TADEUSZ RACZEK SP7HT

TADEUSZ RACZEK, SP7HT Lata młodzieńcze, okres szkoły podstawowej i średniej, spędził w rodzinnym Chełmie Lubelskim. Już w czasach szkoły podstawowej budował odbiorniki „kryształkowe” i rozwieszał anteny do odbioru fal średnich i długich. Kolejnym etapem działalności radioamatorskiej była budowa odbiorników 0-V-1 i 1-V-1. W czasie nauki w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarneckiego w Chełmie uczestniczył w kursie radiotelegrafistów organizowanym przez Ligę Przyjaciół Żołnierza. Aby doskonalić umiejętność odbioru telegrafii, w domu słuchał stacji nadających emisją A2 na odbiorniku radiofonicznym polskiej produkcji typu „Mazur”.Odbiorniki radiofoniczne miały wtedy ograniczony zakres fal krótkich, a dolne pasma radiofoniczne były mocno zakłócane. Tadeusz z kolegą Edkiem (później SP8 HV i następnie SP2HV, SK 2017) przestrajali odbiorniki sąsiadów i przyjaciół tak, aby mogli odbierać audycje na wycinkach pasm niezakłócanych (wyższe pasma radiofoniczne KF).

Czytaj więcej: TADEUSZ RACZEK SP7HT

WIESŁAW ANWAJLER ex SP6ZV

Wiesław Anwajler urodził się 19.07.1936 r. w Kobryniu-50 km na wschód od Brześcia (obecnie Białoruś). Do 1946 roku mieszkał w miejscowości Osipowicze, a następnie z rodziną został wysiedlony i zamieszkał w Objezierzu pow. Choszczno. Już w czasie nauki w szkole podstawowej Objezierzu interesował się zagadnieniami technicznymi oraz modelarstwem lotniczym. Gdy do jego miejscowości doprowadzono linie energetyczne i miał dostęp do prądu, zainteresowały go urządzenia elektryczne. Ojciec zakupił mu kryształek galenowy z oprawką, z czego zbudował pierwszy odbiornik detektorowy. Do dziś wspomina jak próbował ustawić igłę oprawki na umieszczonym w niej kryształku, aby usłyszeć w słuchawkach sygnał stacji radiowej. Kolejno zabrał się z budowę lampowego wzmacniacza małej częstotliwości, aby sygnał radiowy można odbierać na przy pomocy głośnika. Zainteresowanie radiotechniką nasiliło się pod koniec nauki w Liceum Ogólnokształcącym, które ukończył w 1955 r. To wszystko było przyczyną, że wybrał studia na Wydziale Łączności Politechniki Wrocławskiej. Na pierwszym roku studiów poznał kilku czynnych już krótkofalowców. 

Czytaj więcej: WIESŁAW ANWAJLER ex SP6ZV

ZBIGNIEZBIGNIEW GORGOLEWSKI SP2IU (1933-2017)

 

Zbigniew Gorgolewski urodził się 19.12.1933 r. w  Pietronkach w ówczesnym województwie poznańskim. W wieku 13 lat zbudował pierwszy odbiornik detektorowy na własnoręcznie odlanym kryształku. W okresie nauki w szkole ponadpodstawowej interesował się sportem - głównie gimnastyką. Jego trenerem był znakomity gimnastyk, mistrz Polski i późniejszy sędzia olimpijski, Tadeusz Bettyna, który po zakończeniu kariery sportowej w latach pięćdziesiątych XX wieku zajął się szkoleniem młodego narybku w klubie "Związkowiec". Zbigniew był Mistrzem Polski w skoku przez konia. Technikum Elektryczne w Bydgoszczy  ukończył w 1952 r. Po ukończeniu szkoły otrzymał nakaz pracy w Gdańsku. Tam nawiązał kontakty z Klubem Ligi Przyjaciół Żołnierza SP2KAC (ex SP2KGA). Wtedy też zainteresował się krótkofalarstwem. Uczestniczył w kursie radiotelegrafistów w Państwowym Ośrodku Szkolenia Łączności w Gdańsku. Przez trzy miesiące uczył się telegrafii i pracy na radiostacji. Kurs ukończył z wyróżnieniem w 1953 r.

Czytaj więcej: ZBIGNIEZBIGNIEW GORGOLEWSKI SP2IU (1933-2017)

JÓZEF WOJCIESZAK SP3AMY (1934-2014)

Józef Wojcieszak urodził się 6.09.1934 r. w Dobieszczynie. Pierwszy kontakt z radiem miał w czasie, gdy mieszkał w Bartoszycach  (SP4). Tam spotkał Tadeusza Bigielmajera SP4ABR, który był pierwszym krótkofalowcem na tym terenie. Dużej pomocy udzielił Józefowi Wacław Ponikowski SP5FD (Prezes PZK  w latach 1957-1958) Dzięki SP5FD Józef uzyskał w drugiej połowie lat 50-tych poniemiecki odbiornik R-3. W dniu 21.05.1959 r. został członkiem  Warmińskiego Klubu Krótkofalowców  PZK i otrzymał licencję nasłuchową  z znakiem SP4-6010. Po dwóch latach prowadzeniu nasłuchów i osiągnięciu stosownej liczby kart QSL dopuszczony został do egzaminu. W dniu 10.11.1961 r. otrzymał zezwolenie  nr 791 wydane przez Ministerstwo Łączności  ze znakiem SP4AMY. Już wtenczas  wykazywał się dużymi umiejętnościami  organizacyjnymi. Z jego inicjatywy powstał Bartoszycki Klub Krótkofalowców przy  Młodzieżowym Domu Kultury w Bartoszycach. Ukończył Oficerską Szkołę Milicji w Szczytnie.  W lipcu 1969 roku  przeniósł się do Piły i zmienił znak na SP3AMY. Uaktywnił krótkofalowców Ziemi Pilskiej, którzy w większości przypadków złożyli deklaracje PZK i wstąpili do Poznańskiego Klubu Krótkofalowców SP3PKK. 

