HM RYSZARD GRABOWSKI SP3CUG – XIV PREZES PZK

Ryszard Grabowski urodził się 14. 03.1950 r. w Poznaniu. Kolejno mieszkał w Przysiece, Kościanie i we Włoszakowicach, gdzie w 1964 r. ukończył Szkołę Podstawową. W 1961 r. wstąpił do 21 Drużyny Harcerskiej działającej przy tej szkole. Z podstawami radiotechniki zapoznał się poprzez „Horyzonty Techniki dla Dzieci” ze szczególnym uwzględnieniem działu „Radio-Klocki”.  W związku z przedwczesną śmiercią ojca nie mogły spełnić się marzenia Ryszarda o Technikum Łączności z internatem w Poznaniu. Z najbardziej zbliżonych kierunków dostępna była tylko ZSZ o profilu elektrycznym w Lesznie, którą ukończył 1967 r. Po ukończeniu szkoły odbył roczny staż w SP „Elwag” w Lesznie. Pierwszy związek z krótkofalarstwem miał w 1965 r., gdy uczestniczył w kursie korespondencyjnym organizowanym przez ZG PZK. Niestety część praktyczna jak i egzamin dla kursantów w ZOW PZK w Poznaniu nie odbyły się. Od września 1966 r. uczestniczył w kursie radiowym organizowanym przez ZP LOK w Lesznie. Po zakończeniu kursu planowane było uruchomienie Radio Klubu, ale wykładowca Mieczysław Paul, który był po egzaminie na licencję, wyprowadził się na Górny Śląsk.

Czytaj więcej: HM RYSZARD GRABOWSKI SP3CUG – XIV PREZES PZK

EDWARD BREIT - SP2AJO (1937-2014)

Edward Breit urodził się 21.08.1937 r. w Bydgoszczy. Po ukończeniu szkoły Podstawowej naukę kontynuował w III Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy, które ukończył w 1954 roku. W tym też roku rozpoczął pracę w Przedsiębiorstwie Upowszechniania Prasy i Książki „RUCH” w Bydgoszczy jako pracownik umysłowy. Od maja 1957 roku, odbywał roczny Kurs Teletechniczny Ministerstwa Łączności w Warszawie, który ukończył w maju 1958 roku uzyskując uprawnienia teletechnika. Służbę wojskową rozpoczął w maju 1958 roku i zakończył w maju 1959 roku, po czym podjął pracę w charakterze kierownika Bydgoskiego Klubu LPŻ, a od 1960 roku był pracownikiem cywilnym wojska. Po 40 latach pracy przeszedł na rentę pracując w tej samej jednostce wojskowej. Krótkofalarstwem zaczął się interesować w 1955 r. Uczestniczył w kursie radio operatorskim w radio klubie Ligi Przyjaciół Żołnierza, który ukończył w 1956 r. Uzyskał znak nasłuchowy SP2-559. Pierwsze łączności przeprowadzał na stacji klubowej SP2KAE i przeprowadził ich ponad tysiąc. Był przewodniczącym Rady w/w  Klubu. W 1957 r. reaktywował Bydgoski Klub Krótkofalowców. W czasie pobytu w Warszawie pracował na stacji SP5KAB. Czas pracy pod znakami klubowymi przypadła w okresie dużej aktywności słonecznej. 

Czytaj więcej: EDWARD BREIT - SP2AJO (1937-2014)

MARIAN OŻAROWSKI SP9CWJ (1922-1998)

Marian Ożarowski urodził się  30.01.1922 r. w Radomsku. Już w 1928 r. wstąpił do gromady zuchowej Związku Harcerstwa Polskiego. Od 23.04.1934 r. należał do III Męskiej Drużyny Harcerskiej im. Orląt Lwowskich. Radioamatorstwem zaczął się interesować od IV klasy szkoły podstawowej, do której uczęszczał w Lublińcu. Pierwsze lekcje pobierał od kadry 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty: K. Gasika, i od st. sierż. E. Radoszewskiego. W 1937 r. spotkał pierwszego licencjonowanego krótkofalowca st. sierż. Alojzego Kosmalę SP1OM. Wtenczas na bazie pozyskanych zespołów od swoich nauczycieli zbudował odbiornik detektorowy. Dużym wydarzeniem był zakup radioodbiornika fabrycznego „Kosmos-Pionier” Był uczniem Gimnazjum w Lublińcu i pełnił funkcję zastępowego w drużynie działającej przy tej szkole. W 1938 r. uczestniczył w obozie harcerskim w Nowych Trokach w okolicach Wilna, a w rok później w wielopolskim Wągrowcu. 

