Olek SP8ASP SK

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 24 kwietnia 2016 roku zmarł nasz kolega i przyjaciel

Aleksander Karamon SP8ASP

członek SP OTC 127, członek SP DX Clubu, QSL Manager SP8.

Olek urodził się w 1934r w Jaśle. Po ukończeniu szkoły został wcielony do służby wojskowej, gdzie po przeszkoleniu, jako radiotelegrafista pracował w węźle radiowym MON w Warszawie. Po zakończeniu służby dzięki kolegom z Jasła kontynuował pracę radiową już jako radioamator, najpierw w klubie SP8PJG, potem w SP8KJX. Uzyskał najpierw licencję nasłuchową SP8-7020, a po zdanym egzaminie - 6.II.1968r licencję SP8ASP. Aktywną pracą na pasmach szybko staje się członkiem SP DX Clubu. Od momentu powstania Wojewódzkiego Oddziału PZK w Krośnie jest jego Sekretarzem - ponad 20 lat. Za swoje zaangażowanie i działalność otrzymuje w 1984r Odznakę Honorową PZK. Z czasem Olek zajmuje się głownie kartami QSL, był okręgowym Managerem QSL SP8 oraz OT05. W 2010 roku został odznaczony Złotą Odznaką Honorową PZK. Aktywny i pracujący niestrudzenie do niepodziewanego dla wszystkich kresy życia. Miał 82 lata.

Cześć Jego Pamięci!

 Zarząd SP OTC

Uroczystości żałobne rozpoczną się dnia 26 kwietnia 2016 r. (wtorek) o godz. 14:00 w kościele pw. oo. Franciszkanów w Jaśle. Msza żałobna zostanie odprawiona o godz. 15:00, po której odprowadzimy Zmarłego na Stary Cmentarz w Jaśle.

Życzenia Świąteczne

Wszystkim krótkofalowcom oraz ich rodzinom składamy serdeczne życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych.
Niech Moc odradzającego się Pana wzmocni Was kochani w zdrowiu ciała i ducha.

Zarząd SP OTC

 

Zmarła Barbara Walichnowska


Głębokie wyrazy współczucia dla

kol. Grzegorza SP3CSD

Prezesa SP OTC

z powodu śmierci małżonki Barbary

Składa Zarząd Klubu

 

 

Kol. Grzegorzowi Walichnowskiemu SP3CSD

 Prezesowi

OGÓLNOPOLSKIEGO KLUBU SENIORÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU KRÓTKOFALOWCÓW

                                            wyrazy szczerego współczucia z powodu zgonu Małżonki

składają członkowie SPOTC zrzeszeni w Oddziale Podkarpackim PZK 

Aleksander SP8ASP, Jerzy SP8AQA, Wojciech SP8MI  i Adam SP8TJK

 

 Wyniki Zawodów SP OTC 2016

Komunikat Klasyfikacyjny Zawodów SP OTC 2016

 

Zawody klubu SP OTC odbyły się 24. stycznia 2016 w celu uczczenia 40 rocznicy powstania klubu seniorów SP.

Zawody rozegnane zostały po raz pierwszy. Uczestniczyło w nich 135 stacji. Licznie reprezentowana była grupa członków SP OTC w ilości 49 uczestników  grupie A i 2 w grupie C oraz stacja klubowa SP0OTC, a pamiętać trzeba że stacje te przyznawały dodatkowe punkty za łączność. Była też bardzo liczna grupa 63 stacji krótkofalowców SP, wielu z dużym stażem oraz kilka stacji spoza granic Polski. Mniejszym zainteresowaniem cieszyła się grupa QRP -  11 stacji, ale i tam konkurencja była silna, wystarczy porównać wynik punktowy w tej grupie. Otrzymaliśmy również 4 logi od stacji nasłuchowych, co cieszy choć w czasach gdy powstawał klub w zawodach zwykle uczestniczyło z dziesięć razy więcej nasłuchowców. Do kontroli zostały nadesłane logi: SO7A, SP0OTC, SP2GUC, SP3OCC, SP3PWL, SP5AHY, SP7SMF, SP9JA, SP9PEW. Do pełnej satysfakcji zabrakło zaledwie 3 logów od stacji z większą ilością QSO niż 5.

Czytaj więcej: Wyniki Zawodów SP OTC 2016