Akcja dyplomowa "Wojskowy Sprzęt Łączności" zakończona

SN0NONE, SN0NTWO,SN0RKD, SN0ENI,SN0OSB,SN0AP,SB0BP -Akcja Dyplomowa „Wojskowy Sprzęt Łączności „ zorganizowana przez OLD TIMER CLUB  SP przy udziale Polskiego Związku Krótkofalowców oraz Ligi Obrony Kraju, zakończona.  Udział w Akcji wzięło udział ponad 8700 stacji z kraju i zagranicy. Dodatkowo stacje , które spełniły warunki i uzyskując przynajmniej 6 dyplomów otrzymują dyplom  „Wojskowy Sprzęt Łączności” . Stacje z poza SP mogą ubiegać się o dyplom za nawiązanie przynajmniej jednej łączności ze stacjami organizatora. Dla stacji z poza SP dyplom wydawany jest w języku angielskim. Wszystkie  Dyplomy są dostępne do samodzielnego pobrania na stronie  https://logsp.pzk.org.pl/index.php?page=award.html&id=9  w formacie pdf.  Organizatorzy dziękują za udział w akcji.

SN0NONE, SN0NTWO,SN0RKD, SN0ENI,SN0OSB,SN0AP,SB0BP - Graduation action “Military Communication Equipment “organized by OLD TIMER CLUB SP with the participation of the Polish Amateur Radio Union and the National Defense League it is  completed now . We want let you that’s More than 8700 stations from Poland and abroad participated in the campaign. In addition, stations that have met the conditions and obtained at least 6 diplomas receive a Diploma in Military Communications Equipment. The stations from the outside Polish Land can apply for a diploma for establishing at least one communication with the organizer stations. For non-SP stations the diploma is issued in English. All diplomas are available for download at https://logsp.pzk.org.pl/index.php?page=award.html&id=9 in pdf format. The organizers says  Thank you so much for participating in the action and I hope see you all on the future.

Wystawa Transirwerów wg SP5WW

Wyróżniona konstrukcja - transirwer wg SP5WW wersja lampowa, zbudowany przez Andrzeja SP7ASZ

Podczas tegorocznego VI Zjazdu Technicznego PZK w Burzeninie miała miejsce wystawa amatorsko wykonanych transirwerów konstrukcji Jurka SP5WW.  Swoje konstrukcje zaprezentowało 9 kolegów. Różnorodność wystawionych radiostacji była bardzo duża od pierwotnej lampowej wersji poprzez zmodyfikowane wersje z syntezą DDS do wersji transirwera pracującego w paśmie 2 m. Ciekawostkę stanowił  wystawiony poza konkursem oryginalny TRX zbudowany przez Jurka SP5WW.  

Czytaj więcej: Wystawa Transirwerów wg SP5WW

XXIX Zjazd OTC Giewartów 2017

Link do relacji video ze zjazdu  https://youtu.be/gBK59gjF800

25 — 27 lipca 2017 r. w Giewartowie nad jeziorem Powidzkim odbywał się XXIX zjazd Klubu Seniorów PZK – SPOTC. Tradycyjnie zjazd rozpoczął się kolacją plenerową przy grillu, z chóralnymi śpiewami, akompaniamentem gitar i niekończącymi się rozmowami. W sobotę, po śniadaniu rozpoczęły się obrady prowadzone przez Prezesa SPOTC Grzegorza SP3CSD z gościnnym udziałem Prezesa PZK Waldemara 3Z6AEF, który poinformowało postępie prac nad Cyfrowym Archiwum Krótkofalarstwa Polskiego i uzyskanej na ten cel dotacji z budżetu państwa. Zasoby Archiwum są regularnie wzbogacane przez opracowania członków SPOTC. Panie zajmowały się w tym czasie domowymi wypiekami i nalewkami. Po obradach wykonano pamiątkowe zdjęcie uczestników wraz z rodzinami.

Czytaj więcej: XXIX Zjazd OTC Giewartów 2017

Akcja Dyplomowa „Wojskowy Sprzęt Łączności”

Akcja jest lekcją historii o zapomnianym, dawnym sprzęcie łączności, zwłaszcza o pierwszych polskich, wojskowych radiostacjach okresu międzywojennego oraz oddaniem hołdu ich konstruktorom i żołnierzom, którzy z nich korzystali podczas II wojny światowej. Ze względu na decydujące znaczenie dla przebiegu tej wojny, czcimy też ogromny dorobek polskich kryptologów, stąd nawiązanie do maszyny szyfrującej „Enigma”.

Wydawcą dyplomów jest SP OTC pod patronatem Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców przy współudziale Wydziału Łączności ZG LOK.

Czytaj więcej: Akcja Dyplomowa „Wojskowy Sprzęt Łączności”