JAN BULZACKI SP7IL (1934-2012)

Jan Bulzacki urodził się 11.05.1934 r w Łasku. Już w 1948 r. samodzielnie budował odbiorniki radiowe. W tym samym czasie przygodę z radiem rozpoczynał Mieczysław Zimny (późniejszy SP7HZU).W 1950 r.  wraz z rodziną przenosi się do Łodzi. Tam rozpoczął naukę w Państwowej Szkoły Technologiczno - Przemysłowej w Łodzi. W tym samym roku zainteresował się radiokomunikacją  amatorską po  spotkaniu się w szkole z Janem Zimowskim SP7LW. (SK). W 1952 uczestniczył w kursie łączności II stopnia organizowanego przez Ligę Przyjaciół Żołnierza. Jednym z wykładowców był Jan Zelcer SP7AZ( SK) Z chwila ukończenia kursu został członkiem sekcji Łączności LPŻ. Kolejnym krótkofalowcem na jego drodze krótkofalarskiej stanął wielki entuzjasta krótkofalarstwa Kamil Ettinger SP7HE (SK) Janek podkreślał, że dzięki  Kamilowi Ettingerowi SP7HE, Pawłowi Galczakowi SP7EF,  Janowi Zelerowi SP7AZ,  i Stanisławowi Workiewiczowi  SP7GV znacząco wzrosła liczba nadawców w rejonie łódzkim. W grupie tej byli byli min. późniejsi SP7IL, Andrzej Włodarczyk SP1JX, Eugeniusz Kubiak  SP7OX, Sławomir Braun SP7HB i wielu innych.

Czytaj więcej: JAN BULZACKI SP7IL (1934-2012)

TADEUSZ GAJDEMSKI SP5BWO (1942- )

Tadeusz  Gajdemski urodził się 4.11.1942 r. w miejscowości Budki Wojtkiewickie powiat Stolin gdzie ukończył szkołę podstawową. W 1956 r. rozpoczął naukę w Zasadniczej Szkole Elektrycznej w Lublinie. W 1957r. przy ZSE utworzona została 16 Lubelska Drużyna Harcerska im. Zawiszy Czarnego. Założycielem i jej drużynowym był przedwojenny harcerz dh. Jerzy Szewc. Drużyna otrzymała demobilowy sprzęt łączności taki jak radiostacje typu RBM1, ATB i odbiorniki radiowe BC348. Przybocznym w drużynie był Andrzej Lewicki późniejszy SP8 BFF. Z Andrzejem doprowadził sprzęt u stanu używalności. Z krótkofalarstwem zetknął się w listopadzie  1957 r. w klubie Ligi Przyjaciół Żołnierza SP8KAF w Lublinie.

Czytaj więcej: TADEUSZ GAJDEMSKI SP5BWO (1942- )

CZESŁAW TRUCHANOWICZ SP6TX (1914-1990)

Czesław Truchanowicz urodził się 04.11.1914 r. w Wilnie. Do 1935 r. mieszkał w Lidzie, gdzie ukończył gimnazjum. W czasie nauki  zaczął interesować się radioamatorstwem. Od 1935 r. mieszkał w Wilnie przy ulicy Starej 27/2. W 1936 r. wstąpił do Wileńskiego Klubu Krótkofalowców. Tam zapoznał Wacława Łupińskiego (po wojnie SP4ANP) oraz Stanisława Okonia SP1GZ (po wojnie SP6BY i SP6XU) i Zenona Blekiewicza (po wojnie SP2CX).   Uczestniczył w kursie krótkofalarskim zorganizowanym przez WKK. Pierwszą licencję otrzymał w 1937 ze znakiem SP1TX. W latach 1937 do 1939  był Sekretarzem WKK. Był współautorem broszury zatytułowanej „Co każdy o krótkofalarstwie wiedzieć powinien” wydanej przez WKK w czterech nakładach. Zorganizował konkurs na najładniejszą kartę QSL. 

Czytaj więcej: CZESŁAW TRUCHANOWICZ SP6TX (1914-1990)

ZDZISŁAW KACHLICKI SP3PK (1919-2008)

Zdzisław Kachlicki urodził się 12.09.1919 r. w Poznaniu. Gimnazjum Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ukończył i maturę zdał w 1937 r. We wrześniu 1937 wstąpił do ochotniczej służby wojskowej w Szkole Podchorążych Łączności w Zegrzu a następnie  przydzielony został do plutonu łączności 57 pułku piechoty w Poznaniu. Służbę zakończył w stopniu plutonowego podchorążego rezerwy we wrześniu 1938 r.W kwietniu 1938 r. otrzymał pierwszą licencję ze znakiem SP1SJ.  Zdał egzamin wstępny  na Wyższej Szkole Budowy Maszyn i Elektrotechniki w Poznaniu. Naukę jednak przerwał ze względów materialnych. W dniu 18.08.1938 r został powołany na ćwiczenia wojskowe w 57 p.p w niej został zmobilizowany. Już w pierwszym dniu wojny został ranny i ewakuowany wraz ze szpitalem do Równego na Wołyniu. Tam został wcielony do batalionu zapasowego 44 p.p., który szybko rozpadł się.

