JÓZEF STACHURA SP2CMD (1934 - 2010)

Józef Stachura SP2CMD urodził się 15.01.1934 r. w Mszanie Dolnej powiat Limanowa. Siedmioletnią męską szkołę podstawową ukończył 28.06.1947 r. w Mszanie Dolnej. W Gimnazjum w Mszanie Dolnej rok później ukończył szkołę wyrównawczą, następnie kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Długosza w Nowym Sączu. Świadectwo dojrzałości otrzymał 6.06.1951 r. Zainteresowanie Józefa radiem datuje się od lat szkolnych (pięćdziesiątych).Pracę zawodową rozpoczął w 1953 r. na stanowisku kierownika Internatu ZSZ w Radziejowie.W okresie ferii zimowych na przełomie 1953/1954 r. był wychowawcą na Zimowisku Młodzieży Koreańskiej. W latach 1955 - 1957 odbywał zasadnicza służbę wojskową w 94 Pułku Zmotoryzowanym w Morągu. W wojsku prowadził radiowęzeł pułkowy. Po powrocie z wojska został nauczycielem Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Radziejowie i zorganizował tam kółko radiotechniczne, w ramach którego zajął się radiofonizacją szkoły i internatu. Był instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego i dlatego zwrócił się do Komendy Chorągwi ZHP w Bydgoszczy w sprawie założenia klubu krótkofalowców. Jednak działalność ta w Bydgoskiej Chorągwi była w powijakach.

Czytaj więcej: JÓZEF STACHURA SP2CMD (1934 - 2010)

JÓZEF GAWŁOWSKI SP9CAT

 Józef Gawłowski SP9CAT urodził się 13.12.1941 r. w Katowicach. Szkołę podstawową ukończył w 1955 r. w Katowicach-Nikoszowiec. Następnie naukę kontynuował w Szkole Zawodowej Katowickich Zakładów Naprawczych Przemysłu Węglowego Siemianowice zostając jednocześnie pracownikiem tych zakładów, w których pracował do 1972 r. Przygodę z radiotechniką rozpoczął w 1953 r. kiedy pod okiem sąsiada zbudował odbiornik kryształkowy. Uczestniczył w zajęciach dwóch pracowni Pałacu Młodzieży w Katowicach. W dwóch grupach: konstrukcji metalowych i mechanicznych oraz radiotechnicznej. Gdy w domu pojawił się odbiornik radowy Józef kręcąc gałką kondensatora przypadkowo usłyszał „Wywołanie ogólne stacji SP9SG. Okazało się później, że to był Paweł Konosala, który w Nikiszowcu prowadził warsztat radiowy. Drugim tajemniczym nadawcą był Józef Pacha SP9VC. W czasie swych łączności opisywali lokalizację swoich anten, co Józefowi ułatwiło dotarcie pod właściwe adresy. W Pałacu Młodzieży spotkał Tadeusza Boehm SP9EU. Wówczas też zaczął regularnie czytać miesięczniki „Młody Technik” i „Radioamator”.

Czytaj więcej: JÓZEF GAWŁOWSKI SP9CAT

NORBERT DOLNY SP2BBD (1943 - 2008)

Norbert Dolny SP2BBD urodził się 31.05.1943 r. w miejscowości Mogiel koło Miastka. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej kontynuował  naukę w Miastku. Krótkofalarstwem zainteresował się w czasie odwiedzin Miasteckiego Radio klubu Ligi Obrony Kraju SP1KCX. Pierwsze nasłuchy stacji amatorskich w paśmie 40 m  przeprowadzał na odbiorniku radiowym „Aga”. Wiele godzin poświęcił na słuchanie łączności stacji  Cyryla SP1BC,  Emila SP2CC, Klemensa SP2BE, Romana SP7HX i Tolka SP7LA. Od 1962 r. był słuchaczem Oficerskiej Szkoły Łączności w Zegrzu koło Warszawy. Tam nauczył się telegrafii, podstaw radiotechniki i łączności radiowej. Bardzo szybko nawiązał kontakt z  kolegami, którzy byli zainteresowani krótkofalarstwem. Wspólnie z Tomkiem SP3-492 obecnie SP7BCA , 

Czytaj więcej: NORBERT DOLNY SP2BBD (1943 - 2008)

RYSZARD SIEKIERSKI SP2FAV (1949 - 2020)

