WŁADYSŁAW TOMASZ MICHNIAK SP9DF

Władysław Michniak SP9DF urodził się 22.05.1930 roku w Krakowie. Przed II Wojną Światową uczęszczał do czteroletniej Szkoły Powszechnej. W 1944 r. ukończył szkołę podstawową w Krakowie. W 1946 roku, po ukończeniu Średniej Szkoły Zawodowej w Krakowie, uzyskał zawód drukarza-zecera. W latach 1946-48 działał w 28 Krakowskiej Drużynie Harcerskiej, gdzie pełnił kolejno funkcje zastępowego, przybocznego i p.o. drużynowego. Zdobył stopień ćwika. W latach 1951-1953 odbywał służbę wojskową w Wojskach Ochrony Pogranicza nad Bugiem (JW nr 1938). Był radiotelegrafistą II klasy, a służbę wojskową zakończył w stopniu plutonowego. O krótkofalarstwie opowiedział mu instruktor nauki telegrafii w czasie odbywania służby zasadniczej. Licencję nasłuchowa otrzymał w listopadzie 1953 r. ze znakiem SP9-113. Egzamin na licencję składał przed komisją egzaminacyjną w składzie Jerzy Szcześniak SP9KJ, Leszek Hałaciński SP9KL i Edward Krahl SP9-105, który był kierownikiem warsztatów LPŻ.

Licencję ze znakiem SP9DF uzyskał w marcu 1956 roku, a pierwszą łączność pod własnym znakiem przeprowadził 12 kwietnia 1956 r. z Jurkiem SP9KJ. Wtenczas mieszkał w Krakowie przy ul. Kozłówki 349, a na wyposażeniu posiadał odbiornik RX 0-V-1 i nadajnik ECO SOLO rozbudowany do wielostopniowego z lampą 807. Na początku używał anteny typu LW, a następnie VS1AA, dipol oraz dipol Inverted V. Na V Wojewódzkich Zawodach Radiotelegrafistów LPŻ w grupie amatorów zdobył 1 m. w nadawaniu a 2m. w nadawaniu i odbiorze.

Czytaj więcej: WŁADYSŁAW TOMASZ MICHNIAK SP9DF

LESŁAW STECZKOWSKI SP8YA (1938 - 2018)

Lesław Steczkowski SP8YA urodził się 2.07.1938 r. w Broszniowie (obecnie wieś w rejonie rożniatowskim obwodu iwanofrankowskiego na Ukrainie, a przed II wojną światową wieś w powiecie dolińskim województwa stanisławowskiego). Publiczną Szkołę Podstawową ukończył w 1953 roku w Zwięczycy (od 1 stycznia 2007 roku dzielnica Rzeszowa). W latach 1955-1957 uczył się w Zaocznym Technikum Łączności w Warszawie i uzyskał tytuł Technika Elektronika w specjalności Radiotechnika.

Pierwszą licencję otrzymał w 1958 r. ze znakiem SP8YA (ze spisu 1.12.1958). Jak podaje „KP nr 10 z 1959 r.” Lesław posiadał wtenczas nadajnik o mocy 30 W na lampach (6AC7, dwa razy 6AG7 oraz w stopniu końcowym LS50). Pierwszą jego anteną był Windom 20,4 m, a odbierał na 1V1. Skromny sprzęt pozwalał mu na przeprowadzanie łączności z ZL, 4S, FQ, VO w pasmie 14 MHz i ST, FP, CR, VK, ZL w paśmie 15 m

Czytaj więcej: LESŁAW STECZKOWSKI SP8YA (1938 - 2018)

MIECZYSŁAW CZARNECKI - SP3CMX

 

Mieczysław Czarnecki SP3CMX urodził się w 1949 roku we Wschowie (wówczas woj. poznańskie). Do ukończenia 19 roku życia mieszkał z rodzicami i trojgiem rodzeństwa w Lginiu, 10 km na północ od Wschowy, gdzie w 1963 roku ukończył Szkołę Podstawową. Krótkofalarstwem zainteresował się w szkole podstawowej na lekcji fizyki. Pierwszy odbiornik radiowy na słuchawki zbudował samodzielnie na tranzystorach TG-5 i TG-20 w wieku 13 lat. W 1964 r. trafił do Klubu Krótkofalowców LOK SP3KBW we Wschowie, gdzie spotkał m.in. Wiesława Kłosowskiego SP3AVS, znakomitego krótkofalowca i dydaktyka, dzięki któremu szybko uzyskał licencję nasłuchowca SP3-7127, nauczył się samodzielnie telegrafii i zaczął pracować głównie na CW ze stacji klubowej SP3KBW, wyposażonej wówczas w odbiornik BC-348 i nadajnik CW/AM, sterowany radiostacją RBM1 z driverem/powielaczem na 6P15P, PA na GU50 i anteną Windom. 

Czytaj więcej: MIECZYSŁAW CZARNECKI - SP3CMX

PIOTR SKRZYPCZAK SP2JMR - XVI PREZES PZK

Piotr Skrzypczak  SP2JMR urodził się 22.05.1950 r. w Poznaniu. Tam też ukończył Szkołę Podstawową nr 73. W latach 1959 do 1969 zajmował się modelarstwem lotniczym i bardzo zainteresowany był sterowaniem modeli drogą radiową. Marzenia Piotra jednak nie spełniły się ze względu na trudności w zdobyciu sprzętu. Dalszą naukę kontynuował w Technikum Chemicznym nr 2 im. Marii Skłodowskiej- Curie w Poznaniu. W 1975 roku ukończył Wydział Technologii Żywności Akademii Rolniczej w Poznaniu uzyskując tytuł magistra inżyniera technologii żywności. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w ZPC „Jutrzenka” w Bydgoszczy. W 1976 r. przypadkowo trafił na siedzibę Zarządu Oddziału Terenowego PZK w Bydgoszczy. Tam spotkał się z śp. Bolkiem SP2ESH. Wtenczas wrócił do tematu zdobycia licencji kat. IV uprawniającej do posiadania i używania sprzętu do zdalnego sterowania, a w efekcie końcowym wpisany został na listę uczestników kursu krótkofalarskiego.

