FRANCISZEK PRENTKI SP2BA (1910-1988)

Franciszek Prentki urodził się 5 lipca 1910 r. w Berlinie. Po zakończeniu I Wojny Światowej wraz z rodzicami wrócił do wyzwolonej Ojczyzny i zamieszkał w Fordonie.(od 1973 r. dzielnica Bydgoszczy) Od wczesnego dzieciństwa interesował się techniką. W 1925 r. ukończył szkołę ludową. Po ukończeniu 15 roku życia zgłosił się ochotniczo jako elew orkiestry wojskowej w 62 Pułku Piechoty Wielkopolskiej w Bydgoszczy. Uczył się gry na oboju, klarnecie, fagocie, a później na saksofonie.

Był pilnym uczniem i po trzech miesiącach był w pełni przygotowanym członkiem orkiestry. W 1928 roku dowódca sprezentował podopiecznym czterolampowy odbiornik bateryjny. Młody Franciszek był opowiedziany za stan techniczny odbiornika i ładowanie akumulatora. W tym czasie nawiązał kontakt z Leonem Porzyńskim SP1CF, który mieszkał w Bydgoszczy przy ul. Królowej Jadwigi. W 1932 r. zaliczył egzamin z muzyki. Dwa lata później tj. w 1934 otrzymał stopień kaprala.
Tam poznawał pierwsze tajniki wiedzy radiokomunikacyjnej. Nadajnik i odbiornik krótkofalowy budziły zainteresowania Franciszka. Widząc to SP1CF wprowadził go do nowo powstałego Klubu Krótkofalowców w Bydgoszczy. W klubie spotkał wielu ciekawych krótkofalowców. W swych wspomnieniach pisał: ”Pamiętam doskonałego fachowca i niezwykle dobrego kolegę p. Anatola Jeglińskiego SP1CM, który chętnie stał się moim drugim mentorem”.

Czytaj więcej: FRANCISZEK PRENTKI SP2BA (1910-1988)

TADEUSZ S. TRUSZKOWSKI OD5LX. (1915-1995) SYN

Urodził Tadeusz S. Truszkowski się w Warszawie. Wraz z ojcem Teofilem SP1BD mieszkali w Warszawie  przy ulicy Ludnej 16 na Solcu.

Tadeusz działalność krótkofalarska rozpoczął od zezwolenia nasłuchowego   PL-157, którą otrzymał pod koniec lat dwudziestych. Był członkiem PKRN oraz Lwowskiego Klubu Krótkofalowców. Pierwszą zezwolenie  nadawcze otrzymał w klubie  1931 - znak SP3UA a 10 stycznia 1933 r. otrzymał licencję wydana przez Ministerstwo Poczty i Telegrafu o znaku SP1CS. Studiował na Politechnice Warszawskiej. Na Zjeździe Krajowym PZK w 1936 r. był członkiem Komisji Weryfikacyjnej.

W pierwszych dniach września 1939 roku wyjechał z Warszawy. Prawdopodobnie za namowa ojca znalazł się w oddziale wojskowym przewożącym archiwa rządu i wojska.
Według zapewnień dowódców miał to być wyjazd na cztery dni a ostatecznie znalazł się w Rumuni.

Czytaj więcej: TADEUSZ S. TRUSZKOWSKI OD5LX. (1915-1995) SYN

Edward Kawczyński SP8CK

Edward Kawczyński SP8CK urodził się 10 czerwca 1911r. w Łodzi w rodzinie robotniczej. Już w roku 1929 zainteresował się krótkofalarstwem, otrzymując znak nasłuchowy PL-198. Przeprowadzając pierwsze łączności.  Po ukończeniu Szkoły Technicznej w 1930 r. rozpoczął pracę w Polskim Radiu w Łodzi jako mechanik, technik - dyżurny radiostacji . W roku 1930 uzyskuje zezwolenie  SP1DC. Pod tym znakiem pracował do 1939 r. uzyskując doskonałe wyniki, np. Zajmując 3 miejsce wśród stacji SP w Międzynarodowych Zawodach zorganizowanych przez PZK w roku 1935 / zwanych po wojnie jako SPDX Contest /. Był aktywnym członkiem Łódzkiego Klubu Radio Nadawców. Od młodych lat brał udział w życiu społeczno-politycznym. Należał do OMTUR-u i PPS. Większość okresu wojennego spędził w Łodzi. Należał do Armii Krajowej, wykorzystując zdobytą wiedzę w krótkofalarstwie - naprawiał sprzęt nadawczo-odbiorczy. Po wojnie jako pełnomocnik Rządu d/s repasacji wojennych przebywał na Śląsku.

