Krzysztof Słomczyński SP5HS

Krzysztof Słomczyński SP5HS. Urodził się 7 października 1934 roku. Krótkofalarstwem zainteresował się w początkach lat pięćdziesiątych w czasie nauki w 30 Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie. Należał do Radioklubu LPŻ SP5KAB. Uzyskał licencję nasłuchową  znak SP5 018.
Jego wnioski o licencję nadawcy odrzucane były przez Urząd Bezpieczeństwa ze względu na poglądy rodziny latach 1956-57 bardzo aktywnie uczestniczył w procesie reaktywowania Polskiego Związku Krótkofalowców. Podpis Krzysztofa zamieszczony jest na  protokole dokumentu  przywracającego PZK.

W dniu 4 lutego 1957 roku pozyskał pierwszą licencje i znak SP5HS. Dokument pozwalał na pracę na CW z mocą 10W.

W dniu 9 czerwca 1959 roku Zarząd Główny PZK zatwierdził regulamin Polskiego Klubu DX, którego SP5HS był jednym z pięciu założycieli. W  1960 roku otrzymuje dyplom ukończenia Politechniki Warszawskiej.
Przez kilka kadencji był członkiem Zarządu Głównego PZK. W latach 1970 -1974 był Sekretarzem Generalnym PZK i jednocześnie Dyrektorem Biura.
Za pracę na rzecz krótkofalarstwa Polskiego i PZK w 1973 roku  oznaczony został Honorowa Odznaką PZK z numerem OO7.
W roku 1990 został wybrany Prezesem PZK( pierwszym po wojnie wybranym w demokratyczny sposób) Funkcje ta pełnił do 2002 roku.
Był członkiem i przewodniczącym Państwowej Komisji Egzaminacyjnej  ds Radioamatorów w  służbie  amatorskiej.
Jest działaczem I Regionu IARU. Już w   1978 roku  w czasie Konferencji Generalnej I Regionu IARU na Węgrzech z inicjatywy SP5HS-a  powołana została Grupa Robocza  ds.  Amatorskiej Radiolokacji  Sportowej. (ADRF) Był jej przewodniczącym przez 20 lat.
 Był organizatorem pierwszych Mistrzostw Świata ADRF ,które odbyły się w 1980 roku  w SP w miejscowości Cetniewo. Wiele razy przewodniczył komisji sędziowskiej na MS i Mistrzostwach ARDF I Regionu IARU. Za bogatą działalność   wyróżniony został  Medalem IARU.
Uczestniczył w szeregu Światowych Konferencji ITU. W 2000 i 2007 był zastępcą przewodniczącego delegacji Polski.
Na przełomie wieków  był pełniącym obowiązki wice  Prezesa PAR i w tym czasie podejmował wiele działań na rzecz krótkofalowców min. przystąpienie Polski do stosowania Zalecenie CEPT T/R 61-01 w sprawie uznania pozwoleń amatorskich.
Prawie całe życie zawodowe związane jest z radiokomunikacją, Odznaczony został wieloma odznaczeniami i medalami a w tym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi , Złotym Medalem dla Obronności Kraju, Odznaką Honorową ”Zasłużony Pracownik Łączności”
W latach 2001-2003 był koordynatorem Zespołu Przygotowującego RT6 do Konferencji Światowej
WRC 2003 w Podkomitecie Zarządzania  Częstotliwościami Kwatery Głównej NATO.
29 czerwca 2002 roku odznaczony został Złota Odznaką Honorową PZK a w 2008 r. XVII  Zjazd Krajowy PZK nadaje mu godność Członka Honorowego PZK.
Nadal  pojawia się na pasmach amatorskich.

SP3CUG