Czytaj więcej: PIOTR SKRZYPCZAK SP2JMR - XVI PREZES PZK

HM RYSZARD GRABOWSKI SP3CUG – XIV PREZES PZK

Ryszard Grabowski urodził się 14. 03.1950 r. w Poznaniu. Kolejno mieszkał w Przysiece, Kościanie i we Włoszakowicach, gdzie w 1964 r. ukończył Szkołę Podstawową. W 1961 r. wstąpił do 21 Drużyny Harcerskiej działającej przy tej szkole. Z podstawami radiotechniki zapoznał się poprzez „Horyzonty Techniki dla Dzieci” ze szczególnym uwzględnieniem działu „Radio-Klocki”.  W związku z przedwczesną śmiercią ojca nie mogły spełnić się marzenia Ryszarda o Technikum Łączności z internatem w Poznaniu. Z najbardziej zbliżonych kierunków dostępna była tylko ZSZ o profilu elektrycznym w Lesznie, którą ukończył 1967 r. Po ukończeniu szkoły odbył roczny staż w SP „Elwag” w Lesznie. Pierwszy związek z krótkofalarstwem miał w 1965 r., gdy uczestniczył w kursie korespondencyjnym organizowanym przez ZG PZK. Niestety część praktyczna jak i egzamin dla kursantów w ZOW PZK w Poznaniu nie odbyły się. Od września 1966 r. uczestniczył w kursie radiowym organizowanym przez ZP LOK w Lesznie. Po zakończeniu kursu planowane było uruchomienie Radio Klubu, ale wykładowca Mieczysław Paul, który był po egzaminie na licencję, wyprowadził się na Górny Śląsk.

Czytaj więcej: HM RYSZARD GRABOWSKI SP3CUG – XIV PREZES PZK

MAKSYMILIAN (MAX) FORMANOWICZ SP3MY (1936-2015)

 

Maksymilian Formanowicz urodził się 1.10.1936 roku w Jarocinie. Pierwsze kroki w krótkofalarstwie stawiał w 1954 roku, kiedy to otrzymał licencje nasłuchową ze znakiem SP3 331. Przez trzy lata słuchał stacji na falach krótkich, a w tym krótkofalowców.  ramach działalności Ligi Przyjaciół Żołnierza kończy kurs radiotelegrafistów. Wstępuje do Radioklubu SP3KAU w Poznaniu, gdzie stawia pierwsze kroki jako operator stacji klubowej. Pierwszy wniosek Maksa o licencję nie został rozpatrzony pozytywnie. Jego starania wydłużyły się o kolejne lata w czasie odbywania służby wojskowej. Po jej zakończeniu w 1956 roku ponownie wystąpił o zezwolenie. W dniu 17.10.1957 roku otrzymuje zezwolenie Nr. 525/A. Jednocześnie zezwolenie otrzymuje klub SP3KCK w Jarocinie z Maksem jako operatorem odpowiedzialnym - kierownikiem radiostacji. Z wielkimi problemami technicznymi i materiałowymi przez 8 miesięcy budował swój pierwszy nadajnik na lampie RL12P35 w stopniu końcowym.

Czytaj więcej: MAKSYMILIAN (MAX) FORMANOWICZ SP3MY (1936-2015)

EDWARD BREIT - SP2AJO (1937-2014)

Edward Breit urodził się 21.08.1937 r. w Bydgoszczy. Po ukończeniu szkoły Podstawowej naukę kontynuował w III Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy, które ukończył w 1954 roku. W tym też roku rozpoczął pracę w Przedsiębiorstwie Upowszechniania Prasy i Książki „RUCH” w Bydgoszczy jako pracownik umysłowy. Od maja 1957 roku, odbywał roczny Kurs Teletechniczny Ministerstwa Łączności w Warszawie, który ukończył w maju 1958 roku uzyskując uprawnienia teletechnika. Służbę wojskową rozpoczął w maju 1958 roku i zakończył w maju 1959 roku, po czym podjął pracę w charakterze kierownika Bydgoskiego Klubu LPŻ, a od 1960 roku był pracownikiem cywilnym wojska. Po 40 latach pracy przeszedł na rentę pracując w tej samej jednostce wojskowej. Krótkofalarstwem zaczął się interesować w 1955 r. Uczestniczył w kursie radio operatorskim w radio klubie Ligi Przyjaciół Żołnierza, który ukończył w 1956 r. Uzyskał znak nasłuchowy SP2-559. Pierwsze łączności przeprowadzał na stacji klubowej SP2KAE i przeprowadził ich ponad tysiąc. Był przewodniczącym Rady w/w  Klubu. W 1957 r. reaktywował Bydgoski Klub Krótkofalowców. W czasie pobytu w Warszawie pracował na stacji SP5KAB. Czas pracy pod znakami klubowymi przypadła w okresie dużej aktywności słonecznej. 

Czytaj więcej: EDWARD BREIT - SP2AJO (1937-2014)