WOJCIECH NIETYKSZA SP5FM (1932 – 2020)

WOJCIECH NIETYKSZA SP5FM urodził się 24.11.1932 r. w Warszawie (Szpital na Karowej). Przez kilka lat rodzina mieszkała w Gliwicach gdzie ojciec Wojciecha Bronisław Nietyksza pracował. W czasie nauki w szkole średniej na przełomie 1948/1949 r. otrzymał licencję nasłuchową ze znakiem SP026X. Na początku 1951 r. otrzymał znak SWL SP5-026. Był bardzo aktywnym nasłuchowcem. Miał potwierdzonych 180 krajów emisją CW. Od 1954 r. publikował w Radioamatorze szereg artykułów. W nr 6/54 przedstawił opracowanie „Nowe zastosowanie wtórnika katodowego”. W tym samym roku ukazały się także artykuły: „Nasz udział w zawodach UKF” (RA 9/54) i „SP5KAB na Śnieżniku” (RA 10/54). Przez długi czas publikował swoje opracowania w dziale „Z życia krótkofalowców”.Pierwszą licencję nadawcy ze znakiem SP5UX otrzymał jesienią 1952 r. Było to zezwolenie na pasma UKF z mocą 5W. Kolejne zezwolenie i znak SP5FM otrzymał jesienią 1954 r. Zezwolenie to uprawniało do pracy tylko na telegrafii na pasmach 3,5 i 7 MHz z mocą 5 W.

Czytaj więcej: WOJCIECH NIETYKSZA SP5FM (1932 – 2020)

BOGUSŁAW FAJFUR SP8TQ ex SP6TQ (1939-2014)

BOGUSŁAW FAJFUR SP8TQ ex SP6TQ urodził się dnia 17.11.1939 r. we Lwowie. W roku 1945 wraz z rodzicami przeprowadził się do Przemyśla. W tym samym roku zginął w Przemyślu jego ojciec. W 1947 r. wraz z matką wyjechał do Opola.Szkołę podstawową ukończył w 1953 r. w Opolu. W 1953 r. zaczął uczęszczać do Technikum Mechaniczno-Elektrycznego w Opolu. Licencję nasłuchową ze znakiem SP6-506 otrzymał z nadania Zarządu Wojewódzkiego Ligi Przyjaciół Żołnierza w dniu 15.10.1956 r. Był jednym z założycieli pierwszego klubu krótkofalowców Związku Harcerstwa Polskiego na Opolszczyźnie - Klub SP6KAZ działał Technikum Geodezyjnym. Już w tym czasie był nauczycielem (obok Daniela SP6GD i Jurka SP6UK) krótkofalarstwa przyszłych wybitnych krótkofalowców jak min. Wojtka SP9-6012 – SP6PT obecnie SP9PT. Wraz z innymi entuzjastami krótkofalarstwa przygotował podwaliny do utworzenia w 1957 r. Oddziału Wojewódzkiego PZK w Opolu. Pierwszą licencję kat. III otrzymał w 1958 r. ze znakiem SP6TQ i wystawiona była na adres Opole ul. Ściegiennego 7.

Czytaj więcej: BOGUSŁAW FAJFUR SP8TQ ex SP6TQ (1939-2014)

JERZY STOPA SP6BAA (1933–2015)

Jerzy Stopa SP6BAA urodził się 4 września 1933 roku w Łucku (dawne województwo wołyńskie na Kresach Wschodnich). Po różnych bardzo przykrych przejściach wojennych zamieszkał z rodzicami w Kolbuszowej (obecnie woj. podkarpackie). Tam też ukończył szkołę powszechną, a następnie liceum ogólnokształcące.

Po ukończeniu liceum w 1952 r. wyjechał do Wrocławia i podjął studia na Politechnice Wrocławskiej. Studia ukończył w roku 1958 obroną pracy dyplomowej uzyskując tytuł magistra inżyniera elektroniki w specjalności telekomunikacja. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Telekomunikacji Polskiej, gdzie pracował do emerytury.

Do Polskiego Związku Krótkofalowców wstąpił w 1962 roku. Za namową Stanisława SP6XU zapisał się na kurs krótkofalarski, na którym nauczycielami byli Janek SP6AAT i Andrzej SP6AEG. Pierwszą licencję ze znakiem SP6BAA otrzymał 27 grudnia 1964 roku. W zawodach ARRL CW w 1969 roku zajął czwarte miejsce w Polsce, a w OK DX 1969 w paśmie 3,5 MHz miejsce ósme.

