STANISŁAW WŁOCH ex.SP3HW

Stanisław Włoch urodził się 25.08.1933 r. w Alfredówce woj. Lwowskie (Obecnie Ukraina). W lutym 1940 r. wraz z rodziną deportowany był na Syberię. Tam uczęszczał do szkoły podstawowej. W 1946 r. rodzina Włochów wróciła do Polski i osiedliła się w Cigacicach koło Zielonej Góry, gdzie Stanisław ukończył szkołę podstawową. W 1949 r. rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Zielonej Górze. Po ukończeniu 9 klasy przeniósł się do Technikum Telekomunikacyjnego w Poznaniu ale 1953 r. Stanisławem zainteresowała się Armia. Służbę wojskową odbywał w latach 1953- 1955  w Jednostce Wojskowej  w Kęszycy Leśnej  jako radiotelegrafista. 

Po wojsku zatrudniony został w Zjednoczeniu Stacji Radiowych i Telewizyjnych w Warszawie-Ośrodek Nadawczy w Łazie k/Zielonej Góry i pracował  latach 1955 do 1985 na radiostacji średniofalowej programu II Polskiego Radia. Radiostacja zakończyła swoją działalność w dniu 31.08.1985 r. Obiekt przejęła Telekomunikacja Polska i został przebudowany na stację wzmacniakową a Stanisław pracował tam aż do emerytury.

Czytaj więcej: STANISŁAW WŁOCH ex.SP3HW

JAN ŻUREK- SP3HD (1926 - )

 Jan Żurek SP3HD urodził się 17 kwietnia 1926 roku w Rouwroy Pas Des Calais we Francji. Tam uczył się w francuskiej  szkole powszechnej. Ociec Janka był górnikiem. W 1935 roku sytuacja górnictwa w Francji była  bardzo trudna i  pod koniec roku ojciec  stracił pracę. Janek  wraz z całą rodzina wrócił do rodzinnych Moch koło Wolsztyna Tam  kontynuował naukę. Jednak po dwóch latach  wracają do Francji. W 1940 r.  wywieziony został do  pracy przymusowej do Niemiec. Pracował jako górnik (na tzw. górze) w miejscowości Marl-Westfalia do końca wojny. 29 listopada 1945  przybył do Wolsztyna. Z Antonim SP3BN uruchamiali radiowęzeł miejski  tzw. kukuruźniki. Następnie pracował jako operator  w kinie Tatry w Wolsztynie. Ukończył  zaocznie szkolę i zdał egzamin w Cechu Rzemiosł  w Poznaniu. Z zawodu jest energetykiem- mistrz zabezpieczeń automatyki. Zatrudniony został w Zakładzie Energetycznym Rejon Wolsztyn gdzie pracował przez 28 lat. 

Czytaj więcej: JAN ŻUREK- SP3HD (1926 - )

RYSZARD MACH SP3BOL (1941 - )

Ryszard Mach urodził się 25.08.1941 r. we Lwowie. Po wojnie rodzina przeniesiona została do Wrocławia. Po śmierci ojca w 1947 r. zamieszkał wraz z matką w Krotoszynie. Tu w 1958 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące. Podjął pracę w biurze małej firmy w Krotoszynie gdzie pracował dwa lata. W 1957 r. znalazł nietypowy odbiornik (prawdopodobnie poniemiecki) na lampach RE -114 z zasilaczem na RDN 504. W poszukiwaniu lamp trafił w 1958 r. do Radioklubu Ligi Przyjaciół Żołnierza w Krotoszynie. W klubie oprócz narzędzi i mierników były dwie radiostacje RBM-1. Dostępny był też miesięcznik „Radioamator”. W jednym  z nich Ryszard znalazł schemat lampowego odbiornika amatorskiego. Odbiornik na dwóch lampach 2K2M ruszył bez problemu i działał rewelacyjnie. Można przyjąć, że w tym czasie Ryszard został nielicencjonowanym nasłuchowcem. W 1959 r. ukończył kurs radiooperatorów a rok później w kurs radiomechaników LPŻ w Poznaniu.

Czytaj więcej: RYSZARD MACH SP3BOL (1941 - )

ANDRZEJ URBAŃSKI SP3BVA (1947 - )

Andrzej Urbański urodził się 9.03.1947 r. w Kłodzku. Od połowy1948 r. wraz z rodzina zamieszkał we Wrześni w domu swego dziadka. Dzidek ukończył budowę tuż przed wybuchem II Wojny Światowej ale pierwszymi mieszkańcami byli oficerowie niemieccy. Po zakończeniu wojny nastąpiła  zmiana oficerów  na radzieckich. Szkołę Podstawowa ukończył w 1961 r. Próbował swych sił w Technikum Radiowym w Dzierżoniowie  niestety nie udało się. W latach 1961- 1962 uczęszczał do Zasadniczej Szkoły Zawodowej we Wrześni. Po ukończeniu pierwszej klasy postanowił  zdawać do Technikum Łączności w Poznaniu.Z krótkofalarstwem pierwszy raz spotkał się w Radio klubie LOK we Wrześni, gdzie ukończył kurs  radiowy. Uczestniczył w zebraniu założycielskim klubu  SP3KFI, który później działał przy „Tonsilu”, zakładzie  produkującym mikrofony i głośniki. Był obok Ryszarda SP3BVD(sk) i Jurka SP3FFN kadrą tego klubu.

