Zdzisław Sieradzki SP1II SK

 W dniu 13 grudnia 2022 r opuścił na zawsze grono krótkofalowców Zdzisław Sieradzki SP1II. Wspaniały krótkofalowiec i kolega, wieloletni prezes klubu krótkofalowców w Postominie SP1KIZ, konstruktor i współtwórca transceiverów "Jowisz", animator krótkofalarstwa na Pomorzu środkowym. Odznaczony OH PZK w 2017 roku. W latach 2012-2016 był Członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej (GKR PZK) oraz jej przewodniczącym w latach 2019-2020. Był członkiem PZK w Środkowopomorskim OT PZK (OT22).

 

 Śp. Zdzisław SP1II należał do wymierającej niestety kategorii krótkofalowców, zawsze skorych do dobrej rady oraz pomocy mniej doświadczonym kolegom. nie uchylał się także od pracy społecznej zarówno na rzecz społeczności lokalnych jak i PZK.

Krótkofalarstwo nie miało dla Niego tajemnic, potrafił dosłownie wszystko, od konstrukcji i wykonania anten, poprzez projektowanie i budowę różnych urządzeń krótkofalarskich do przeróbek i adaptacji urządzeń demobilowych.

Zdzisławie będzie nam Ciebie bardzo brakowało, odpoczywaj w pokoju,

na podstawie informacji Jerzego SQ2NIA Piotr SP2JMR

*Pogrzeb Śp. Zdzisława odbędzie się w dniu 17. grudnia 2022 r. (sobota) na cmentarzu w Postominie. Godz. 08,45 pożegnanie, 09,30 modlitwa, 10.00 msza św.

Po ceremonii pogrzebowej żona Śp. Zdzisława Pani Grażyna Sieradzka zaprasza krótkofalowców uczestniczących w pogrzebie na poczęstunek.