Czytaj więcej: ZDZISŁAW KACHLICKI SP3PK (1919-2008)

WIKTOR CHOJNACKI SP5QU (1933-1985)

Wiktor Chojnacki urodził się 15.07.1933 r w Warszawie. Radioamatorstwem zaczął się interesować w czasie okupacji, kiedy poznawać zaczął tajniki radiotechniki z przedwojennej literatury radiotechnicznej i krótkofalarskiej. Ojciec Wiktora był radiomechanikiem i sympatykiem krótkofalarstwa. Wspólnie z nim wykonał pierwszy odbiornik lampowy z zewnątrz przypominający prostownik do ładowania akumulatorów. o wojnie ukończył Technikum Mechaniczno - Teletechniczne przy Zakładach Radiowych ”Kasprzaka” w Warszawie i w  tym zawodzie podjął pierwsza pracę

W latach 1950- 1958 był członkiem  Warszawskiego  Radioklubu Ligi Przyjaciół  Żołnierza, gdzie na radiostacji klubowej SP5KAB przeprowadzał pierwsze łączności. Otrzymał znak nasłuchowy SP5 -003. Egzamin na licencję zdał w 1951 r przed komisją w składzie: Anatol Jegliński SP5CM, Michał Kasia, SP5AM i Jan Klewenhagen SP3AK z Poznania. Licencję ze znakiem SP5QU  otrzymał w kwietniu 1958 r.

Czytaj więcej: WIKTOR CHOJNACKI SP5QU (1933-1985)

STANISŁAW WORKIEWICZ SP7GV (1922-2002)

Stanisław Workieiwcz urodził się dnia 26.01.1922 r. Przemyślanach (miasto powiatowe) w byłym województwie lwowskim. Mieszkał w miejscowości  Przełęcz Łupkowska a do szkoły podstawowej uczęszczał w Zagórzu w Bieszczadach. Naukę w gimnazjum rozpoczął w Sanoku. W 1936 r jego ojciec przeniesiony został do Olerzyc a naukę kontynuował w gimnazjum do Jarosławia. Po wejściu wojsk sowieckich na tereny kresów wschodnich naukę kontynuował w rosyjskiej dziesięciolatce. W 1941 r. miał skończone 9 klas. W lipcu 1941 r. został wywieziony do Rzeszy do obozu „Lager 21 i Buchenwald”. Tam pracował  przy rozwózce węgla a w ostatnich miesiącach  wojny u rzeźnika. Do kraju wrócił  w sierpniu 1945 r. i zdał maturę  w Przemyślu. Na studia  wyjechał do Łodzi. Studiował  na Politechnice Łódzkiej na kierunku Maszyny Włókiennicze i prawie równolegle Ekonomię na Uniwersytecie Łódzkim.

Czytaj więcej: STANISŁAW WORKIEWICZ SP7GV (1922-2002)

BALTAZAR ALFRED JANKOWSKI SP3PJ

 

Baltazar Alfred Jankowski urodził się 6.01.1932 r. w Połajewie .Ukończył Technikum Łączności, które wtenczas działało na ul. Kościuszki. Egzamin na świadectwo uzdolnienia składał przed komisja egzaminacyjną  LPŻ. Pierwsza wzmianka o licencji pochodzi z początków 1954 r. Mieszkał wtenczas na ul. Gwardii Ludowej 13/8 (Obecnie Wierzbięcice) Już w 1957 r. na łamach Radioamatora nr 5 opublikował  artykuł  „Co to jest odbiór jedno i dwu sygnałowy”. Schematy i opis amatorskiego nadajnika  zamieści  Radioamatorze nr. 2 i 3/1958). 

Aktywnie uczestniczył w zawodach zarówno KF jak i UKF. W III Międzynarodowych zawodach Krótkofalarskich zorganizowanych przez Centralny Klub Łączności LPŻ  (1954 r. w grupie stacji indywidualnych  zdobył 27 miejsce. „Dzień Radia 1956”  to zawody, w których zdobył 18 m. W dniu 10.10.1959 r. wstąpił do SP DXC. W „PD UKF 1961” zajął 19 miejsce a w SP9 Contest VHF 1961 miał 4 miejsce. W zawodach VHF  1961 r. Alfred sklasyfikowany został na 13 miejscu.

Czytaj więcej: BALTAZAR ALFRED JANKOWSKI SP3PJ