ANDRZEJ PUCHALAK SP6RTX ex SP6DYK

ANDRZEJ PUCHALAK SP6RTX ex SP6DYK urodził się  25.03.1947 r. w Opolu. Edukację rozpoczął w 19 54 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Opolu. Od 1961 r. uczęszczał do Technikum Elektrycznego w Opolu na kierunku Elektrotechnika Przemysłowa. Tam też rozpoczęła się przygoda Andrzeja z radiem. Wykładowca z elektroniki prowadził zajęcia teoretyczne a następnie praktyczne. Każdy uczeń otrzymywał pudełko z podzespołami. Zobowiązany był zbudować układ elektroniczny na lampach, dokonać pomiarów następnie rozmontować i złożyć ponownie do pudełka dla następnej zmiany. W lach sześćdziesiątych zbudował odbiornik radiowy i przy zastosowaniu układu antenowego (4 zwoje na ramie okna od strony zachodniej wraz z kondensatorem obrotowym), co dało bardzo dobry odbiór Radia Luksemburg na falach średnich. Wspomnieć należy, że to radio było jedynym dostępnym źródłem dobrej muzyki w PRL-u. Licencję nasłuchową ze znakiem SP6-6187 otrzymał w 1967 r. W 1966 r. rozpoczął studia na kierunku Elektrotechnika Przemysława i na Wyższej Szkole Inżynierskiej (Obecnie Politechnika Opolska).

Czytaj więcej: ANDRZEJ PUCHALAK SP6RTX ex SP6DYK

Stanisław Borowik SP6LK (1931-2013)

Stanisław Borowik SP6LK urodził się 27.09.1931 r. Z łącznością Stanisław zetkną się na początku lat pięćdziesiątych w czasie odbywania zasadniczej służby wojskowej. W wojsku otrzymał odznakę „Wzorowy Łącznościowiec” ( 22.05.1954). W latach 1954-1956 był niezrzeszonym nasłuchowcem 11.12.1956 r. otrzymał znak nasłuchowy SP6-510. W 1957 r. zdał egzamin na świadectwo uzdolnienia a w  lipcu tego samego roku otrzymuje licencję ze znakiem SP6LK. Pierwszą łączność nawiązuje w dniu 11.08.1957 r. w paśmie 80 m. ze stacja OK1LD. Wtenczas miał do dyspozycji wyłącznie wojskowy sprzęt demobilowy. Później pracował na nadajniku z lampą GU 7 w stopniu końcowym a odbierał na USP-9. Antena to L W 41 m. Po przekształceniu się LPŻ w Ligę Obrony Kraju i powołaniu Zarządu Wojewódzkiego LOK w Opolu  staje się aktywnym działaczem tej organizacji. Społecznie działa w PZK i w pionie łączności LOK.

Czytaj więcej: Stanisław Borowik SP6LK (1931-2013)

Alfons Strzelecki SP2AP (1930-1998)

Alfons Strzelecki SP2AP urodził się 26.04.1930 r. w Żninie jako syn zawiadowcy kolejki wąskotorowej. Już w szkole powszechnej interesował się radiem. W czasie okupacji pracował w niemieckim zakładzie, gdzie naprawiane były radioodbiorniki. Po wojnie ukończył szkołę średnią ogólnokształcącą. Sam nauczył się języka angielskiego, a z czasów wojny znał język niemiecki. Dzięki pomocy krótkofalowców w 1952 r. otrzymał znak nasłuchowy SP2-776. Wciągu dwóch lat opanował telegrafię i zapoznał się z pracą krótkofalowców w eterze. Był pionierem krótkofalarstwa w regionie, ale też jednym z najlepszych telegrafistów w Polsce. W 1952 r. rozpoczął pracę w Fabryce Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego „SPMASZ” w Żninie.

W dniu 1.04.1954 r. z Ministerstwa Poczt i Telegrafów otrzymał licencję nr 114/A ze znakiem SP2AP.  Było to zezwolenie na pracę na falach krótkich tylko telegrafią (3,5 i 7 MHz) oraz na UKF (telegrafia i fonia) z mocą 5 W. Zezwolenie to, było ważne do 1955 r.

Czytaj więcej: Alfons Strzelecki SP2AP (1930-1998)

MICHAŁ KASIA SP5AM (1907-1977)

 

Michał Kasia SP5AM urodził się 22.09.1907 r. w Zatorze (koło Oświęcimia). Jego rodzicami byli Hiacynt (Jacenty) i Maria z domu Urban. Miał dwie siostry: Zofię i Stefanię. Kiedy wybuchła I wojna światowa ojciec Michała, który prowadził rzemieślniczy warsztat produkujący eleganckie meble metodą Thoneta został powołany do wojska i wyruszył na front. Matka Michała zachorowała na Hiszpankę i wkrótce zmarła. Rodzinna legenda głosi, że czując nadchodzący koniec upiekła chleb dla swoich dzieci. Chleba starczyło do dnia powrotu ojca z frontu. Ojciec ponownie ożenił się i miał kilkoro dzieci. Sytuacja rodzinna i potworna bieda zmusiła Michała do ucieczki z rodzinnego domu. Piechotą dotarł do Krakowa. W Krakowie ucząc się w szkole średniej jak i na Politechnice Krakowskiej zarabiał na swoje utrzymanie głównie przez udzielanie korepetycji. Po zakończeniu studiów i uzyskaniu tytułu inżyniera w poszukiwaniu pracy odpowiadającej jego wiedzy przeprowadził się do Warszawy.