Czytaj więcej: Edward Kawczyński SP8CK

TEOFIL TRUSZKOWSKI SP1BD (1886-1944) OJCIEC

Teofil Truszkowski SP1BD urodził się w 1886 roku w Warszawie. Mieszkał wraz z synem Tadeuszem ex SP1CS  w Warszawie w mieszkaniu służbowym przy ul. Ludnej 16  na Solcu. Pierwszym znakiem przyznanym Teofilowi na przełomie 1930/31 był  SP3UK
W roku 1930 został prezesem Polskiego Klubu Radio Nadawców w Warszawie. Był także członkiem Lwowskiego Klubu Krótkofalowców. W 1933 r. był członkiem komisji statutowej ZG PZK. Od 1934 r był członkiem Komisji Rewizyjnej ZG PZK.

Czytaj więcej: TEOFIL TRUSZKOWSKI SP1BD (1886-1944) OJCIEC

Anatol Jegliński SP5CM

Anatol Jegliński SP5CM urodził się 20.08.1910 r. w Omsku na Syberii. Kolejnym miejsce zesłania rodziny Anatola był Tomsk. Do Polski wrócił w 1922 r. gdzie z rodzicami osiedli się w Białymstoku.
W tym samym roku rodzina Jeglińskich przeniosła się do Łap. Tam uczęszczał do Szkoły Powszechnej, w której spotkał się pierwszy raz z odbiornikiem radiowym.
W 1926 r. (mając 16 lat) własnoręcznie zbudował pierwszy odbiornik detektorowy. W kolejnym roku rozpoczął naukę w Państwowej Szkole Technicznej w Wilnie. W ramach działalności Koła Fizyków działającego w szkole spotykał się z krótkofalowcami wileńskimi: Stefanem Gałkowskim SP1 MN i Michałem Nowickim SP3MN. Efektem spotkań było zapisanie się Anatola do Wileńskiego Klubu Krótkofalowców a następnie otrzymanie licencji nasłuchowej o znaku PL 57.

Czytaj więcej: Anatol Jegliński SP5CM

Ryszard Czerwiński SP2IW

 Ryszard Czerwiński SP2IW urodził się 8 maja 1932 roku w Kraśniku Lubelskim.
1 września 1939 miał rozpocząć naukę w szkole niestety wojna skorygowała plany młodego Ryszarda. Wraz z rodziną został wysiedlony z rodzinnego domu, który przejęło gestapo.
Pomimo panującego terroru  uczęszczał w okresie późniejszym do polskiej szkoły.
Po wyzwoleniu rozpoczął naukę w gimnazjum, w którym w 1948 r. wstąpił do ZHP. W ramach zdobywania sprawności harcerskich uczył się telegrafii.
Warto dodać, że radiotechniką zainteresował się w wyniku wspólnych działań swego ojca i Zbigniewa Rybki późniejszego SP8HR, którzy byli kolegami z ławy szkolnej.
Kolejnym etapem miała być nauka w szkole Wawelberga w Warszawie. Niestety w wyniku zbieżności nazwisk i imion kandydatów dostał się ten drugi R.Cz.
Ryszard poszukał  inną ciekawą szkołę a mianowicie Państwową Szkołę Żeglugi. Dostał się bez problemu i to do drugiej klasy. Po ukończeniu szkoły skierowany został do pracy w Dyrekcji Dróg Wodnych w Gdańsku. W 1952 r. przeniesiony został do Bydgoszczy, z którą związany jest do dnia dzisiejszego.

Czytaj więcej: Ryszard Czerwiński SP2IW

Bogdan Tadeusz Karolczak SP2AO

Bogdan Tadeusz Karolczak SP2AO urodził się  28 maja 1911 roku w Poznaniu. Szkołę średnią rozpoczął  w Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu ( razem z Jerzym Preyssem- później Jerzy Waldorf) a następnie przeniesiony został do Gimnazjum im. św. Jana Kantego (obecnie Liceum Kasprzaka) w Poznaniu. W tej szkole istniał radio klub do którego należał młody Tadziu. Zaczynał wraz z innymi kolegami od nasłuchów stacji z Paryża a później z Warszawy. Na zajęciach z robót ręcznych  robił odbiorniki kryształkowe.
Tadeusz opisuje w swoich wspomnieniach, że cewkę nawijali na wałku drewnianym i dostrajali suwakiem bo kondensatory były zbyt drogie. W 1928 roku nawiązał kontakt z Polskim Klubem Radio Nadawców Poznań, który we wrześniu  przydzielił mu znak TPKS. Z dniem 1 stycznia 1929 roku weszły w życie nowe znaki i Tadeusz otrzymał znak SP3KS. Od tego roku notowany jest w RAC. Jego poznańskie QTH to ul. Ratajczaka 11a.

Czytaj więcej: Bogdan Tadeusz Karolczak SP2AO