Wyniki zawodów SP OT C 2020

Zgłoszona została reklamacja przez SQ3A. Komisja postanowiła sprawdzić przyczynę niezaliczenia poprawnych QSO w logu SP2AEK i ponownie przeliczyć punkty, co dało w rezultacie zmiany wyników w grupie B.

W zawodach czołowe miejsca w poszczególnych kategoriach zajęli:

Grupa A – stacje członków SP OTC pracujące emisją SSB

 1. SP8FB      4631
 2. SP3GAX   4562
 3. SP9IEK    4518
 4. SP6HEQ  4509
 5. SP3EA    3761

 Grupa B - stacje członków SP OTC pracujące emisją CW

 1. SP2AEK  3563
 2. SP6AEG  3050  
 3. SP7QO   2836
 4. SP9CCA  2601
 5. SQ3A     2488

Grupa C - stacje członków SP OTC pracujące emisjami CW i SSB

 1. SP2AYC   5963
 2. SP4AWE  5633
 3. SP6IEQ    5534
 4. SP3OCC   5364
 5. SP5GHL   5285

Grupa D – pozostałe stacje pracujące emisją SSB

 1. SO9I       4896
 2. SP5C       4544
 3. SP3OKS   4512
 4. SP4KHM   4460
 5. 3Z3AHK   4278

Grupa E - pozostałe stacje pracujące emisją CW

 1. SP1AEN  4197
 2. SP3VT    4194
 3. SO3O     4125
 4. SP7ASZ  3903
 5. SP2MW  3882

Grupa F - pozostałe stacje pracujące emisjami CW i SSB

 1. SP2XX    7274
 2. SP5WA   7029
 3. SP9H      6189
 4. SP3CYY  5573
 5. SP2DKI   5460

Grupa G – stacje QRP pracujące emisjami CW i SSB

 1. SP3MKS  4783
 2. SQ2DYF  4178
 3. SP2FMN  3929
 4. SP7BCA  2400
 5. SP3FTA  2281

Grupa H – stacje nasłuchowe

 1. SP7-003-24  4185
 2. SP4-208      1952

GRATULUJEMY!

Pełne wyniki dostępne tutaj: Wyniki Zawodów