Czytaj więcej: JÓZEF WOJCIESZAK SP3AMY (1934-2014)

JERZY TADEUSZ RUTKOWSKI SP5JR 1920 - 2003- XII PREZES PZK

 

Jerzy Rutkowski urodził się w 1920 r. Elektroniką zainteresował się prze II wojna światową. Od 1940 do 1942 studiował na Wydziale Elektrycznym Szkoły Wawelberga w Warszawie 

Brał czynny udział w konspiracji podczas II Wojny Światowej. W latach  1943-1945 był więźniem obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Tam nauczył się kilku języków obcych co zdecydowany sposób ułatwiało  Jerzemu pracę w całej karierze zawodowej. W dniu 1.12.1945 r. w Raszynie  uruchomiony został nadajnik krótkofalowy, który przeniesiony został z Lublina przy jego  montażu pracował inż. Rutkowski. W dniu 10.06.1946 r rozpoczął prace w Warszawskich Radiostacjach Centralnych. Pracował przy montażu zadurzeń nadawczych w zainstalowanych w pałacyku Czetwertyńskich w Alejach Ujazdowskich 31 w Warszawie. Radiostacja Warszawa II program pojawiła się na falach eteru 1 12.1946 r. i nadano jej imię Stefana Starzyńskiego- przedwojennego prezydenta Warszawy.

Czytaj więcej: JERZY TADEUSZ RUTKOWSKI SP5JR 1920 - 2003- XII PREZES PZK

EDWARD MAŃKOWSKI SP2JL

Edward Mańkowski urodził się w dniu 27.09.1933 r. w Bydgoszczy. Szkołę podstawowa ukończył w 1948 r. W latach 1948-52 uczęszczał do Technikum Elektrycznego w Bydgoszczy. W 1953 r. powołany został na trzy lata do odbycia służby wojskowej w JW w Kielcach. W wojsku był radiotelegrafistą i operatorem radiostacji średniej mocy typu RSBF. Pierwszy kontakt z krótkofalarstwem miał w 1956 r. w klubie Ligi Przyjaciół Żołnierza SP2KAB w Bydgoszczy. Tam uzyskał znak nasłuchowy SP2 558. Egzamin na świadectwo uzdolnienia zdawał przed Wojewódzką Komisja Egzaminacyjną Zarządu Wojewódzkiego LPŻ w Bydgoszczy. Jego egzaminatorem był Franciszek Grabowski SP2BG. W 1957 r. wstąpił w szeregi Polskiego Związku Krótkofalowców. Zezwolenie  kat III nr 450/A z dopuszczalna mocą 10W  ze znakiem SP2JL otrzymał w dniu 7 maja 1957 r. W marcu 1958 r . otrzymał zezwolenie kat II z mocą 40W. Pierwsza łączność  pod własnym znakiem przeprowadził ze stacją OK1KLL na telegrafii w dniu  13.121957 r. w paśmie 7 MHz. Wtenczas pracował na nadajniku ECO-PA (6L6-15W) a odbierał na popularnym wtenczas odbiorniku USP .Jego pierwsza antena była VS1AK.

Czytaj więcej: EDWARD MAŃKOWSKI SP2JL

ZBIGNIEW KASZYCKI SP8IC (1917-1990)

Zbigniew Kaszycki urodził się 26.05.1917 r. w Krakowie. Po ukończeniu szkoły podstawowej naukę  kontynuował w Gimnazjum Męskim im. Królowej Zofii w Sanoku. Już w okresie nauki w gimnazjum interesował się radiotechniką i fotografiką. Wykazywał wybitne zdolności humanistyczne, pedagogiczne oraz techniczne. Krótkofalarstwem zaczął się interesować w 1935 r. W 1938 r. wstąpił  do Lwowskiego Klubu Krótkofalowców i otrzymał znak nasłuchowy SPL 1074. Był bardzo aktywnym nasłuchowcem. W „Raporcie Hamsów” publikowanym w Krótkofalowcu Polskim był wielokrotnie wymieniany. Były to informacje na temat dokonanych nasłuchów w kolejności (SP, Europa DX). I tak KP 3/1939 (Styczeń 39) - 45, 5, 0 . KP 4/1939- (luty 39)- 17, 23, 0. KP 5/1939 (marzec 39) - 33, 25, 1. Przy okazji tego raportu Zbyszek pisał do redakcji: „Budowa  0-V-2 na bazie „E” oraz przyrządu do pomiaru natężenia pola. Próby na 56 MHz.

Czytaj więcej: ZBIGNIEW KASZYCKI SP8IC (1917-1990)