Edward Musioł SP3GZ

Edward Musioł SP3GZ urodził się  14 września 1905r. Studiował w latach 1928 do 1933 roku. Był absolwentem  wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej. Do rodzinnego Wolsztyna.
wrócił po  uzyskaniu dyplomy. Na podstawie informacji  z KP. Nr 4 z 1937 roku  można wnioskować, że pierwszą licencję otrzymał w 1937 roku. Uzyskał znak SP1ML.
Na pasmach czynny był do sierpnia 1939 roku.

Czytaj więcej: Edward Musioł SP3GZ

Krzysztof Słomczyński SP5HS

Krzysztof Słomczyński SP5HS. Urodził się 7 października 1934 roku. Krótkofalarstwem zainteresował się w początkach lat pięćdziesiątych w czasie nauki w 30 Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie. Należał do Radioklubu LPŻ SP5KAB. Uzyskał licencję nasłuchową  znak SP5 018.
Jego wnioski o licencję nadawcy odrzucane były przez Urząd Bezpieczeństwa ze względu na poglądy rodziny latach 1956-57 bardzo aktywnie uczestniczył w procesie reaktywowania Polskiego Związku Krótkofalowców. Podpis Krzysztofa zamieszczony jest na  protokole dokumentu  przywracającego PZK.

W dniu 4 lutego 1957 roku pozyskał pierwszą licencje i znak SP5HS. Dokument pozwalał na pracę na CW z mocą 10W.

Czytaj więcej: Krzysztof Słomczyński SP5HS

Antoni Zębik SP7LA

Antoni Zębik SP7LA urodził się 13 stycznia 1914 roku w Częstochowie w rodzinie robotniczej. Szkołę podstawową ukończył w 1928. Następnie naukę kontynuował w szkole Włókienniczej w specjalności elektryk. Zasadniczą służbę wojskową odbywał w plutonie łączności kompanii telegraficznej w Częstochowie. W 1937 roku uruchomił zakład radiotechniczny świadczący usługi. W 1938 roku wstąpił do Polskiego Związku Krótkofalowców w Warszawie. Tam uzyskał licencje nr 237 na radiostację nadawczo-odbiorczą o znaku SP1ZA. Szybko zbudował radiostację, która zaliczana była jak wspomina Antoni do największych w Polsce.

Czytaj więcej: Antoni Zębik SP7LA

Tadeusz Matusiak SP6XA

TADEUSZ MATUSIAK SP6XA urodził się  22 kwietnia 1912 roku w Trzanowicach na Zaolziu. Już w 1923 roku przy współudziale ex SP9TZ zbudował odbiornik z zakresem fal średnich.
Dwa lata później posiadł wiedzę na temat  krótkofalarstwa i  zbudował nadajnik  z elementów wykonanych w zdecydowanej większości własnoręcznie. Następnym krokiem był odbiornik Schmell  0-V-1 ia antena „L” z przeciwwagą.
16 listopad 1927 roku mieszkając w Bielsku Białej  pod znakiem TPTM ( TP+ monogram) nawiązał pierwszą łączność ze stacja SMUA z Goteborgu. Po kilku QSO dowiedział  się, że taki znak funkcjonuje już z Wilna. Zmienia znak na  TPXA  następnie dowiedział się, że ów kolega z Wilna to nie TPTM tylko TP MT.

Czytaj więcej: Tadeusz Matusiak SP6XA