Czytaj więcej: MICHAŁ KASIA SP5AM (1907-1977)

JÓZEF BIERNAT SP2ZT ( 1940-1994)

Józef Biernat SP2ZT urodził się 28.02.1940 r. w Katowicach. Ojciec Józefa był hutnikiem. Szkołę Podstawową nr 1 w Katowicach rozpoczął w 1947 r. Od września 1954 r kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym  im. M. Kopernika  w Katowicach. Po roku choroba ojca zmusiła go do przerwania nauki i podjęcia pracy zarobkowej. W 1955 r. podjął pracę w Zakładach Urządzeń Elektrycznych w Katowicach jako pomocnik magazyniera. Krótkofalarstwem rozpoczął się interesować w 1957 r. W dniu 5.09.1958 r. wstąpił do Klubu Łączności Ligi Przyjaciół Żołnierza SP9KAS w Katowicach. Licencję nasłuchową ze znakiem SP9-726 otrzymał 30.06.1958 r. W wrześniu 1958 r. ukończył kurs radiotelegrafistów. Od czerwca 1958 r. był QSL Mangerem Okręgu SP9. Pierwsza licencję nadawcy ze znakiem SP9ZT otrzymał 30.12.1958 r. Pierwszą łączność wtenczas na RBM 1  pod własnym znakiem przeprowadził w dniu 18.01.1959 r. Ukończył Zasadniczą Szkolę Zawodową o  kierunku radiotechnika.

Czytaj więcej: JÓZEF BIERNAT SP2ZT ( 1940-1994)

ANTONI LUTYŃSKI SP5AL ex SP1SD

 Antoni Lutyński SP5AL urodził się Radomiu. Mieszkał w Radomiu przy ul. Piłsudskiego 4. Krótkofalarstwem zaczął się interesować w latach 1928-1930. Pierwszy odbiornik krótkofalowy zbudował na lampie dwu-siatkowej typu A-3. Były to czasy, gdy na pasmach amatorskich pracowało nie wiele stacji a zakłócenia występowały sporadycznie. Kolejnym urządzeniem zbudowanym przez Antoniego był odbiornik 1-V-1. Wtenczas zwiększyły się możliwości słuchania. W 1930 r. odwiedził Polski Klub Radio Nadawców w Warszawie w celu zapisania się do klubu i otrzymał licencję nasłuchową ze znakiem SPL 852. W tym okresie krótkofalarstwem zainteresował się jego starszy syn Henryk (po wojnie SP5AH). Regularnie słuchał niedzielnych komunikatów nadawanych przez radiostację Zarządu Głównego PZK o znaku SP1ZK. Antoni w swoich wspomnieniach pisał, że za zgodą Artura SP1IC pracował pod Jego znakiem . Podając swój znak nasłuchowy SPL 852 jak operatora stacji .(Biuletyn PZK nr 9 /71.)  Zbudował dwustopniowy nadajnik o mocy 20 watów na pasmo 7 i 14 MHz sterowany kwarcem.

Czytaj więcej: ANTONI LUTYŃSKI SP5AL ex SP1SD

ADAM KOSIARSKI SP5AY (1921-1997)

Inż. ADAM KOSIARSKI SP5AY

 

Adam Kosiarski SP5AY urodził się 5 czerwca 1921 r. w Lubartowie w województwie lubelskim.

W 1935 r. ukończył Gimnazjum w Lublinie. W czasie okupacji uczył się i pracował w Instytucie Łączności. Zaraz po wojnie zetknął się z krótkofalarstwem. W czasie studiów był członkiem Radio Klubu Ligi Przyjaciół Żołnierza SP5KAB. Pierwszą licencję i znak SP5AY otrzymał jesienią 1955 r. Od tego czasu intensywnie pracował na falach krótkich od 3,5 do 28 MHz. Po ukończeniu Szkoły Inżynierskiej im. Wawelberga i Rotwunda w Warszawie w 1947 r. uzyskał tytuł inżyniera elektryka. Już w 1955 r. publikował w Radioamatorze szereg artykułów technicznych. W numerze piątym zamiesił opisy: „Odbiornik Turystyczny”, „W pracowni radiotechnicznej” i „Nadajnik QRP”. Artykuł zatytułowany „Zmodyfikowany nadajnik KF średniej mocy” zamieszczony był w numerze 7. W 1958 r. po reaktywowaniu Polskiego Związku Krótkofalowców był członkiem prezydium ZG PZK.  Kolejny raz wchodził w skład ZG PZK w 1959 i w 1960 r.

Czytaj więcej: ADAM KOSIARSKI SP5AY (1921-1997)