MIECZYSŁAW FLORCZYK SP9GO

Mieczysław Florczyk  urodził się 27.05.1931 r. w Dziekanowicach. Od początku lat pięćdziesiątych był członkiem Radioklubu Ligi Przyjaciół Żołnierza  w Bytomiu. Tam otrzymał licencję nasłuchowa o znaku SP9-608. Pierwszą licencję otrzymał 22.09.1956 r. jako jeden z pierwszych na Śląsku. Było to zezwolenie kat. III nr 362/A Studia ukończył jako  inżynier elektronik. Do Polskiego Związku Krótkofalowców wstąpił 15.09.1957 r. Był współzałożycielem Oddziału PZK na Śląsku. Posiadał licencję kat. I ale jego  największym zainteresowaniem cieszyły się pasma UKF.  W roku 1959 wspierał plany powołania Polskiego Klubu UKF- został jego członkiem (Nr. 26), w którym udzielał się przez 20 lat. Był aktywny na pasmach KF, często uczestniczył w zawodach KF a w tym w SPDX C to jednak szczególnie upodobał sobie  fale UKF. W Czechosłowacko- Polskim Polnym Dniu 1962 w pasmie 144 MHz w grupie stacji stałych zajął 31 m. W dniach 10/11. 02.1963 r. w zawodach SP9 VHF zaliczył 12 m. Maraton UKF 63 ukończył na 4 m. V SP i XV OK Polny Dzień UKF 63 zakończył na 29 m w klasyfikacji generalnej. W czasie Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Oddziału Katowickiego  w dniu 23. 02.1964 r. został członkiem ZOW.

Czytaj więcej: MIECZYSŁAW FLORCZYK SP9GO

JAN KRUKOWSKI SP3LO

Jan Krukowski urodził się w dniu 30.08.1930 r. w Hrywiatkach pow. Kowel na Kresach Wschodnich. Do szkoły Podstawowej uczęszczał w Kowlu. W 1945 r. został wraz z rodziną wysiedlony i przyjechał do Lubska. W Lubsku ukończył tzw. małą maturę. 1947 rozpoczął pracę na PKP w Lubsku gdzie był zatrudniony na stanowisku kasjera biletowego do czasu powołania go do odbycia służby wojskowej w roku 1950. Służył w Jednostce Wojskowej nr  4215 jako radiotelegrafista. Ukończył Szkołę Specjalistów Łączności. Był operatorem radiostacji sztabowej dywizji. Wyróżniony został odznaką Wzorowego Łącznościowca. W czasie przerw w pracy na radiostacji słuchał m.in. łączności pomiędzy amatorami - krótkofalowcami.

Służbę zakończył w 1953 roku. W tym samym roku podjął pracę w Zarządzie Wojewódzkim Ligi Przyjaciół Żołnierza w Zielonej Górze na stanowisku kierownika Wydziału Łączności oraz zawarł związek małżeński. Na początku organizował grupy – sekcje młodzieżowe i rezerwistów wojsk łączności oraz przygotowywał zajęcia, które były zalążkiem przyszłych radio klubów. Dużej pomocy udzielali  min.: mgr inż. Bogusław Grabowski, późniejszy SP3ABF i mgr inż. Witold Łosowski, późniejszy SP3ACC. Od roku 1953 roku mieszka w Zielonej Górze, kolejno na ul. Jedności Robotniczej 47/1, a następnie Osadniczej 19d/11.

Czytaj więcej: JAN KRUKOWSKI SP3LO

ANDRZEJ URBAŃSKI SP3BVA (1947 - )

Andrzej Urbański urodził się 9.03.1947 r. w Kłodzku. Od połowy1948 r. wraz z rodzina zamieszkał we Wrześni w domu swego dziadka. Dzidek ukończył budowę tuż przed wybuchem II Wojny Światowej ale pierwszymi mieszkańcami byli oficerowie niemieccy. Po zakończeniu wojny nastąpiła  zmiana oficerów  na radzieckich. Szkołę Podstawowa ukończył w 1961 r. Próbował swych sił w Technikum Radiowym w Dzierżoniowie  niestety nie udało się. W latach 1961- 1962 uczęszczał do Zasadniczej Szkoły Zawodowej we Wrześni. Po ukończeniu pierwszej klasy postanowił  zdawać do Technikum Łączności w Poznaniu.Z krótkofalarstwem pierwszy raz spotkał się w Radio klubie LOK we Wrześni, gdzie ukończył kurs  radiowy. Uczestniczył w zebraniu założycielskim klubu  SP3KFI, który później działał przy „Tonsilu”, zakładzie  produkującym mikrofony i głośniki. Był obok Ryszarda SP3BVD(sk) i Jurka SP3FFN kadrą tego klubu.

