NORBERT DOLNY SP2BBD (1943 - 2008)

Norbert Dolny SP2BBD urodził się 31.05.1943 r. w miejscowości Mogiel koło Miastka. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej kontynuował  naukę w Miastku. Krótkofalarstwem zainteresował się w czasie odwiedzin Miasteckiego Radio klubu Ligi Obrony Kraju SP1KCX. Pierwsze nasłuchy stacji amatorskich w paśmie 40 m  przeprowadzał na odbiorniku radiowym „Aga”. Wiele godzin poświęcił na słuchanie łączności stacji  Cyryla SP1BC,  Emila SP2CC, Klemensa SP2BE, Romana SP7HX i Tolka SP7LA. Od 1962 r. był słuchaczem Oficerskiej Szkoły Łączności w Zegrzu koło Warszawy. Tam nauczył się telegrafii, podstaw radiotechniki i łączności radiowej. Bardzo szybko nawiązał kontakt z  kolegami, którzy byli zainteresowani krótkofalarstwem. Wspólnie z Tomkiem SP3-492 obecnie SP7BCA , 

Czytaj więcej: NORBERT DOLNY SP2BBD (1943 - 2008)

ZBIGNIEW EJTMINOWICZ SP2AVE (1940-2011)

Zbigniew Ejtminowicz SP2AVE urodził się w 9 czerwca1940 r. w Grodnie.  W 1945 r. rodzina Zbigniewa przeniosła się do Łomży. Edukację rozpoczął w Szkole Podstawowej w  Łomży w 1947 r.  W 1955 r. wyjechał na wakacje do wujka pszczelarza na Pomorzu Zachodnim. Tam pierwszy raz spotkał się z odbiornikiem radiowym typu Pionier, który zasilany był bateriami.Miał możliwość posłuchania na wszystkich dostępnych pasmach. Eksperymentował z antenami.  Po powrocie do domu zastała go wielka niespodzianka.Rodzice zakupili popularny wtenczas radioodbiornik „Pionier U 2”, na którym w paśmie 40 metrów usłyszał dziwne a zarazem ciekawe rozmowy. Okazało się, że to były łączności krótkofalowców. W Łomży w tym czasie nie było żadnego krótkofalowca. W 1956 r. pojechał na Wystawę Tele i Radiotechniki, która zorganizowana była w Pałacu Kultury w Warszawie.

Czytaj więcej: ZBIGNIEW EJTMINOWICZ SP2AVE (1940-2011)

MIECZYSŁAW KWIATKOWSKI SP8IT (1925 – 1987)

Mieczysław Kwiatkowski SP8IT urodził się 9.12.1925 r. w Bydgoszczy. Pierwsze lata swego życia spędził w rodzinnym domu w Bydgoszczy przy ul. Orlej 46 m 1. Jego stryjem mieszkającym pod tym samym adresem był Kazimierz SP2JP przedwojenny SP1HK. Miał na co dzień możliwość zapoznania się działalnością krótkofalarską. Przeprowadził się do Rzeszowa. Otrzymał licencję nasłuchowca o znaku SP8-099. W 1956 r. wraz z Eugeniuszem Bochenkiem SP8-055 (później SP8ZR), Włodzimierzem Kapynis (później SP8XE), Kazimierzem SP8-124 (później SP8LY) oraz Marianem SP8AG, Piotrem SP8IJ i Janem SP8MJ uczestniczył w Zawodach Radiotelegraficznych organizowanych w Poznaniu przez Zarząd Główny Ligi Przyjaciół Żołnierza. Wówczas Marian SP8AG w konkurencji ogólnej amatorów zajął 3 miejsce.

Czytaj więcej: MIECZYSŁAW KWIATKOWSKI SP8IT (1925 – 1987)

MIECZYSŁAW LALIK SP8ATH/SP7ATH (1935 - 2009)

Mieczysław Lalik SP8AHT urodził się 30.06.1935 r. w miejscowości Hutki koło Krasnobrodu.Po ukończeniu Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego w Biłgoraju (rok1960) rozpoczął studia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Po ukończeniu studiów w 1963 r. rozpoczął pracę w Liceum Ogólnokształcącym w Janowie Lubelskim, gdzie uczył fizyki i wychowania technicznego. Z działalnością krótkofalowców spotkał się podczas przesłuchiwania różnych stacji na odbiorniku radiowym Pionier. Przypadkowo usłyszał stacje Emila SP2CC i Klubu SP8KDF. Odszukał Radioklub Ligi Przyjaciół Żołnierza SP8KDF z Biłgoraju i został jego członkiem. Uczestniczył w kursie prowadzonym w klubie przez Jerzego Sykułę SP8AQK.W 1960 otrzymał licencję nasłuchowca ze znakiem SP8-585.