Czytaj więcej: ANDRZEJ URBAŃSKI SP3BVA (1947 - )

KRZYSZTOF (MIKI) MIROSŁAW SP9MM (1935 - 2016)

Krzysztof Mirosław urodził się 4.11.1935 r. w Czeladzi. Już w czasie nauki w szkole podstawowej spotkał się z krótkofalarstwem poprzez słuchanie stacji amatorskich  na przedwojennym odbiorniku  radiofonicznym wyprodukowanym przez zakłady w Wilnie o nazwie „Elektrit”.  Próbował nawiązać kontakt z klubem Ligi Przyjaciół Żołnierza, który później otrzymał znak SP9KAS  lecz pierwsze podejście było nieudane. Później  członkostwo w klubie zaproponował  mu Edward Cyran późniejszy SP9EK. W klubie szybko nauczył się telegrafii  i w dniu 5.03.1953 r. otrzymał znak nasłuchowy SP9 520. Edwardowi zawdzięcza start w krótkofalarstwie.

W I Centralnej Spartakiadzie Wodnej LPŻ  „Giżycko 1954” zdobył Tytuł Mistrza w sygnalizacji morsem. Ukończył Liceum Radiotechniczne przy Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach. W 1955 r. klub otrzymał zadanie uczestnictwa w Czechosłowackim Polnym Dniu. Krzysztof brał udział w przygotowaniach sprzętu i w wyprawie na szczyt Małą Babią. Na podstawie amerykańskiego urządzenia zbudował  na niemieckich lampach z demobilu: LD2 i RL12P10 transcaiver.

Czytaj więcej: KRZYSZTOF (MIKI) MIROSŁAW SP9MM (1935 - 2016)

JERZY SZCZEŚNIAK-MASZADRO SP9KJ (1930 - )

Jerzy Szcześniak urodził się w 1930 r. w Tarnowskich Górach. Szkołę średnią O .O. Pijarów w  Krakowie (gimnazjum i liceum) ukończył w1952 r. Po zdaniu matury kontynuując rodzinne tradycje (pradziadek, dziadek, ojciec ) zdawał  na Wydział Farmacji Uniwersytetu Jagielońskiego. Egzamin zdał, niestety nie został przyjęty z powodu  braku miejsc a może prywatnej apteki  dziadka.     Krótkofalarstwem zainteresował się dzięki Jurkowi Rutkowskiemu SP5AB, który  w okresie gdy licencje nie były ogólnie dostępne prowadził działalność eksperymentalną w paśmie 40 m. a było to w latach 1946 -1947. Jurek napisał list do swego imiennika na adres  pozdrawianych w czasie seansów radiowych kolegów z elektrowni toruńskiej. I taki był początek jego zainteresowania krótkofalarstwem. W latach 1948-50  jako nasłuchowiec o znaku SP-124K był współorganizatorem  struktur Polskiego Związku Krótkofalowców na terenie województwa krakowskiego.

Czytaj więcej: JERZY SZCZEŚNIAK-MASZADRO SP9KJ (1930 - )

JULIUSZ SCHMIDT SP3AUZ (1933-1984)

Juliusz Szchidt urodził się 20.01.1933 r. w Bitkowie powiat Nadworna na Kresach Wschodnich. W rodzinnych stronach w czasie wojny  ukończył 4 klasy polskiej szkoły podstawowej. Po wysiedleniu w 1945 r. przybył do Jasienia. Tu ukończył  szkołę podstawową ukończył  w 1947 r. Przez kolejne cztery lata uczył się szkole ogólnokształcącej w Lubsku. Następnie ukończył studium ekonomiczne. W 1950 roku rozpoczął się interesować krótkofalarstwem i wstąpił do Ligi Przyjaciół Żołnierza. Pracę rozpoczął w Jasieniu gdzie był V-ce prezesem Gminnej Spółdzielni SCH. W roku 1953 powołany został do odbycia służby wojskowej. W 1955  roku wyszedł do cywila w stopniu podporucznika. Rozpoczął pracę jako kierownik zaopatrzenia LZPT w Jasieniu a od 1956 r. w Fabryce Maszyn Budowlanych w Jasieniu. W latach 60-tych  kierował Radio Klubem LOK w Jasieniu. Do PZK wstąpił 21 lutego 1962 r. Otrzymał znak nasłuchowy SP3-7017. W 1963 r. W dniu 8.02.1963r zdał egzamin przed komisja PZK i uzyskał świadectwo Uzdolnienia. Komisja w skład której wchodzili Ildefons Szyszko SP3LN

Czytaj więcej: JULIUSZ SCHMIDT SP3AUZ (1933-1984)