Czytaj więcej: ANDRZEJ URBAŃSKI SP3BVA (1947 - )

STANISŁAW WŁOCH ex.SP3HW

Stanisław Włoch urodził się 25.08.1933 r. w Alfredówce woj. Lwowskie (Obecnie Ukraina). W lutym 1940 r. wraz z rodziną deportowany był na Syberię. Tam uczęszczał do szkoły podstawowej. W 1946 r. rodzina Włochów wróciła do Polski i osiedliła się w Cigacicach koło Zielonej Góry, gdzie Stanisław ukończył szkołę podstawową. W 1949 r. rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Zielonej Górze. Po ukończeniu 9 klasy przeniósł się do Technikum Telekomunikacyjnego w Poznaniu ale 1953 r. Stanisławem zainteresowała się Armia. Służbę wojskową odbywał w latach 1953- 1955  w Jednostce Wojskowej  w Kęszycy Leśnej  jako radiotelegrafista. 

Po wojsku zatrudniony został w Zjednoczeniu Stacji Radiowych i Telewizyjnych w Warszawie-Ośrodek Nadawczy w Łazie k/Zielonej Góry i pracował  latach 1955 do 1985 na radiostacji średniofalowej programu II Polskiego Radia. Radiostacja zakończyła swoją działalność w dniu 31.08.1985 r. Obiekt przejęła Telekomunikacja Polska i został przebudowany na stację wzmacniakową a Stanisław pracował tam aż do emerytury.

Czytaj więcej: STANISŁAW WŁOCH ex.SP3HW

JERZY SZCZEŚNIAK-MASZADRO SP9KJ (1930 - )

Jerzy Szcześniak urodził się w 1930 r. w Tarnowskich Górach. Szkołę średnią O .O. Pijarów w  Krakowie (gimnazjum i liceum) ukończył w1952 r. Po zdaniu matury kontynuując rodzinne tradycje (pradziadek, dziadek, ojciec ) zdawał  na Wydział Farmacji Uniwersytetu Jagielońskiego. Egzamin zdał, niestety nie został przyjęty z powodu  braku miejsc a może prywatnej apteki  dziadka.     Krótkofalarstwem zainteresował się dzięki Jurkowi Rutkowskiemu SP5AB, który  w okresie gdy licencje nie były ogólnie dostępne prowadził działalność eksperymentalną w paśmie 40 m. a było to w latach 1946 -1947. Jurek napisał list do swego imiennika na adres  pozdrawianych w czasie seansów radiowych kolegów z elektrowni toruńskiej. I taki był początek jego zainteresowania krótkofalarstwem. W latach 1948-50  jako nasłuchowiec o znaku SP-124K był współorganizatorem  struktur Polskiego Związku Krótkofalowców na terenie województwa krakowskiego.

Czytaj więcej: JERZY SZCZEŚNIAK-MASZADRO SP9KJ (1930 - )

JAN ŻUREK- SP3HD (1926 - )

 Jan Żurek SP3HD urodził się 17 kwietnia 1926 roku w Rouwroy Pas Des Calais we Francji. Tam uczył się w francuskiej  szkole powszechnej. Ociec Janka był górnikiem. W 1935 roku sytuacja górnictwa w Francji była  bardzo trudna i  pod koniec roku ojciec  stracił pracę. Janek  wraz z całą rodzina wrócił do rodzinnych Moch koło Wolsztyna Tam  kontynuował naukę. Jednak po dwóch latach  wracają do Francji. W 1940 r.  wywieziony został do  pracy przymusowej do Niemiec. Pracował jako górnik (na tzw. górze) w miejscowości Marl-Westfalia do końca wojny. 29 listopada 1945  przybył do Wolsztyna. Z Antonim SP3BN uruchamiali radiowęzeł miejski  tzw. kukuruźniki. Następnie pracował jako operator  w kinie Tatry w Wolsztynie. Ukończył  zaocznie szkolę i zdał egzamin w Cechu Rzemiosł  w Poznaniu. Z zawodu jest energetykiem- mistrz zabezpieczeń automatyki. Zatrudniony został w Zakładzie Energetycznym Rejon Wolsztyn gdzie pracował przez 28 lat. 

Czytaj więcej: JAN ŻUREK- SP3HD (1926 - )

RYSZARD MACH SP3BOL (1941 - )

Ryszard Mach urodził się 25.08.1941 r. we Lwowie. Po wojnie rodzina przeniesiona została do Wrocławia. Po śmierci ojca w 1947 r. zamieszkał wraz z matką w Krotoszynie. Tu w 1958 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące. Podjął pracę w biurze małej firmy w Krotoszynie gdzie pracował dwa lata. W 1957 r. znalazł nietypowy odbiornik (prawdopodobnie poniemiecki) na lampach RE -114 z zasilaczem na RDN 504. W poszukiwaniu lamp trafił w 1958 r. do Radioklubu Ligi Przyjaciół Żołnierza w Krotoszynie. W klubie oprócz narzędzi i mierników były dwie radiostacje RBM-1. Dostępny był też miesięcznik „Radioamator”. W jednym  z nich Ryszard znalazł schemat lampowego odbiornika amatorskiego. Odbiornik na dwóch lampach 2K2M ruszył bez problemu i działał rewelacyjnie. Można przyjąć, że w tym czasie Ryszard został nielicencjonowanym nasłuchowcem. W 1959 r. ukończył kurs radiooperatorów a rok później w kurs radiomechaników LPŻ w Poznaniu.

Czytaj więcej: RYSZARD MACH SP3BOL (1941 - )