ZBIGNIEW KASZYCKI SP8IC (1917-1990)

Zbigniew Kaszycki urodził się 26.05.1917 r. w Krakowie. Po ukończeniu szkoły podstawowej naukę  kontynuował w Gimnazjum Męskim im. Królowej Zofii w Sanoku. Już w okresie nauki w gimnazjum interesował się radiotechniką i fotografiką. Wykazywał wybitne zdolności humanistyczne, pedagogiczne oraz techniczne. Krótkofalarstwem zaczął się interesować w 1935 r. W 1938 r. wstąpił  do Lwowskiego Klubu Krótkofalowców i otrzymał znak nasłuchowy SPL 1074. Był bardzo aktywnym nasłuchowcem. W „Raporcie Hamsów” publikowanym w Krótkofalowcu Polskim był wielokrotnie wymieniany. Były to informacje na temat dokonanych nasłuchów w kolejności (SP, Europa DX). I tak KP 3/1939 (Styczeń 39) - 45, 5, 0 . KP 4/1939- (luty 39)- 17, 23, 0. KP 5/1939 (marzec 39) - 33, 25, 1. Przy okazji tego raportu Zbyszek pisał do redakcji: „Budowa  0-V-2 na bazie „E” oraz przyrządu do pomiaru natężenia pola. Próby na 56 MHz.

Czytaj więcej: ZBIGNIEW KASZYCKI SP8IC (1917-1990)

Piotr Śliwiak SP8EV (1909- 1980)

Piotr Śliwiak urodził się 4.07.1909 r. w Przemyślu. Tu skończył szkolę powszechną oraz uzyskał kwalifikacje w zawodzie tel-radiotechnicznym. Uczestniczył w obozie Przysposobienia Wojskowego na którym uczył się alfabetu Morsea. Od 1924-r. Należał do Lwowskiego Klubu Krótkofalowców, gdzie został mu przydzielony znak nasłuchowy PL223 a następnie w marcu 1926r, otrzymał znak SP3DO. Na wyposażeniu  miał nadajnik na lampie R-403 ok. 3 W oraz odbiornik  Schnelle 1V1 oraz antenę typu „L” z 8 metrową przeciwwagą. W dniu 4 lipca 1927 r. władze (Policyjno-Pocztowe) oplombowały mu nadajnik. Po rozprawie sądowej pomyślnie zakończonej dla Piotra mógł wrócić do nadawania. W 1929 r. jako pierwszy w LKK otrzymał oficjalne zezwolenie SP1AH wydane przez Ministerstwo Poczt i Telegrafów. W 1932 r. zainicjował powstanie pierwszego oddziału terenowego LKK w Przeyślu. Wtenczas pracował na zmodyfikowanym Hartleyu z modulatorem do pracy fonicznej własnej konstrukcji, odbiorniku audjon z lampą A-442 i anteną typy ”Levy” na pasmo 42 m.

Czytaj więcej: Piotr Śliwiak SP8EV (1909- 1980)

MARIAN GAWLIKOWSKI SP8AG.

 Marian Gawlikowski urodził się 28.09.1927r w Rzeszowie. Ukończył Technikum Telewizyjne w Krakowie. W wojsku ukończył szkolę podoficerska ze specjalnością radiotelegrafista. Po ukończeniu szkoły przeniesiony został do Jednostki Wojskowej-”5-ty Okręgowy Batalion Łączności” gdzie pracował na radiostacjach RSBF i RF1KV. Służbę zakończył w stopniu kaprala z III klasą radiotelegrafisty. Po wyjściu z wojska w 1952 r uczestniczył w Centralnych Zawodach Radiotelegrafistów LPŻ w  których zdobył III miejsce. W zawodach tych uczestniczył także SP8MJ, który przez cały czas wprowadzał  Mariana w arkana krótkofalarstwa. Tam też poznał SP5CM, SP6XA, SP6WF, SP6WM i SP8CK oraz Wiesława Wysockiego późniejszego SP2DX. Po powrocie  do Rzeszowa otrzymał licencję nasłuchową ze znakiem SP8 127. Przeprowadził ponad 3000 nasłuchów i za każdy wysłał kartę QSL. Za większość nasłuchów otrzymał potwierdzenie. W 1954 r. podjął pracę w LPŻ w Ośrodku Szkolenia Łączności w Rzeszowie. Następnie pracował w Radiofonizacji Kraju. Zorganizował Klub Łączności LPŻ w Rzeszowie. Przeprowadził kilka spotkań w szkołach średnich a w tym w Technikum Elektrycznym przy ul. Hetmańskiej.

Czytaj więcej: MARIAN GAWLIKOWSKI SP8AG.

