STANISŁAW OKOŃ SP6XU ( 1904-1994)

Stanisław Okoń urodził się 1maja 1904 we wsi Karkoszki powiat Radomsko. Ukończył gimnazjum w Częstochowie. Jego pierwszym miejscem pracy były Zakłady Elektromechaniczne Firmy „Sztabiński i Syn” w Częstochowie. Zatrudniony był tam, jako pracownik biurowy, co nie dawało mu satysfakcji. Zainteresowany był telekomunikacja i elektrotechnika. Porzucił dotychczasową prace przeniósł się do Sosnowca i zatrudnił się w „Telefonach Sosnowieckich”. W tym okresie zbudował sobie odbiornik radiowy na dwóch lampach. Pierwszą stacja, jaka odbierał to Warszawa nadająca z mocą, 700 W, którą uruchomili radioamatorzy. W 1927 roku kolejny raz zmienia miejsce zamieszkania. Przenosi się do Bielska-Białej i podejmuje pracę w Urzędzie Telefoniczno- Telegraficznym. Jego marzeniem było spotkanie z krótkofalowcami, ale w tym czasie na tym ternie ich jeszcze nie było. W 1930 r. przeniesiony zostaje służbowo do Wilna. Z krótkofalarstwem w praktyce spotkał się na ćwiczeniach praktycznych w Szkole Technicznej w Wilnie.Jeden z uczniów nawiązał łączność z krótkofalowcem ze Lwowa. To tam w 1933 r. znajduje klub krótkofalowców i zostaje jego członkiem. Po odbyciu szkolenia otrzymuje znak nasłuchowy SPL-85 a po złożeniu egzaminu licencje nadawcy o znaku SP1GZ pod adresem Wilno ul. Wiosenna 7/8

Czytaj więcej: STANISŁAW OKOŃ SP6XU ( 1904-1994)

BRONISŁAW DUDA „BRUNI” SP9AI

Bronisław Duda urodził się 7.11.1934 w Bielsku Białej. Szkołę podstawowa ukończył w 1949 r.w swoim rodzinnym mieście. Edukację kontynuował w Technikum Elektrycznym w specjalności automatyka Przemysława w Bielsku-Białej. W latach 1950 do 1957  zajmował się wyczynowo kolarstwem. W klubie Start Warszawa  ścigał się min. z Krzysztofem SP5HS. Był w szerokiej kadrze trenerów Wisznieckiego i Łasaka. Po ukończeniu szkoły powołany został do odbycia zasadniczej Służby Wojskowej w Wojskach Obrony Pogranicza w Zakopanym. Służbę zakończył w 1956 r. a po jej odbyciu rozpoczął prace w WSS „Społem” w  Bielsku Białej na stanowisku Kierownika Zakładu Remontowo- Budowlanego. Od 1960 r. interesuje się krótkofalarstwem. Został nasłuchowcem (znak SP9 1193)   i operatorem stacji klubowej SP9PSB w Bielsku Białej gdzie podnosił swoje kwalifikacje. W dniu 23.02.1964 r. zdał egzamin na świadectwo uzdolnienia a egzaminatorami byli Witold Wichura SP9DW, Tadeusz Boehm SP9 EU i Franciszek Brajza SP9DN.

Czytaj więcej: BRONISŁAW DUDA „BRUNI” SP9AI

PROF. DR INŻ. ANDRZEJ ZIELIŃSKI SP5LVV - XI PREZES PZK

   Andrzej Zieliński urodził się 24.12.1934 r. w miejscowości Mokobody powiat Siedlce. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Siedlcach, a po jej ukończeniu w 1948 r. kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. St. Żółkiewskiego w Siedlcach, a następnie w Warszawie (obecnie LO im. Jana Kochanowskiego). Maturę zdał w 1952 r. a następnie rozpoczął   studia na Wydziale Łączności Politechniki Warszawskiej. Studia ukończył  w 1959 r., a w 1957 rozpoczął pracę jako asystent i następnie starszy asystent na Politechnice Warszawskiej. Przez 9 miesięcy 1964 r odbywał staż naukowy w Katedrze Procesów Falowych  Wydziału Fizyki Uniwersytetu Moskiewskiego. Doktorat obronił w 1966 r. w Politechnice Warszawskiej. Kolejno był adiunktem i docentem na Wydziale Elektroniki PW. Od 1969 do 1970 był prodziekanem tego wydziału. W latach  1970- 1980 r. jako dyrektor kierował Instytutem Łączności  w Warszawie. Jego zastępcą był mgr inż. Jerzy Rutkowski,  Prezes PZK w latach 1985-90.  W 1979 r uzyskał tytuł profesora. Od 1980 do 1981 r był dyrektorem Zjednoczenia Stacji Radiowych i Telewizyjnych. Po roku ponownie stanął  na czele  Instytutu Łączności gdzie pracował jako dyrektor do  1993 r. W latach 1993-1997 z nominacji Polskiego Stronnictwa Ludowego zostaje Ministrem Łączności. W maju 2005 r. Sejm wybrał prof. Zielińskiego na członka Krajowej  Rady  Radiofonii i Telewizji.

