MIECZYSŁAW OLESZEK SP8NP (1939-2016)

Mieczysław Oleszek SP8NP urodził się 28 września 1939r. w Łuszczowie . Podczas nauki w Lubelskiem Technikum Energetycznym zapisał się do Radioklubu SP8KAF , gdzie ukończył kurs krótkofalarski , otrzymując znak nasłuchowy SP8-582. Aktywnie uczestniczył w działalności organizacyjnej klubu. Do odbycia zasadniczej służby wojskowej skierowany został do Marynarki Wojennej, służąc jako radiooperator. Po odejściu do rezerwy podjął pracę w ośrodku nadawczym w Bożym Darze k/Lublina . Jednocześnie został słuchaczem WSI w Lublinie  (obecnie Politechnika Lubelska) na wydziale elektrycznym. Natomiast podyplomowe studia magisterskie ukończył na Politechnice Warszawskiej. W 1971r. podjął prace w Zakładach Doświadczalnych, a  w 1973r. przeniósł się do pracy w ówczesnej filii Państwowej Inspekcji Radiowej w Lublinie , która następnie od 1 stycznia 1991r. zmieniła nazwę na Państwową Agencję Radiokomunikacyjną , a od 14 stycznia 2006r. na Urząd Komunikacji Elektronicznej. Gdzie pracował do roku 2000 tj. do czasu  przejścia na emeryturę. Międzyczasie 1 lipca  1976r. został awansowany na Okręgowego Inspektora PIR w Lublinie, a następnie na dyrektora lubelskiej PAR .

Czytaj więcej: MIECZYSŁAW OLESZEK SP8NP (1939-2016)

LESZEK KOWALSKI SP6CT

Leszek Kowalski SP6CT urodził się 10.08.1936 r. we Lwowie. Po II wojnie Światowej wraz z rodziną przeprowadził się do Wrocławia. W 1950 r. rozpoczął naukę w Technikum Elektrycznym we Wrocławiu. Krótkofalarstwem zainteresował się w 1953 r. Licencje nasłuchowa Znak SP6 014  uzyskał w klubie LPŻ we Wrocławiu. W dniu 14.12.1954 r zdał egzamin na świadectwo uzdolnienia. W 1955 r. Rozpoczął pracę na Politechnice Wrocławskiej w charakterze technika w Katedrze Techniki Nadawczej.W tym samym roku uzyskał licencje o znaku SP6CT i zaraz został  etatowym kierownikiem radiostacji klubowej SP6KBE zlokalizowanej we Wrocławiu przy ulicy Świerczewskiego a później przy wrocławskim Rynku pod nr 5. Zbudował i uruchomił radiostacje klubową na której „pierwsze kroki” stawiali prawie wszyscy adepci krótkofalarstwa z 1957 r. i lat następnych, a było ich sporo.

W 1956 r. zdecydowany sposób zwiększyło się zainteresowanie czechosłowackimi zawodami „Polni Den”.We wrocławskim radioklubie utworzono osiem ekip, których zadaniem było przygotowanie sprzętu do lipcowych zawodów.

Czytaj więcej: LESZEK KOWALSKI SP6CT

WOJCIECH PUTYŁO SP8AJK

Wojciech Putyło SP8AJK urodził się 29.08.1942 w Będzimyślu koło Rzeszowa. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej(elitarna szkoła ćwiczeń przy SN) w 1956 roku  rozpoczął naukę w elitarnym  Męskim Liceum Ogólnokształcącym  w Rzeszowie. W 1960 r. próbował dostać się na Wydział Łączności Politechniki Warszawskiej jednak próba nie powiodła się. Rozpoczął Studia na Szkole Inżynierskiej na Wydziale Mechanicznym w Rzeszowie, a po uruchomieniu Wydziału Elektrycznego przeniósł się  i w 1967 r uzyskał tytuł inżyniera elektryka. 

W 1957 jego ojciec, który był nauczycielem zapisał Wojtka bez jego wiedzy na kurs radiooperatorów prowadzony przez Ligę Przyjaciół Żołnierza, który był przeznaczony dla poborowych, a wtenczas był w dziewiątej klasie LO. Wtenczas poznał podstawy elektrotechniki, elektroniki oraz nauczył się odbierać i nadawać alfabetem Morse`a. Zajęcia odbywały się w siedzibie Radioklubu LPŻ, a nauczycielem telegrafii był Marian Gawlikowski SP8AG.

Czytaj więcej: WOJCIECH PUTYŁO SP8AJK

ŁADYSŁAW ŻELAZOWSKI ex SP2RG (1901-1993)

 

Ładysław Żelazowski SP2RG urodził się 18.12.1901 r. w Warszawie. Szkołę powszechną, gimnazjum i Szkołę Nauk Społecznych  ukończył również w Warszawie. W 1914 wstąpił do I drużyny Skautów im. R. Traugutta. W 1918 r. jako ochotnik wstąpił do wojska. W roku 1920 pełnił służbę wojskową w 201 Pułku Piechoty. Od 1922 udzielał się w Warszawskiej Chorągwi Męskiej. W 1923 r. został Hufcowym 3 Hufca Harcerzy w Warszawie. W latach 1926-27 odbył przeszkolenie w Szkole Podchorążych Rezerwy i po jej ukończeniu otrzymał stopień podporucznika.

