LESŁAW STECZKOWSKI SP8YA (1938 - 2018)

Lesław Steczkowski SP8YA urodził się 2.07.1938 r. w Broszniowie (obecnie wieś w rejonie rożniatowskim obwodu iwanofrankowskiego na Ukrainie, a przed II wojną światową wieś w powiecie dolińskim województwa stanisławowskiego). Publiczną Szkołę Podstawową ukończył w 1953 roku w Zwięczycy (od 1 stycznia 2007 roku dzielnica Rzeszowa). W latach 1955-1957 uczył się w Zaocznym Technikum Łączności w Warszawie i uzyskał tytuł Technika Elektronika w specjalności Radiotechnika.

Pierwszą licencję otrzymał w 1958 r. ze znakiem SP8YA (ze spisu 1.12.1958). Jak podaje „KP nr 10 z 1959 r.” Lesław posiadał wtenczas nadajnik o mocy 30 W na lampach (6AC7, dwa razy 6AG7 oraz w stopniu końcowym LS50). Pierwszą jego anteną był Windom 20,4 m, a odbierał na 1V1. Skromny sprzęt pozwalał mu na przeprowadzanie łączności z ZL, 4S, FQ, VO w pasmie 14 MHz i ST, FP, CR, VK, ZL w paśmie 15 m

Czytaj więcej: LESŁAW STECZKOWSKI SP8YA (1938 - 2018)

PIOTR SKRZYPCZAK SP2JMR - XVI PREZES PZK

Piotr Skrzypczak  SP2JMR urodził się 22.05.1950 r. w Poznaniu. Tam też ukończył Szkołę Podstawową nr 73. W latach 1959 do 1969 zajmował się modelarstwem lotniczym i bardzo zainteresowany był sterowaniem modeli drogą radiową. Marzenia Piotra jednak nie spełniły się ze względu na trudności w zdobyciu sprzętu. Dalszą naukę kontynuował w Technikum Chemicznym nr 2 im. Marii Skłodowskiej- Curie w Poznaniu. W 1975 roku ukończył Wydział Technologii Żywności Akademii Rolniczej w Poznaniu uzyskując tytuł magistra inżyniera technologii żywności. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w ZPC „Jutrzenka” w Bydgoszczy. W 1976 r. przypadkowo trafił na siedzibę Zarządu Oddziału Terenowego PZK w Bydgoszczy. Tam spotkał się z śp. Bolkiem SP2ESH. Wtenczas wrócił do tematu zdobycia licencji kat. IV uprawniającej do posiadania i używania sprzętu do zdalnego sterowania, a w efekcie końcowym wpisany został na listę uczestników kursu krótkofalarskiego.

Czytaj więcej: PIOTR SKRZYPCZAK SP2JMR - XVI PREZES PZK

HM RYSZARD GRABOWSKI SP3CUG – XIV PREZES PZK

Ryszard Grabowski urodził się 14. 03.1950 r. w Poznaniu. Kolejno mieszkał w Przysiece, Kościanie i we Włoszakowicach, gdzie w 1964 r. ukończył Szkołę Podstawową. W 1961 r. wstąpił do 21 Drużyny Harcerskiej działającej przy tej szkole. Z podstawami radiotechniki zapoznał się poprzez „Horyzonty Techniki dla Dzieci” ze szczególnym uwzględnieniem działu „Radio-Klocki”.  W związku z przedwczesną śmiercią ojca nie mogły spełnić się marzenia Ryszarda o Technikum Łączności z internatem w Poznaniu. Z najbardziej zbliżonych kierunków dostępna była tylko ZSZ o profilu elektrycznym w Lesznie, którą ukończył 1967 r. Po ukończeniu szkoły odbył roczny staż w SP „Elwag” w Lesznie. Pierwszy związek z krótkofalarstwem miał w 1965 r., gdy uczestniczył w kursie korespondencyjnym organizowanym przez ZG PZK. Niestety część praktyczna jak i egzamin dla kursantów w ZOW PZK w Poznaniu nie odbyły się. Od września 1966 r. uczestniczył w kursie radiowym organizowanym przez ZP LOK w Lesznie. Po zakończeniu kursu planowane było uruchomienie Radio Klubu, ale wykładowca Mieczysław Paul, który był po egzaminie na licencję, wyprowadził się na Górny Śląsk.

Czytaj więcej: HM RYSZARD GRABOWSKI SP3CUG – XIV PREZES PZK

MAKSYMILIAN (MAX) FORMANOWICZ SP3MY (1936-2015)

 

Maksymilian Formanowicz urodził się 1.10.1936 roku w Jarocinie. Pierwsze kroki w krótkofalarstwie stawiał w 1954 roku, kiedy to otrzymał licencje nasłuchową ze znakiem SP3 331. Przez trzy lata słuchał stacji na falach krótkich, a w tym krótkofalowców.  ramach działalności Ligi Przyjaciół Żołnierza kończy kurs radiotelegrafistów. Wstępuje do Radioklubu SP3KAU w Poznaniu, gdzie stawia pierwsze kroki jako operator stacji klubowej. Pierwszy wniosek Maksa o licencję nie został rozpatrzony pozytywnie. Jego starania wydłużyły się o kolejne lata w czasie odbywania służby wojskowej. Po jej zakończeniu w 1956 roku ponownie wystąpił o zezwolenie. W dniu 17.10.1957 roku otrzymuje zezwolenie Nr. 525/A. Jednocześnie zezwolenie otrzymuje klub SP3KCK w Jarocinie z Maksem jako operatorem odpowiedzialnym - kierownikiem radiostacji. Z wielkimi problemami technicznymi i materiałowymi przez 8 miesięcy budował swój pierwszy nadajnik na lampie RL12P35 w stopniu końcowym.

