Jan Motyka OK2BIQ SK

Dotarła do nas smutna wiadomość, w wieku 78 lat odszedł od nas  Jan Motyka OK2BIQ . Urodzony w 1943 roku w polskiej rodzinie na należącym przed wojną do Polski Zaolziu, jak sam wspominał,  pewnego dnia obudził się rano jako obywatel Czechosłowacji.  Pierwszą licencję otrzymał w 1965 roku. Był aktywnym na pasmach, szczególnie w kontaktach ze stacjami z Polski. Po polskiej stronie granicy był powszechnie znany i lubiany, posiadał w SP wielu przyjaciół. Uczestniczył w wielu zjazdach krótkofalowców SP. Był twórcą pięknej idei Republiki SANBESKIDO w której rozzieleni granicami państwowymi krótkofalowcy spotykali się tworząc jedną wielką rodzinę. Janku będzie nam Ciebie brakowało.