Czytaj więcej: MIECZYSŁAW LALIK SP8ATH/SP7ATH (1935 - 2009)

TADEUSZ CZAPKA SP6BFK (1930 - 2014)

TADEUSZ CZAPKA SP6BFK urodził się 3.12.1930 r. w miejscowości Załucze-Śniatyn. Po szkole podstawowej naukę kontynuował w Zasadniczej Szkole Zawodowej. Po ukończeniu ZSZ rozpoczął pracę w Jelczańskich Zakładach Samochodowych w Jelczu. Zasadniczą Służbę Wojskową odbywał w Marynarce Wojennej i tam w 1952 r. ukończył Szkołę Specjalistów Morskich w specjalności radiotelegrafista. Po wyjściu do cywila wrócił do pracy w JZS. W 1959 r. spotkał Władka SP6GK, który zaproponował Tadeuszowi zainteresowanie się krótkofalarstwem. Razem zorganizowali klub nasłuchowy przy JZS.  Tam zorganizowali kurs na świadectwo uzdolnienia, na którym Tadeusz uczył telegrafii, a SP6GK podstaw radiotechniki, operatorstwa i przepisów. Od 1960 r. Tadeusz był na nasłuchowcem i członkiem nadzwyczajnym Polskiego Związku Krótkofalowców.

Czytaj więcej: TADEUSZ CZAPKA SP6BFK (1930 - 2014)

JERZY BILSKI SP7EXJ (1948 - 2014)

Jerzy Bilski SP7EXJ urodził się 10.04.1948 r. w Białej Podlaskiej. Tam ukończył szkołę podstawową.Naukę kontynuował w Liceum Pedagogicznym w Leśnej Podlaskiej. W tym czasie spotkał się z Jurkiem SP8AOJ(sk), który zapoznał Go ze szczegółami działalności krótkofalarskiej oraz częściowo przygotował do egzaminu na świadectwo uzdolnienia. Niestety nie opanował wystarczająco znajomości telegrafii i egzaminu nie zaliczył. 

W 1968 r. wstąpił do Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu. Tam telegrafia była jednym z przedmiotów nauczania. W 1970 r. został członkiem Klubu Krótkofalowców PZK SP5PSL. W klubie poznał tajniki praktycznej pracy na radiostacji klubowej. W kolejnym roku już bez najmniejszych problemów zdał egzamin i uzyskał świadectwo uzdolnienia. Pierwszą licencję kat. I ze znakiem SP5EXJ otrzymał w dniu 12.06.1971 r. 

Czytaj więcej: JERZY BILSKI SP7EXJ (1948 - 2014)

JERZY KEMPA SP2DVH ex JW0D (1940 - 2016)

Jerzy Kempa SP2DVH  urodził się 2.03.1940 r. w miejscowości Piaski (Wieluń) ok.95 km od Łodzi. W 1945 r. wraz rodzicami przeprowadził się i zamieszkał w Gdyni przy ul. Chojnickiej 6, gdzie ojciec Jurka prowadził mały zakład usług stolarskich. Uczestniczył w kursach nauki telegrafii i pracy na radiostacji zorganizowanych przez radioklub Ligi Przyjaciół Żołnierza SP2 KDS w Gdyni (obecnie port jachtowy). Jego nauczycielami byli: Bohdan Donderski SP2RQ, Innocenty Konwicki SP2RO, Józef Jargan SP2WB oraz Zdzisław Moław SP2CJ. W 1960 roku powołany został do odbycia zasadniczej służby wojskowej w JW Marynarki Wojennej w Gdyni - Oksywiu, gdzie był radiooperatorem. Po wyjściu do cywila w 1962 r. zatrudniony został jako pracownik cywilny w Węźle Łączności Marynarki Wojennej w Gdyni - Oksywiu na stanowisku radiooperatora.

Czytaj więcej: JERZY KEMPA SP2DVH ex JW0D (1940 - 2016)