Czytaj więcej: MAKSYMILIAN (MAX) FORMANOWICZ SP3MY (1936-2015)

EDWARD BREIT - SP2AJO (1937-2014)

Edward Breit urodził się 21.08.1937 r. w Bydgoszczy. Po ukończeniu szkoły Podstawowej naukę kontynuował w III Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy, które ukończył w 1954 roku. W tym też roku rozpoczął pracę w Przedsiębiorstwie Upowszechniania Prasy i Książki „RUCH” w Bydgoszczy jako pracownik umysłowy. Od maja 1957 roku, odbywał roczny Kurs Teletechniczny Ministerstwa Łączności w Warszawie, który ukończył w maju 1958 roku uzyskując uprawnienia teletechnika. Służbę wojskową rozpoczął w maju 1958 roku i zakończył w maju 1959 roku, po czym podjął pracę w charakterze kierownika Bydgoskiego Klubu LPŻ, a od 1960 roku był pracownikiem cywilnym wojska. Po 40 latach pracy przeszedł na rentę pracując w tej samej jednostce wojskowej. Krótkofalarstwem zaczął się interesować w 1955 r. Uczestniczył w kursie radio operatorskim w radio klubie Ligi Przyjaciół Żołnierza, który ukończył w 1956 r. Uzyskał znak nasłuchowy SP2-559. Pierwsze łączności przeprowadzał na stacji klubowej SP2KAE i przeprowadził ich ponad tysiąc. Był przewodniczącym Rady w/w  Klubu. W 1957 r. reaktywował Bydgoski Klub Krótkofalowców. W czasie pobytu w Warszawie pracował na stacji SP5KAB. Czas pracy pod znakami klubowymi przypadła w okresie dużej aktywności słonecznej. 

Czytaj więcej: EDWARD BREIT - SP2AJO (1937-2014)

MIECZYSŁAW CZARNECKI - SP3CMX

 

Mieczysław Czarnecki SP3CMX urodził się w 1949 roku we Wschowie (wówczas woj. poznańskie). Do ukończenia 19 roku życia mieszkał z rodzicami i trojgiem rodzeństwa w Lginiu, 10 km na północ od Wschowy, gdzie w 1963 roku ukończył Szkołę Podstawową. Krótkofalarstwem zainteresował się w szkole podstawowej na lekcji fizyki. Pierwszy odbiornik radiowy na słuchawki zbudował samodzielnie na tranzystorach TG-5 i TG-20 w wieku 13 lat. W 1964 r. trafił do Klubu Krótkofalowców LOK SP3KBW we Wschowie, gdzie spotkał m.in. Wiesława Kłosowskiego SP3AVS, znakomitego krótkofalowca i dydaktyka, dzięki któremu szybko uzyskał licencję nasłuchowca SP3-7127, nauczył się samodzielnie telegrafii i zaczął pracować głównie na CW ze stacji klubowej SP3KBW, wyposażonej wówczas w odbiornik BC-348 i nadajnik CW/AM, sterowany radiostacją RBM1 z driverem/powielaczem na 6P15P, PA na GU50 i anteną Windom. 

Czytaj więcej: MIECZYSŁAW CZARNECKI - SP3CMX

EUGENIUSZ SILUK SP9CWF

Eugeniusz Siluk urodził się w dniu 19.01.1937 r. w Błuden- Bereza Kartuska b. województwo Brześć. Wojnę wraz z rodziną spędził pod okupacją sowiecką i niemiecką.W 1945 r. przenieśli się w rodzinne strony matki Eugeniusza do Częstochowy. W 1946 r. ojciec otrzymał pracę i skromne mieszkanie w Lublińcu i tam się osiedlili. W piątej klasie szkoły podstawowej spotkał się na lekcji fizyki z nauczycielem Marianem Ożarowskim, późniejszym SP9CWJ. Szkołę Podstawową nr 1 w Lublińcu ukończył w 1951 r. Był prezesem szkolnego koła radioamatorskiego działającego pod patronatem Społecznego Komitetu Radiofonizacji Kraju. Członkowie koła wspierali budowę linii radiowęzłów wiejskich powiatu lublinieckiego. Eugeniusz wykazał się dużą aktywnością, co zauważone zostało przez władze SKRK. W nagrodę otrzymali dużą liczbę niesprawnych odbiorników radiowych. Części odzyskane po demontażu sprzętu służyły do budowy pierwszych odbiorników radiowych przez członków koła. W ten sposób Eugeniusz zainteresował się radioamatorstwem.W latach 1951-54 uczył się w Technikum Radiotechnicznym w Katowicach. Z tytułem technika powrócił do Lublińca i rozpoczął prace Urzędzie Telekomunikacji.

Czytaj więcej: EUGENIUSZ SILUK SP9CWF