STANISŁAW KNEBLOCH SP8CH ex SP1IH (1901-1985)

Stanisław Knebloch urodził się 7.03.1901 r. w Mariańskich Górach w Czechosłowacji. Uczył się w II Gimnazjum im. św. Jacka w Krakowie. Należał do 2 Krakowskiej Drużyny Harcerskiej im. Jana Henryka Dąbrowskiego  w Krakowie. „Bóg Honor Ojczyzna” to życiowe drogowskazy Stanisława, które wpajał mu min. jego drużynowy ks. hm. Luzar. (komendant Hufca w Trzebini, Komendant Chorągwi Krakowskiej, Naczelny Kapelan ZHP, Kapelan WP)  Stanisław w 1928 r. ukończył Politechnikę Lwowską.  W tym samym roku rozpoczął pracę w Fabryce Lokomotyw w Chrzanowie  i tam pracował do wybuchy II Wojny Światowej. W październiku 1934 r. otrzymał licencję ze znakiem SP1IH ze wskazaniem miejsca zainstalowania radiostacji Trzebinia  ul. Dąbrowskiego 326.  Jego pierwszym  nadajnikiem był samowzbudny Hartley  7 MHz a później TPTG jednolampowy  na P460 , który przy napięciu anodowym 300V  dawał 6 W. Odbiornikiem był sieciowy  1-V-1 a antena to dawny Marconi 40 m. Już w 1935 wysłał prze biuro 775 kart QSL- tylko sześciu kolegów wysłało więcej. Zainteresowanie alfabetem Morsea przekazywał córce Otyli.

Czytaj więcej: STANISŁAW KNEBLOCH SP8CH ex SP1IH (1901-1985)

WŁADYSŁAW SOCH SP8SZ (1909- 1968)

Władysław Socha urodził się 20.07.1909 r. w Bystrzejowicach gmina Piaski na Lubelszcyznie. Po ukończeniu szkoły powszechnej w rodzinnej miejscowości podjął naukę w Liceum  Zamojskiego  w Lublinie. Po zdaniu matury rozpoczął studia  na Uczelni Techniczno- Przemysłowej w Lublinie, którą ukończył z wyróżnieniem w 1928 r. Bez problemu zlazł pracę w lubelskim Biurze Techniczno Handlowym, w której pracował do 1934 r. Zaczynał na stanowisku radiotechnika a następnie kierownika Działu Radiowego. Radioamatorstwem zaczął się interesować w 1930 r. Eksperymentował na falach krótkich oraz na 56 MHz. W latach 1934-1939  związany był z przemysłem lotniczym. Był starszym kontrolerem  w Państwowych Zakładach Lotniczych w Warszawie a następnie w Lubelskiej Wytwórni Samolotów. Nadmienić należy, że do zakładów lotniczych trafiali ludzie z wysokimi kalifikacjami ,którzy oddani byli swej Ojczyźnie. Mimo dużego zaangażowania  zawodowego i obowiązków rodzinnych znajdował czas na działalność krótkofalarską. W 1934 r. otrzymał licencję nasłuchową PL 044  (SPL 44?).

Czytaj więcej: WŁADYSŁAW SOCH SP8SZ (1909- 1968)

ANDRZEJ KOBA SP8BWR

Andrzej Koba urodził się 14.08.1940 r. w Lublinie. Tam tez ukończył szkołę podstawową a następnie  kontynuował naukę w Technikum Chemiczno – Mechanicznym. Po maturze rozpoczął studia  na UMCS, które ukończył w 1965 r. z tytułem magistra geologii Wiosną 1965 r. przypadkowo spotkał kolegę z  podstawówki  Jurka SP8TK. Długa rozmowa przed klubem Ligi Obrony Kraju SP8KAF zakończyła się informacją SP8TK o jego zainteresowaniach krótkofalarskich. Kilka dni później Andrzej  przekroczył progi wspomnianego klubu, gdzie spotkał kierownika klubu Michała Bartnika SP8CP. W klubie dowiedział się, że w następnym tygodniu rozpoczyna się kurs krótkofalarski dla początkujących. Bez wahania wpisał się na listę kursantów i  rozpoczął kolejny raz naukę.  Kursantami byli uczniowie lubelskich szkół oraz dwie osoby dorosłe a w tym młody magister. Zajęcia na kursie prowadzili Michał SP8CP(sk) , Kazimierz SP8MG(sk)  i Kazimierz SP8AVB(sk). Zajęcia odbywały się przez kilkanaście  miesięcy trzy razy w tygodniu.

Czytaj więcej: ANDRZEJ KOBA SP8BWR

Prof. ROMAN JAN IŻYKOWSKI SP7HX (ex SP1LP)

Prof. ROMAN JAN IŻYKOWSKI SP7HX (ex SP1LP)

Roman Iżykowski urodził się 25.09.1912 r w Łodzi. W 1932 r. rozpoczął studia w Konserwatorium Muzycznym Heleny Kijeńskiej Dobkiewczowej. Nauki gry na skrzypcach pobierał w klasie Alfreda Wiłkomirskiego a teorie muzyki kompozycji u Feliksa Wróbla i Grażyny Bacewicz. Jednocześnie w systemie eksternistycznym studiował w Państwowym Konserwatorium Muzycznym w Warszawie. Pierwszy etap studiów zakończył jednocześnie w 1935 r. Od 1934 r. pracował jako nauczyciel śpiewu i muzyki w Gimnazjum im. ks. Ignacego Skorupki w Łodzi. W 1935 r. został członkiem Łódzkiego Klubu Radio Nadawców otrzymując znak nasłuchowy  SPL170. Włączył się bardzo aktywnie w działalność organizacyjną klubu .

Czytaj więcej: Prof. ROMAN JAN IŻYKOWSKI SP7HX (ex SP1LP)