W 1927 r rozpoczął pracę jako nauczyciel wychowania fizycznego w gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Płocku. Od września 1936 r. do wybuchu II Wojny Światowej był nauczycielem WF i Przysposobienia Wojskowego w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły. Od 1927 był zastępcą Komendanta Płockiej Chorągwi Męskiej. Po reorganizacji administracyjnej kraju. hm Żelazowski został Hufcowym Żeglarskiego Hufca Harcerzy w Płocku .

Czytaj więcej: ŁADYSŁAW ŻELAZOWSKI ex SP2RG (1901-1993)

TOMASZ WIZA SP7BCA

Tomasz Wiza SP7BCA urodził się 22.01.1944 r. w Warszawie. W 1959 r. rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Ostrzeszowie na południu Wielkopolski. Już w pierwszej klasie  przy pomocy starszego kuzyna Mariana (Obecnie SP5ANY) zaczął budować odbiorniki detektorowe. Marian powiedział mu, że na odbiorniku radiowym „Allegro” jaki wtenczas był w jego rodzinnym domu można słuchać rozmowy amatorów. I od tego zaczęło się krótkofalarstwo Tomka. Kilka tygodni później był już członkiem radioklubu LPŻ w Ostrowie Wlkp. SP3KKP. Tam też uzyskał znak nasłuchowy SP3 492. Z oratorstwem i ham-spritem zapoznawał się przy okazji codziennego słuchania stacji Emila SP2CC (SK), Janusza SP9DT(SK) , Adama  SP5AY(SK) i wielu innych, którym jest za te lekcje bardzo wdzięczny.

W 1963 r. zdał maturę i został słuchaczem Oficerskiej Szkoły Łączności w Zegrzu. W dniu 8 maja 1964 r. grupa inicjatywna w skład, której wchodzili Eugeniusz Pawłusiewicz, Józef Misztal SP3AVO, (obecnie SP1QW), Andrzej Wtorek (później  SP7RFD SK, Marian Wrzosek (później SP6BYE SK), Leszek Dunajec (obecnie SP5BYF),Norbert Dolny (później SP2BBD SK) i Tomasz Wiza SP3-492 (obecnie SP7BCA) założyli przy Garnizonowym Klubie Oficerskim OSŁ klub krótkofalowców.

Czytaj więcej: TOMASZ WIZA SP7BCA

JAN ŻALIK SP3AMZ

 

Jan Żalik SP3AMZ urodził się w 1940 roku w Tomaszowie Mazowieckim, dokąd w grudniu 1939 roku Niemcy wysiedlili jego rodziców. Do Pawłowic wrócili w marcu 1945 roku. Tutaj uczęszczał do szkoły podstawowej. Dalszą naukę kontynuował w Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie, w którym w 1958 r. zdał maturę. To tam zrodziło się jego zainteresowanie radiem. W 1956 r. na lekcji fizyki profesor Stanisław Lotz demonstrował wytwarzanie i wykorzystanie fal radiowych. Janek po lekcjach poprosił swego nauczyciela o więcej informacji z tym związanych i zgodę na kolejne spotkania, w których mógłby uczestniczyć również kolega z innej szkoły. Uzyskał zgodę i na następne konsultacje chodził już z kolegą Florianem późniejszym krótkofalowcem SP3CMS (SK). 

W domu nie było radia i dlatego Janek zwrócił się do redakcji „Młodego Technika” z prośba o schemat prostego odbiornika. W odpowiedzi otrzymał schemat z informacją na temat budowy reakcyjnego odbiornika na dwóch lampach. Mimo problemów ze zdobyciem części szybko zbudował urządzenie. Powiesił antenę zewnętrzną i zaraz dom rodzinny nawiedzili panowie, którzy wypytywali o rozwieszone „druty” i jeszcze niedziałający odbiornik.

Czytaj więcej: JAN ŻALIK SP3AMZ

BERNARD MIELCARSKI SP3PD (1921–1989)

Bernard Mielcarski SP3PD urodził się  10.07. 1921 r. w Poznaniu. Krótkofalarstwem zaczął się interesować już przed II Wojna Światową. Krótkofalowiec Polski nr 8-9/ 1938 wspomina krótkofalowca o znaku SP3PD z Poznania. Był członkiem PZK -Okręgu Zachodnio-Polskiego nr 66 oraz Lwowskiego Klubu Krótkofalowców -Okręg Poznański.

Po wojnie rozpoczął pracę w eterze w 1948 r. pod wymyślonymi znakami SP5AB lub SP5BA.(bez licencji) Pracował na niemieckiej radiostacji czołgowej mieszkając  przy ulicy Chwałkowskiego 12 m.13 na poznańskiej Wildzie. Zakłócenia przemysłowe nie pozwalały na osiągniecie rewelacyjnych wyników. W tym czasie wybrał się z sąsiadem z Wildy Wiesławem ( późniejszym SP2DX) synem  Tadeusza SP1JF a po wojnie SP3 PF poza miasto i na małym pagórku słuchali DX-ów na 10 m. Doszedł wtenczas do wniosku, że miasto to nie miejsce dla krótkofalowca i postanowił, że właśnie tu się kiedyś wybuduje. Po kilkudziesięciu latach plany zrealizował. Puste pola zmieniły się miejscowość, która do dziś nazywa się Suchy Las. Już w 1951 Bernard zbudował 10-lampowy superheterodynowy odbiornik 144 MHz. Po wojnie licencje otrzymał  w październiku 1952 nr (info SP3PJ) Bernard zajmował się zawodowo budową urządzeń elektronicznych. Na potrzeby amatorskie konstruował także sprzęt UKF.

Czytaj więcej: BERNARD MIELCARSKI SP3PD (1921–1989)