Czytaj więcej: MARIAN OŻAROWSKI SP9CWJ (1922-1998)

EUGENIUSZ SILUK SP9CWF

Eugeniusz Siluk urodził się w dniu 19.01.1937 r. w Błuden- Bereza Kartuska b. województwo Brześć. Wojnę wraz z rodziną spędził pod okupacją sowiecką i niemiecką.W 1945 r. przenieśli się w rodzinne strony matki Eugeniusza do Częstochowy. W 1946 r. ojciec otrzymał pracę i skromne mieszkanie w Lublińcu i tam się osiedlili. W piątej klasie szkoły podstawowej spotkał się na lekcji fizyki z nauczycielem Marianem Ożarowskim, późniejszym SP9CWJ. Szkołę Podstawową nr 1 w Lublińcu ukończył w 1951 r. Był prezesem szkolnego koła radioamatorskiego działającego pod patronatem Społecznego Komitetu Radiofonizacji Kraju. Członkowie koła wspierali budowę linii radiowęzłów wiejskich powiatu lublinieckiego. Eugeniusz wykazał się dużą aktywnością, co zauważone zostało przez władze SKRK. W nagrodę otrzymali dużą liczbę niesprawnych odbiorników radiowych. Części odzyskane po demontażu sprzętu służyły do budowy pierwszych odbiorników radiowych przez członków koła. W ten sposób Eugeniusz zainteresował się radioamatorstwem.W latach 1951-54 uczył się w Technikum Radiotechnicznym w Katowicach. Z tytułem technika powrócił do Lublińca i rozpoczął prace Urzędzie Telekomunikacji.

Czytaj więcej: EUGENIUSZ SILUK SP9CWF

TADEUSZ RACZEK SP7HT

TADEUSZ RACZEK, SP7HT Lata młodzieńcze, okres szkoły podstawowej i średniej, spędził w rodzinnym Chełmie Lubelskim. Już w czasach szkoły podstawowej budował odbiorniki „kryształkowe” i rozwieszał anteny do odbioru fal średnich i długich. Kolejnym etapem działalności radioamatorskiej była budowa odbiorników 0-V-1 i 1-V-1. W czasie nauki w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarneckiego w Chełmie uczestniczył w kursie radiotelegrafistów organizowanym przez Ligę Przyjaciół Żołnierza. Aby doskonalić umiejętność odbioru telegrafii, w domu słuchał stacji nadających emisją A2 na odbiorniku radiofonicznym polskiej produkcji typu „Mazur”.Odbiorniki radiofoniczne miały wtedy ograniczony zakres fal krótkich, a dolne pasma radiofoniczne były mocno zakłócane. Tadeusz z kolegą Edkiem (później SP8 HV i następnie SP2HV, SK 2017) przestrajali odbiorniki sąsiadów i przyjaciół tak, aby mogli odbierać audycje na wycinkach pasm niezakłócanych (wyższe pasma radiofoniczne KF).

Czytaj więcej: TADEUSZ RACZEK SP7HT

JERZY GÓRSKI - SP3DG (1933-2017)

Jerzy Górski urodził się 4.03.1933 r. Jego zainteresowanie elektrotechniką zaczęło się od Bożego Narodzenia 1939 roku, kiedy to święta spędzał na wsi, w której nie było elektryczności. Jurka starszy brat cioteczny przywiózł z Warszawy baterię, żarówki i przewody i zmontował oświetlenie choinkowe. Z wiekiem zaczął się mocno interesować elektrycznością i geografią. W podręczniku szkolnym „Przyroda martwa” znalazł opis odbiornika detektorowego. Poznał zasadę działania odbiornika i osprzętu towarzyszącego. Miał też dostęp do artykułów poświęconych instalacją elektrycznym w mieszkaniu i samochodzie i opisujących zasadę działania nadajników radiowych. Pod koniec wojny otrzymał w podarunku przedwojenny odbiornik detektorowy i w tajemnicy rozwiesił na kilka chwil drut, który był anteną odbiorczą. Po uruchomieniu usłyszał muzykę i język niemiecki.W 1946 r. wraz z matką zamieszkał w Bydgoszczy i tam ukończył szkołę podstawową. Jednak pasja „elektronika” i zbieranie poniemieckiego demobilu radiowego były silniejsze, niż potrzeba nauki. Kolejną interesującą go lekturą był miesięcznik „Radio dla techników i amatorów”.

Czytaj więcej: JERZY GÓRSKI - SP3DG (1933-2017)

WIESŁAW ANWAJLER ex SP6ZV

Wiesław Anwajler urodził się 19.07.1936 r. w Kobryniu-50 km na wschód od Brześcia (obecnie Białoruś). Do 1946 roku mieszkał w miejscowości Osipowicze, a następnie z rodziną został wysiedlony i zamieszkał w Objezierzu pow. Choszczno. Już w czasie nauki w szkole podstawowej Objezierzu interesował się zagadnieniami technicznymi oraz modelarstwem lotniczym. Gdy do jego miejscowości doprowadzono linie energetyczne i miał dostęp do prądu, zainteresowały go urządzenia elektryczne. Ojciec zakupił mu kryształek galenowy z oprawką, z czego zbudował pierwszy odbiornik detektorowy. Do dziś wspomina jak próbował ustawić igłę oprawki na umieszczonym w niej kryształku, aby usłyszeć w słuchawkach sygnał stacji radiowej. Kolejno zabrał się z budowę lampowego wzmacniacza małej częstotliwości, aby sygnał radiowy można odbierać na przy pomocy głośnika. Zainteresowanie radiotechniką nasiliło się pod koniec nauki w Liceum Ogólnokształcącym, które ukończył w 1955 r. To wszystko było przyczyną, że wybrał studia na Wydziale Łączności Politechniki Wrocławskiej. Na pierwszym roku studiów poznał kilku czynnych już krótkofalowców. 

Czytaj więcej: WIESŁAW ANWAJLER ex SP6ZV