Czytaj więcej: JERZY STOPA SP6BAA (1933–2015)

ANDRZEJ KOMUSZYŃSKI SP6JU (1936-2019)

Andrzej Komuszyński SP6JU urodził się 22.12.1936 r. w Katowicach. Po śmierci matki w 1939 r. wyjechał do Stanisławowa i mieszkał tam do zakończenia II Wojny Światowej. W 1945 r. jako repatriant wrócił do Katowic, a następnie wraz z ojcem wyjechał do Opola. Szkołę podstawową ukończył w Oplu w 1950 r. Już jako 12 letni chłopiec budował odbiorniki kryształkowe a następnie na lampach KC RENS, RV12, P2000, 2K2M. Naukę kontynuował w Technikum Mechaniczno- Elektrycznym w Opolu. Jego pierwszym klubem był Radioklub LPŻ SP6 KAZ i SP6KBR w Opolu. Tam zainteresował się łącznością radiową a szczególnie telegraficzną. Szybko opanował umiejętności nadawania i odbioru telegrafii. Był wytrawnym operatorem stacji SP6KBR. Kilka lat posiadał znak nasłuchowy SP6 -516. Po ukończeniu technikum rozpoczął pracę w Zespole Radiostacji w Opolu a następnie w Opolskim Radioklubie LPŻ. Trzecim miejscem pracy była Komenda Wojewódzka MO w Opolu w pionie łączności jako radiotechnik  Po nadejściu politycznej odwilży w 1956 r. otrzymał pierwsze zezwolenie i znak SP6JU.

Czytaj więcej: ANDRZEJ KOMUSZYŃSKI SP6JU (1936-2019)

ALOJZY SMAJDOR SP9AJM

ALOJZY SMAJDOR SP9AJM urodził się 31 maja 1942 r. w Marcinkowicach koło Nowego Sącza. Szkołę podstawową ukończył w 1956 r. w Marcinkowicach. Już w szóstej klasie szkoły podstawowej miał kontakt z radiem. Kolega starszego brata zbudował odbiornik detektorowy. W trójkę montowali antenę i zawiesili ją jednym końcu na wysokim drzewie. Alojzy zainteresował się tematem. Brat wypożyczał książki z dziedziny radiotechniki i elektroniki oraz miesięcznik ”Radioamator”. Alojzy przeczytał wszystko i połknął bakcyla „radioamatorskiego”. Samodzielnie zbudował odbiornik na słuchawki, które po pewnym czasie musiał oddać właścicielowi. Trudności w pozyskaniu własnych skłoniły Alojzego do zbudowania innej konstrukcji na fale średnie i długie ze wzmacniaczem i głośnikiem. Przy okazji pogłębiania wiedzy ze wspomnianego miesięcznika zapoznał się z treścią dotyczącą łączności amatorskich. Do pozyskanego przedwojennego odbiornika radiofonicznego, po jego naprawie, dobudował zakres krótkofalowy.

Czytaj więcej: ALOJZY SMAJDOR SP9AJM

ALFRED JABŁOŃSKI SP9CTW

Alfred Jabłoński SP9CTW urodził się 31.08.1939 r. w Waidhofen w Austrii. Do Polski wraz z rodziną przeprowadził się w grudniu 1946 r. Zamieszkał w miejscowości Łączka koło Skoczowa w powiecie cieszyńskim. Szkołę podstawową ukończył w miejscowości Ogrodzona powiat Cieszyn.

Już wtenczas interesował się odbiorem radiowym. Naukę kontynuował w liceum zawodowym w specjalności elektromechanik w Cieszynie. Ukończył ją w 1956 r. Ze względów rodzinnych zrezygnował ze studiów i podjął pracę w Zakładzie Prefabrykatów Budowlanych w Skoczowie. Po dwóch latach przeniósł się do Fabryki Farb i Lakierów w Cieszynie, gdzie pracował na stanowisku elektromechanik. Na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych był członkiem Klubu LPŻ/LOK oraz późniejszym czasie SP9KVZ.

Czytaj więcej: ALFRED JABŁOŃSKI SP9CTW

ANTONI JANICZEK SP2AN (1905- 1984)

Antoni Janiczek SP2AN urodził się 07.05.1905 r. w Żędowicach w powiecie Strzelce Opolskie. Po ukończeniu szkoły powszechnej postanowił uzyskać zawód tartacznika. Stosowne kwalifikacje zdobył w tartaku Osie w Borach Tucholskich. Służbę wojskową odbywał w Jednostce Wojskowej w Toruniu w specjalności łączność. Po odbyciu zasadniczej służby wojskowej pracował na stanowisku kierownika tartaku w Lubawie, Szamotułach i w Wolsztynie.W Szamotułach w 1931 r. poznał członka Poznańskiego Klubu Krótkofalowców Józefa Moderskiego SP1AX. W tym samy roku został członkiem PKK. Pierwszą licencję wydaną przez Ministerstwo Poczt i Telegrafów ze znakiem SP1J otrzymał w dniu 18.12.1932 r. Jego jedno literowy sufiks cieszył się dużym powodzeniem. W sprawozdaniu Centralnego Biura QSL wykazany był na 23 pozycji (na 119) z liczbą kart QSL 364. W 1934 r. pracował pod znakiem SP1DJ i wysłał 436 kart, co dawało mu 31 pozycję na wykazie CB QSL. W roku 1935 r. przez CB QSL przeszły jego 274 karty.

Czytaj więcej: ANTONI JANICZEK SP2AN (1905- 1984)