XXXII Zjazd Klubu OTC Księże Młyny 2021

Po pokonaniu wielu problemów związanych z pandemią , po rocznej przerwie, najwierniejsi fani Zjazdów OTC mogli wreszcie spotkać się w Księżych Młynach nad rzeką Wartą, nieopodal zapory wodnej w Jeziorsku. Ponieważ termin zjazdu był przekładany wielu pierwotnie zgłoszonych uczestników, najczęściej ze względów na wcześniejsze plany nie mogło wziąć udziału w przełożonym terminie.  Tradycyjnie chwilą ciszy uczczono pamięć kolegów, którzy w kresie od ostatniego Zjazdu odeszli do wieczności. Podczas obrad po przedstawieniu sprawozdania Zarządu za okres 2019 – 2021 dyskutowano nad problemem pozyskania środków finansowych na dalszą działalność Klubu oraz nad organizacją kolejnych Zjazdów.  Wspólna biesiada w piątkowy wieczór przy grillu a w sobotni na tańcach przy muzyce stworzyła prawdziwie rodzinną atmosferę.  Zapraszamy za rok a w szczególności tych kolegów, którym do tej pory nie było dane dołączyć do naszych rodzinnych spotkań Klubu OTC. 

 

Film z XXXII Zjazdu SPOTC