MICHAŁ KASIA SP5AM (1907-1977)

 

Michał Kasia SP5AM urodził się 22.09.1907 r. w Zatorze (koło Oświęcimia). Jego rodzicami byli Hiacynt (Jacenty) i Maria z domu Urban. Miał dwie siostry: Zofię i Stefanię. Kiedy wybuchła I wojna światowa ojciec Michała, który prowadził rzemieślniczy warsztat produkujący eleganckie meble metodą Thoneta został powołany do wojska i wyruszył na front. Matka Michała zachorowała na Hiszpankę i wkrótce zmarła. Rodzinna legenda głosi, że czując nadchodzący koniec upiekła chleb dla swoich dzieci. Chleba starczyło do dnia powrotu ojca z frontu. Ojciec ponownie ożenił się i miał kilkoro dzieci. Sytuacja rodzinna i potworna bieda zmusiła Michała do ucieczki z rodzinnego domu. Piechotą dotarł do Krakowa. W Krakowie ucząc się w szkole średniej jak i na Politechnice Krakowskiej zarabiał na swoje utrzymanie głównie przez udzielanie korepetycji. Po zakończeniu studiów i uzyskaniu tytułu inżyniera w poszukiwaniu pracy odpowiadającej jego wiedzy przeprowadził się do Warszawy.

Czytaj więcej: MICHAŁ KASIA SP5AM (1907-1977)

ANTONI LUTYŃSKI SP5AL ex SP1SD

 Antoni Lutyński SP5AL urodził się Radomiu. Mieszkał w Radomiu przy ul. Piłsudskiego 4. Krótkofalarstwem zaczął się interesować w latach 1928-1930. Pierwszy odbiornik krótkofalowy zbudował na lampie dwu-siatkowej typu A-3. Były to czasy, gdy na pasmach amatorskich pracowało nie wiele stacji a zakłócenia występowały sporadycznie. Kolejnym urządzeniem zbudowanym przez Antoniego był odbiornik 1-V-1. Wtenczas zwiększyły się możliwości słuchania. W 1930 r. odwiedził Polski Klub Radio Nadawców w Warszawie w celu zapisania się do klubu i otrzymał licencję nasłuchową ze znakiem SPL 852. W tym okresie krótkofalarstwem zainteresował się jego starszy syn Henryk (po wojnie SP5AH). Regularnie słuchał niedzielnych komunikatów nadawanych przez radiostację Zarządu Głównego PZK o znaku SP1ZK. Antoni w swoich wspomnieniach pisał, że za zgodą Artura SP1IC pracował pod Jego znakiem . Podając swój znak nasłuchowy SPL 852 jak operatora stacji .(Biuletyn PZK nr 9 /71.)  Zbudował dwustopniowy nadajnik o mocy 20 watów na pasmo 7 i 14 MHz sterowany kwarcem.

Czytaj więcej: ANTONI LUTYŃSKI SP5AL ex SP1SD

ADAM KOSIARSKI SP5AY (1921-1997)

Inż. ADAM KOSIARSKI SP5AY

 

Adam Kosiarski SP5AY urodził się 5 czerwca 1921 r. w Lubartowie w województwie lubelskim.

W 1935 r. ukończył Gimnazjum w Lublinie. W czasie okupacji uczył się i pracował w Instytucie Łączności. Zaraz po wojnie zetknął się z krótkofalarstwem. W czasie studiów był członkiem Radio Klubu Ligi Przyjaciół Żołnierza SP5KAB. Pierwszą licencję i znak SP5AY otrzymał jesienią 1955 r. Od tego czasu intensywnie pracował na falach krótkich od 3,5 do 28 MHz. Po ukończeniu Szkoły Inżynierskiej im. Wawelberga i Rotwunda w Warszawie w 1947 r. uzyskał tytuł inżyniera elektryka. Już w 1955 r. publikował w Radioamatorze szereg artykułów technicznych. W numerze piątym zamiesił opisy: „Odbiornik Turystyczny”, „W pracowni radiotechnicznej” i „Nadajnik QRP”. Artykuł zatytułowany „Zmodyfikowany nadajnik KF średniej mocy” zamieszczony był w numerze 7. W 1958 r. po reaktywowaniu Polskiego Związku Krótkofalowców był członkiem prezydium ZG PZK.  Kolejny raz wchodził w skład ZG PZK w 1959 i w 1960 r.