Czytaj więcej: PROF. DR INŻ. ANDRZEJ ZIELIŃSKI SP5LVV - XI PREZES PZK

TADEUSZ PALCZYŃSKI SP6SD (1899-1993)

Tadeusz Palczyński urodził się 24.08.1899 r w Nowym Targu. Elektrotechniką i łącznością radiową interesował się w okresie nauki w gimnazjum a miało to miejsce przed I Wojna Światową. Praktycznym przejawem zainteresowań była budowa dzwonków elektrycznych, telefonów czy nadajników iskrowych.  Skończył szkołę o kierunku księgowość/bankowość.Dla Tadeusza jedyną dostępną literaturą z tej dziedziny były broszurki techniczne  wydawane nakładem księgarni  B. Kotuli w Cieszynie.W latach 1917-1921 służył w armii zaborczej na froncie włoskim a następnie w Armii Polskiej na froncie wschodnim. W 1923 osiedlił się w Łodzi i tam pracował do 1939 r. W 1924 roku ukazał się na rynku dwutygodnik „Radjo-Amator”. Po zapoznaniu się z treścią pisma odżyły dawne zainteresowania Tadeusza.

Czytaj więcej: TADEUSZ PALCZYŃSKI SP6SD (1899-1993)

FRANCISZEK TOPÓR SP1TF/SP9AJQ (1917-1997)

Franciszek Topór urodził się 5.05.1917 r. w Poroninie. Rodzice Franciszek i Józefa z domu  Gut. w poszukiwaniu lepszego życia po sprzedaniu ziemi  przenieśli się do Wielkopolski. Zamieszkali w Kobylinie koło Krotoszyna. Do Krotoszyna przeniosła się też siostra ojca. Ludwika, która wyszła za mąż za Zygmunta Szulca a on był z zawodu zegarmistrzem i z zamiłowania radioamatorem. Zygmunt  zbudował w czasie wojny  odbiornik radiowy w puszcze po oleju, który znajduje się w Muzeum w Kobylinie. Franciszek  chodził  do miejscowej do szkoły podstawowej. Można przypuszczać, że przy okazji  odwiedzin wuja Zygmunta miał pierwszy kontakt z radiotechniką. Natomiast rodzina Toporów miała  w Kobylinie sklep zegarmistrzowski. Stanisław (brat Franciszka) też był zegarmistrzem podobnie jak syn Franciszka Marek, który  prowadzi zakład zegarmistrzowski w Zakopanem. Pierwsza licencję  ze znakiem SP1TF otrzymał 1.04.1937 r. W związku z posiadaniem licencji krótkofalarskiej i uzyskaniem stosownego  wieku  wcielony został do Jednostki wojskowej (Wojska Łączności )Armii Poznań .Po wybuchu II Wojny Światowej uczestniczył w w Kampanii Wrześniowej. (Bitwa nad Bzurą). Jako jeniec dostał się do obozu w Szlezwig- Holstein.

Czytaj więcej: FRANCISZEK TOPÓR SP1TF/SP9AJQ (1917-1997)

GEN. BRYG. LEON KOŁATKOWSKI SP5PZ (1924-1988) - X PREZES PZK

 

Leon Kołatkowski urodził się 03.07.1924 r. w Siedlcach. Przed wojną ukończył 4 klasy Gimnazjum w Siedlcach. Podczas wojny pracował jako mechanik oraz kierowca. Powojenną pracę  zawodową rozpoczął  w Służbie Ochrony Kolei. W 1944 r. rozpoczął służbę w wojsku. W maju 1945 r. ukończył Oficerską Szkołę Łączności w Zamościu  i mianowany został na stopień podporucznika. Po ukończeniu szkoły oficerskiej został  dowódcą  plutonu radiowego w 7 Okręgowym Batalionie  Łączności  w Lublinie. W październiku 1945 r. przeniesiony został do kompanii łączności Wojsk Ochrony Pogranicza w Gdańsku. W lipcu 1946 r. ukończył kurs doskonalenia  oficerów łączności i przeniesiony został do Sztabu 2 Dywizji Piechoty  w Kielcach. W 1948 r. został szefem łączności sztabu 2 Dywizji Piechoty w Kielcach.

Czytaj więcej: GEN. BRYG. LEON KOŁATKOWSKI SP5PZ (1924-1988) - X PREZES PZK

Antoni ”KUBA” KUBICKI SP5BB

Antoni Kubicki urodził się w LIEGE (Belgia) w 1933 r. Do Polski przybył z rodziną, która osiedliła się w Kielcach. Z krótkofalarstwem spotkał się przypadkowo w Domu Kultury w Kielcach. Tam właśnie Liga Przyjaciół Żołnierza organizowała kurs telegrafii. Po dwóch zajęciach los rzucił  Antoniego do Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach. Uzyskał dyplom radiotechnika wraz z nakazem pracy do znanej wszystkim radiostacji w Gliwicach gdzie pracował do wiosny 1953 r. Od 1 maja 1953 r. podjął kolejną pracę a następnie rozpoczął studia na Wyższej Szkole Inżynierskiej w Warszawie. Zapisał się do Klubu Krótkofalowców  SP5PWK gdzie otrzymał licencję nasłuchową SP5 173. Kolejnym krokiem był zdany egzamin  uprawniający do ubiegania się o zezwolenie amatorskie. W oczekiwaniu na zezwolenie wybudował filtr 4 kwarcowy, wzbudnicę SSB, wzmacniacz o mocy 60W oraz kilka zasilaczy. Licencje znak SP5BB otrzymał w czerwcu 1966 r. Na Walnym Zjeździe Oddziału Warszawskiego PZK w 1968 r. wybrany został na Oddziałowego QSL Managera, oraz został delegatem , na VI Krajowy Zjazd PZK. Dość często uczestniczył w zawodach krótkofalarskich.W zawodach REF 1969 zajął 6 m.

Czytaj więcej: Antoni ”KUBA” KUBICKI SP5BB