TADEUSZ GAJDEMSKI SP5BWO (1942- )

Tadeusz  Gajdemski urodził się 4.11.1942 r. w miejscowości Budki Wojtkiewickie powiat Stolin gdzie ukończył szkołę podstawową. W 1956 r. rozpoczął naukę w Zasadniczej Szkole Elektrycznej w Lublinie. W 1957r. przy ZSE utworzona została 16 Lubelska Drużyna Harcerska im. Zawiszy Czarnego. Założycielem i jej drużynowym był przedwojenny harcerz dh. Jerzy Szewc. Drużyna otrzymała demobilowy sprzęt łączności taki jak radiostacje typu RBM1, ATB i odbiorniki radiowe BC348. Przybocznym w drużynie był Andrzej Lewicki późniejszy SP8 BFF. Z Andrzejem doprowadził sprzęt u stanu używalności. Z krótkofalarstwem zetknął się w listopadzie  1957 r. w klubie Ligi Przyjaciół Żołnierza SP8KAF w Lublinie.

Czytaj więcej: TADEUSZ GAJDEMSKI SP5BWO (1942- )

ZDZISŁAW KACHLICKI SP3PK (1919-2008)

Zdzisław Kachlicki urodził się 12.09.1919 r. w Poznaniu. Gimnazjum Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ukończył i maturę zdał w 1937 r. We wrześniu 1937 wstąpił do ochotniczej służby wojskowej w Szkole Podchorążych Łączności w Zegrzu a następnie  przydzielony został do plutonu łączności 57 pułku piechoty w Poznaniu. Służbę zakończył w stopniu plutonowego podchorążego rezerwy we wrześniu 1938 r.W kwietniu 1938 r. otrzymał pierwszą licencję ze znakiem SP1SJ.  Zdał egzamin wstępny  na Wyższej Szkole Budowy Maszyn i Elektrotechniki w Poznaniu. Naukę jednak przerwał ze względów materialnych. W dniu 18.08.1938 r został powołany na ćwiczenia wojskowe w 57 p.p w niej został zmobilizowany. Już w pierwszym dniu wojny został ranny i ewakuowany wraz ze szpitalem do Równego na Wołyniu. Tam został wcielony do batalionu zapasowego 44 p.p., który szybko rozpadł się.

Czytaj więcej: ZDZISŁAW KACHLICKI SP3PK (1919-2008)

WIKTOR CHOJNACKI SP5QU (1933-1985)

Wiktor Chojnacki urodził się 15.07.1933 r w Warszawie. Radioamatorstwem zaczął się interesować w czasie okupacji, kiedy poznawać zaczął tajniki radiotechniki z przedwojennej literatury radiotechnicznej i krótkofalarskiej. Ojciec Wiktora był radiomechanikiem i sympatykiem krótkofalarstwa. Wspólnie z nim wykonał pierwszy odbiornik lampowy z zewnątrz przypominający prostownik do ładowania akumulatorów. o wojnie ukończył Technikum Mechaniczno - Teletechniczne przy Zakładach Radiowych ”Kasprzaka” w Warszawie i w  tym zawodzie podjął pierwsza pracę

W latach 1950- 1958 był członkiem  Warszawskiego  Radioklubu Ligi Przyjaciół  Żołnierza, gdzie na radiostacji klubowej SP5KAB przeprowadzał pierwsze łączności. Otrzymał znak nasłuchowy SP5 -003. Egzamin na licencję zdał w 1951 r przed komisją w składzie: Anatol Jegliński SP5CM, Michał Kasia, SP5AM i Jan Klewenhagen SP3AK z Poznania. Licencję ze znakiem SP5QU  otrzymał w kwietniu 1958 r.

Czytaj więcej: WIKTOR CHOJNACKI SP5QU (1933-1985)

STANISŁAW WORKIEWICZ SP7GV (1922-2002)

Stanisław Workieiwcz urodził się dnia 26.01.1922 r. Przemyślanach (miasto powiatowe) w byłym województwie lwowskim. Mieszkał w miejscowości  Przełęcz Łupkowska a do szkoły podstawowej uczęszczał w Zagórzu w Bieszczadach. Naukę w gimnazjum rozpoczął w Sanoku. W 1936 r jego ojciec przeniesiony został do Olerzyc a naukę kontynuował w gimnazjum do Jarosławia. Po wejściu wojsk sowieckich na tereny kresów wschodnich naukę kontynuował w rosyjskiej dziesięciolatce. W 1941 r. miał skończone 9 klas. W lipcu 1941 r. został wywieziony do Rzeszy do obozu „Lager 21 i Buchenwald”. Tam pracował  przy rozwózce węgla a w ostatnich miesiącach  wojny u rzeźnika. Do kraju wrócił  w sierpniu 1945 r. i zdał maturę  w Przemyślu. Na studia  wyjechał do Łodzi. Studiował  na Politechnice Łódzkiej na kierunku Maszyny Włókiennicze i prawie równolegle Ekonomię na Uniwersytecie Łódzkim.