Czytaj więcej: ADAM KOSIARSKI SP5AY (1921-1997)

Alfons Strzelecki SP2AP (1930-1998)

Alfons Strzelecki SP2AP urodził się 26.04.1930 r. w Żninie jako syn zawiadowcy kolejki wąskotorowej. Już w szkole powszechnej interesował się radiem. W czasie okupacji pracował w niemieckim zakładzie, gdzie naprawiane były radioodbiorniki. Po wojnie ukończył szkołę średnią ogólnokształcącą. Sam nauczył się języka angielskiego, a z czasów wojny znał język niemiecki. Dzięki pomocy krótkofalowców w 1952 r. otrzymał znak nasłuchowy SP2-776. Wciągu dwóch lat opanował telegrafię i zapoznał się z pracą krótkofalowców w eterze. Był pionierem krótkofalarstwa w regionie, ale też jednym z najlepszych telegrafistów w Polsce. W 1952 r. rozpoczął pracę w Fabryce Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego „SPMASZ” w Żninie.

W dniu 1.04.1954 r. z Ministerstwa Poczt i Telegrafów otrzymał licencję nr 114/A ze znakiem SP2AP.  Było to zezwolenie na pracę na falach krótkich tylko telegrafią (3,5 i 7 MHz) oraz na UKF (telegrafia i fonia) z mocą 5 W. Zezwolenie to, było ważne do 1955 r.

Czytaj więcej: Alfons Strzelecki SP2AP (1930-1998)

ZBYSZKO KUPCZYK „Orlik” SP5ZK (1928-2002)

Zbyszko Kupczyk SP5ZK urodził się 22.08.1928 r. w Kaliszu. W latach 1942 - 1944 był żołnierzem Armii Krajowej z pseudonimem” Orlik”. W 1947 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące w Bytomiu. W tym samym roku podjął studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach, które ukończył w 1950 r. Od 1952 roku pracował w resorcie łączności, a od 1963 w Ministerstwie Łączności. Znał kilka języków obcych. Wielokrotnie wchodził w skład resortowych delegacji zagranicznych. Licencję amatorską otrzymał 4.06.1958 r. Licencja wystawiona była na adres Warszawa ul. Trembowelska 25a. Był członkiem PZK bez przerwy od maja 1958 r. Od 1967 r. mieszał na ulicy Jana Sibeliusza 37.

Czytaj więcej: ZBYSZKO KUPCZYK „Orlik” SP5ZK (1928-2002)

JÓZEF BIERNAT SP2ZT ( 1940-1994)

Józef Biernat SP2ZT urodził się 28.02.1940 r. w Katowicach. Ojciec Józefa był hutnikiem. Szkołę Podstawową nr 1 w Katowicach rozpoczął w 1947 r. Od września 1954 r kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym  im. M. Kopernika  w Katowicach. Po roku choroba ojca zmusiła go do przerwania nauki i podjęcia pracy zarobkowej. W 1955 r. podjął pracę w Zakładach Urządzeń Elektrycznych w Katowicach jako pomocnik magazyniera. Krótkofalarstwem rozpoczął się interesować w 1957 r. W dniu 5.09.1958 r. wstąpił do Klubu Łączności Ligi Przyjaciół Żołnierza SP9KAS w Katowicach. Licencję nasłuchową ze znakiem SP9-726 otrzymał 30.06.1958 r. W wrześniu 1958 r. ukończył kurs radiotelegrafistów. Od czerwca 1958 r. był QSL Mangerem Okręgu SP9. Pierwsza licencję nadawcy ze znakiem SP9ZT otrzymał 30.12.1958 r. Pierwszą łączność wtenczas na RBM 1  pod własnym znakiem przeprowadził w dniu 18.01.1959 r. Ukończył Zasadniczą Szkolę Zawodową o  kierunku radiotechnika.

Czytaj więcej: JÓZEF BIERNAT SP2ZT ( 1940-1994)

TADEUSZ JAROWICZ SP3XR (1936)

Tadeusz Jarowicz SP3XR urodził się 18 kwietnia  1936 roku. Służbę wojskową , po ukończeniu Szkoły Podoficerskiej Wojsk Łączności odbywał w Jednostce Wojskowej w Opolu. Był radiotelegrafistą. W przerwach w nawiązywaniu łączności służbowych słuchał muzyki. Pewnego razu na falach eteru  zamiast muzyki usłyszał dziwne rozmowy. Od tego czasu  wiele   przepustek jednorazowych spędzał w Radio Klubie LPŻ w Opolu. Krótko po wyjściu z wojska ( 1958 rok) zdał egzamin został posiadaczem licencji krótkofalarskiej. Zdobytą wiedzę poszerzał  u jednego z wielkich mistrzów krótkofalarstwa   tj. pana mgr inż Edwarda Musiała SP3GZ w Wolsztynie. Kolejnym etapem w życiu krótkofalarskim Tadeusza były konstrukcje urządzeń krótkofalarskich. Budował ich wiele w tym prawie wszystkie w opracowaniu SP5WW. Nie małą satysfakcją są duże osiągnięcia SP3XR  przy pomocy sprzętu własnoręcznie budowanego.

Czytaj więcej: TADEUSZ JAROWICZ SP3XR (1936)