 Ryszard Siekierski SP2FAV urodził się 7.02.1949 r. w Ząbrowie gmina Stare Pole w powiecie malborskim. Szkołę Podstawową ukończył w 1963 r. w Ząbrowie. W 1964 r. rozpoczął naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Malborku w klasie o specjalności tokarz. Był to kolejny etap edukacji z myślą o szybkim uzyskaniu zawodu i ekonomicznym usamodzielnieniu się. W warsztatach szkolnych przysposabianie do zawodu prowadzone były na autentycznej produkcji przemysłowej. Przez wiele lat uczniowie kilku kierunków nauczania produkowali wentylatory, zgrzewarki i transformatory dzwonkowe. Jednak większość produktów to detale i podzespoły wykonywane dla potrzeb przemysłu stoczniowego, kolejnictwa i zakładów branży elektrycznej, maszynowej oraz usługowej. W ramach zajęć pozalekcyjnych trenował lekkoatletykę. Wtenczas też wstąpił do drużyny Związku Harcerstwa Polskiego. W 1966 r. na obozie w Papierni złożył przyrzeczenie harcerskie. W 1967 r. został laureatem na szczeblu wojewódzkim konkursu o nagrodę „Niebieskiego Zeszytu”.

Czytaj więcej: RYSZARD SIEKIERSKI SP2FAV (1949 - 2020)

ZBIGNIEW EJTMINOWICZ SP2AVE (1940-2011)

Zbigniew Ejtminowicz SP2AVE urodził się w 9 czerwca1940 r. w Grodnie.  W 1945 r. rodzina Zbigniewa przeniosła się do Łomży. Edukację rozpoczął w Szkole Podstawowej w  Łomży w 1947 r.  W 1955 r. wyjechał na wakacje do wujka pszczelarza na Pomorzu Zachodnim. Tam pierwszy raz spotkał się z odbiornikiem radiowym typu Pionier, który zasilany był bateriami.Miał możliwość posłuchania na wszystkich dostępnych pasmach. Eksperymentował z antenami.  Po powrocie do domu zastała go wielka niespodzianka.Rodzice zakupili popularny wtenczas radioodbiornik „Pionier U 2”, na którym w paśmie 40 metrów usłyszał dziwne a zarazem ciekawe rozmowy. Okazało się, że to były łączności krótkofalowców. W Łomży w tym czasie nie było żadnego krótkofalowca. W 1956 r. pojechał na Wystawę Tele i Radiotechniki, która zorganizowana była w Pałacu Kultury w Warszawie.

Czytaj więcej: ZBIGNIEW EJTMINOWICZ SP2AVE (1940-2011)

JAN GIMIŃSKI SP2BMX

Jan Gimiński SP2BMX urodził się 24.04.1947 r. w Toruniu. Szkołę podstawową ukończył w Toruniu w 1961 r. a następnie kontynuował naukę w Techniku Chemicznym w Toruniu. W 1966 r. uzyskał tytuł technika technologa przemysłu chemicznego.

Zainteresowanie krótkofalarstwem Janka zaczęło się od zakupu dostępnego wówczas miesięcznika „Radioamator i Krótkofalowiec” z szczególnym zwróceniem uwagi na dodatek „ Krótkofalowiec Polski”. Po uzyskaniu wstępnych informacji na temat pracy na pasmach amatorskich zaczął słuchać krótkofalowców na odbiorniku radiowym typu „Pionier”. Pierwszym i niezapomnianym nasłuchem było wywołanie ogólne Emila SP2CC z stałym dodatkiem „z Kochanego Wybrzeża”. Naukę telegrafii rozpoczął we własnym zakresie. W 1962 r. wstąpił do Klubu Ligi Obrony Kraju SP2KBA w Toruniu. W tym samym roku otrzymał licencję nasłuchowca z znakiem SP2-7097. Nasłuchy prowadził wyłącznie na telegrafii i miał potwierdzone 106 podmiotów DXCC. Zdobył kilkadziesiąt dyplomów SWL a w tym SWL CHC #405. Był piątym z grona polskich nasłuchowców posiadających ten dyplom.

Czytaj więcej: JAN GIMIŃSKI SP2BMX

MIECZYSŁAW LALIK SP8ATH/SP7ATH (1935 - 2009)

Mieczysław Lalik SP8ATH/SP7ATH urodził się 30.06.1935 r. w miejscowości Hutki koło Krasnobrodu.Po ukończeniu Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego w Biłgoraju (rok1960) rozpoczął studia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Po ukończeniu studiów w 1963 r. rozpoczął pracę w Liceum Ogólnokształcącym w Janowie Lubelskim, gdzie uczył fizyki i wychowania technicznego. Z działalnością krótkofalowców spotkał się podczas przesłuchiwania różnych stacji na odbiorniku radiowym Pionier. Przypadkowo usłyszał stacje Emila SP2CC i Klubu SP8KDF. Odszukał Radioklub Ligi Przyjaciół Żołnierza SP8KDF z Biłgoraju i został jego członkiem. Uczestniczył w kursie prowadzonym w klubie przez Jerzego Sykułę SP8AQK.W 1960 otrzymał licencję nasłuchowca ze znakiem SP8-585.

Czytaj więcej: MIECZYSŁAW LALIK SP8ATH/SP7ATH (1935 - 2009)