Czytaj więcej: STANISŁAW WORKIEWICZ SP7GV (1922-2002)

BALTAZAR ALFRED JANKOWSKI SP3PJ

 

Baltazar Alfred Jankowski urodził się 6.01.1932 r. w Połajewie .Ukończył Technikum Łączności, które wtenczas działało na ul. Kościuszki. Egzamin na świadectwo uzdolnienia składał przed komisja egzaminacyjną  LPŻ. Pierwsza wzmianka o licencji pochodzi z początków 1954 r. Mieszkał wtenczas na ul. Gwardii Ludowej 13/8 (Obecnie Wierzbięcice) Już w 1957 r. na łamach Radioamatora nr 5 opublikował  artykuł  „Co to jest odbiór jedno i dwu sygnałowy”. Schematy i opis amatorskiego nadajnika  zamieści  Radioamatorze nr. 2 i 3/1958). 

Aktywnie uczestniczył w zawodach zarówno KF jak i UKF. W III Międzynarodowych zawodach Krótkofalarskich zorganizowanych przez Centralny Klub Łączności LPŻ  (1954 r. w grupie stacji indywidualnych  zdobył 27 miejsce. „Dzień Radia 1956”  to zawody, w których zdobył 18 m. W dniu 10.10.1959 r. wstąpił do SP DXC. W „PD UKF 1961” zajął 19 miejsce a w SP9 Contest VHF 1961 miał 4 miejsce. W zawodach VHF  1961 r. Alfred sklasyfikowany został na 13 miejscu.

Czytaj więcej: BALTAZAR ALFRED JANKOWSKI SP3PJ

CZESŁAW TRUCHANOWICZ SP6TX (1914-1990)

Czesław Truchanowicz urodził się 04.11.1914 r. w Wilnie. Do 1935 r. mieszkał w Lidzie, gdzie ukończył gimnazjum. W czasie nauki  zaczął interesować się radioamatorstwem. Od 1935 r. mieszkał w Wilnie przy ulicy Starej 27/2. W 1936 r. wstąpił do Wileńskiego Klubu Krótkofalowców. Tam zapoznał Wacława Łupińskiego (po wojnie SP4ANP) oraz Stanisława Okonia SP1GZ (po wojnie SP6BY i SP6XU) i Zenona Blekiewicza (po wojnie SP2CX).   Uczestniczył w kursie krótkofalarskim zorganizowanym przez WKK. Pierwszą licencję otrzymał w 1937 ze znakiem SP1TX. W latach 1937 do 1939  był Sekretarzem WKK. Był współautorem broszury zatytułowanej „Co każdy o krótkofalarstwie wiedzieć powinien” wydanej przez WKK w czterech nakładach. Zorganizował konkurs na najładniejszą kartę QSL. 

Czytaj więcej: CZESŁAW TRUCHANOWICZ SP6TX (1914-1990)

MIECZYSŁAW FLORCZYK SP9GO

Mieczysław Florczyk  urodził się 27.05.1931 r. w Dziekanowicach. Od początku lat pięćdziesiątych był członkiem Radioklubu Ligi Przyjaciół Żołnierza  w Bytomiu. Tam otrzymał licencję nasłuchowa o znaku SP9-608. Pierwszą licencję otrzymał 22.09.1956 r. jako jeden z pierwszych na Śląsku. Było to zezwolenie kat. III nr 362/A Studia ukończył jako  inżynier elektronik. Do Polskiego Związku Krótkofalowców wstąpił 15.09.1957 r. Był współzałożycielem Oddziału PZK na Śląsku. Posiadał licencję kat. I ale jego  największym zainteresowaniem cieszyły się pasma UKF.  W roku 1959 wspierał plany powołania Polskiego Klubu UKF- został jego członkiem (Nr. 26), w którym udzielał się przez 20 lat. Był aktywny na pasmach KF, często uczestniczył w zawodach KF a w tym w SPDX C to jednak szczególnie upodobał sobie  fale UKF. W Czechosłowacko- Polskim Polnym Dniu 1962 w pasmie 144 MHz w grupie stacji stałych zajął 31 m. W dniach 10/11. 02.1963 r. w zawodach SP9 VHF zaliczył 12 m. Maraton UKF 63 ukończył na 4 m. V SP i XV OK Polny Dzień UKF 63 zakończył na 29 m w klasyfikacji generalnej. W czasie Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Oddziału Katowickiego  w dniu 23. 02.1964 r. został członkiem ZOW.

Czytaj więcej: MIECZYSŁAW FLORCZYK SP9GO