Zawody SP OTC logi nadesłane

Nadesłane logi na adres poczty zawody@spotc wstawiane będą do systemu logsp.pzk.org.pl i tam jest oficjalna lista logów nadesłanych.

Po wejściu na stronę  logsp.pzk.org.pl kliknąć przycisk uczestnicy

Rozliczenie zawodów również nastąpi przez

Wojtek SP2ALT