraz Zbyszka SP2IU.

Regulamin akcji dyplomowej.

Organizatorem  akcji dyplomowej upamiętniającej kolegów Bolesława SP2ESH, Zbigniewa SP2IU oraz Ryszarda SP2IW jest grupa nadawców  skupiona w klubie SP2PBY.  Przez wiele lat tworzyliśmy z nieobecnymi dzisiaj wśród nas kolegami zgraną grupę przyjaciół i w związku z tym proponujemy znak stacji wiodącej SN0OMS i znaki SN2ESH ( druga rocznica śmierci ), SN2IU ( druga rocznica śmierci )  i SN1IW (pierwsza rocznica śmierci ).

Czytaj więcej: WSPIERAMY AKCJĘ DYPLOMOWĄ "PAMIĘTAMY O PRZYJACIOŁACH"

Wyniki Zawodów SP OTC 2019

Komunikat Klasyfikacyjny Zawodów SP OTC 2019

 

Zawody klubu SP OTC odbyły się po raz czwarty 20. stycznia 2019r. W zawodach obowiązywał poprawiony regulamin, w którym rozliczenie zostało oparte o portal logSP.pzk.org.pl. Uczestniczyło w nich 96 stacji, w tym. 30 stacji seniorów, 63 stacje operatorów nie należących do klubu SP OTC oraz trzy stacje nasłuchowe. Stacja SP0OTC pracowała przez 40 minut zawodów emisją SSB a później CW. W tym roku otrzymaliśmy logi od wszystkich stacji, pocztą dotarły logi kolegów; SP2EPV, SP5NZG i SP9DF. Do kontroli użyte zostały logi: SP0OTC (stacja organizatora), SP3OCC, SP9AKI.

Czytaj więcej: Wyniki Zawodów SP OTC 2019

Zawody SP OTC 2019 Regulamin

20  stycznia 2019r. Klub Seniorów Polskiego Związku Krótkofalowców organizuje pod Honorowym Patronatem Prezesa PZK zawody, których celem jest uaktywnienie krótkofalowców z dłuższym stażem nadawcy, szczególnie członków Klubu Seniorów Polskiego Związku Krótkofalowców SP OTC, ułatwienie zdobycia dyplomu wydawanego przez SP OTC, podnoszenie umiejętności operatorskich oraz krzewienie zasad dobrego zachowania na pasmach amatorskich (HAM SPIRIT). Zawody są uwieńczeniem tygodnia aktywności SP OTC.

Uczestnicy: polscy i zagraniczni nadawcy indywidualni, stacje klubowe oraz nasłuchowcy. W szczególności do udziału zapraszamy nadawców z długim stażem oraz członków Klubu Seniorów Polskiego Związku Krótkofalowców SP OTC.

Czytaj więcej: Zawody SP OTC 2019 Regulamin

Józef Owczarski SP3JHR SK

Z przykrością informuję, że w dniu 6 stycznia 2019 roku odszedł od nas w wieku 83 lat Józef Owczarski SP3JHR. Józek interesował się radiem od najmłodszych lat.W roku 1953 był inicjatorem powołania Klubu SP3KCK w Jarocinie którym kierował przez ponad 40 lat. Aktywny na pasmach KF i UKF. Odznaczony wieloma odznaczeniami w tym Odznaką Honorową PZK nr 480. Cześć jego pamięci.

Msza święta w intencji zmarłego zostanie odprawiona w środę, 9 stycznia br. o godz. 11:00 w kościele p.w. Chrystusa Króla, przy ul. Paderewskiego w Jarocinie. Po mszy św. około godz. 12:00 odbędzie się pogrzeb na cmentarzu komunalnym w Jarocinie.