XXXI Zjazd Klubu OTC- Wnioski z dyskusji

Wnioski z dyskusji do realizacji przez Zarząd Klubu

1. Wystąpić do ZG PZK z wnioskiem o upamiętnienie 90 rocznicę powstania PZK przypadającą w roku 2019

2. Poprawa komunikacji Zarządu z członkami Klubu poprzez wykorzystanie strony klubowej, niedzielnych spotkań oraz poprzez system mailowy.

3. Opracować wzór koszulki klubowej.

4. Podejmowanie działań przez członków klubu w celu udzielenia pomocy w powrocie na pasma amatorskie kolegom którzy z różnych przyczyn są nieaktywni.

5. Wykonać zestawienie spotkań i imprez krótkofalarskich, lokalnych oraz tematycznych

Po XXXI Zjeździe Klubu

W miniony weekend w Białych Błotach koło Bydgoszczy obradował XXXI Zjazd Klubu Seniorów PZK (SPOTC). Sprawozdanie władz za upływającą kadencję przedstawił Prezes ustępującego Zarządu. Podkreślił, że w minionej kadencji Klub zorganizował wiele wystaw oraz akcji dyplomowych nawiązujących do historii krótkofalarstwa. Zjazd wybrał nowy Zarząd. Do trzyosobowego Zarządu wybrano pełniącego dotychczas funkcję prezesa Grzegorza  Walichnowskiego SP3CSD, Mieczysława Czarneckiego SP3CMX oraz Jerzego  Gomoliszewskiego SP3SLU. 

Czytaj więcej: Po XXXI Zjeździe Klubu

Grzegorz Sierocki SP7VCA - SK

Bogusław Filipek SP2JGZ SK