SP5EPP Adam Nogaj -SK

 

Dziś 16 maja 2024r otrzymałem Smsa:

„Dzień dobry, mam smutny obowiązek  powiadomienia o śmierci mojego Taty Adama Nogaja. Pogrzeb odbędzie się w Częstochowie juto (17 maja br.) o 12 na cmentarzu  Kule”

dr Adam NOGAJ historyk, emerytowany oficer Wojska Polskiego. Służbę wojskową pełnił w 9. Pułku Rozpoznania Radiowego (wywiad radiowy) oraz w 1. Batalionie Szturmowym (dzisiejszy 1. Pułk Specjalny Komandosów). Był także wykładowcą historii wojskowości oraz geografii politycznej i wojennej w wyższej uczelni wojskowej. Od 1990 r. poza wojskiem. Absolwent m.in. wydziału historii UAM. Studia doktorskie ukończył w Katedrze Teorii Wojen i Historii Wojskowości WAP. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, poświęconych rozpoznaniu wojskowemu, wywiadowi, działaniom specjalnym Opracował także nad monografią Oddziału Wywiadowczego Sztabu Głównego Ludowego Wojska Polskiego.

 

       Adam Nogaj (SP5EPP) był   Honorowym Członkiem Klubu SP5PSL oraz  Redaktorem i Webmasterem pierwszego portalu http://historia.spdxc.org.pl/,który zajmował się historią krótkofalarstwa polskiego. Rozpoczynał redagowaniu naszego wspólnie wznoszonego elektronicznego pomnika, poświęconego historii radiokomunikacji polskiej.  Od 5 maja 2005 roku strona internetowa poświęcona historii krótkofalarstwa polskiego oraz historii naszej radiokomunikacji i wojsk łączności: http://historia.spdxc.org.pl/. Na stronie znajdowało się  ponad 600 publikacji. Jedne kilku stronicowe, inne liczą nawet po kilkaset stron.

„Po bohaterskim pokoleniu pozostała już tylko nasza wdzięczna pamięć i szczególna troska o tych, którzy jeszcze są wśród nas. Godzi się odnotować inicjatywę grupy naszych kolegów, którzy przy bardzo ścisłej współpracy z wojennymi twórcami podjęli się wykonania replik wojennych powstańczych radiostacji fonicznych. Do Muzeum Powstania Warszawskiego przekazana została replika „Błyskawicy”. W jej wykonanie zaangażowany by jej wojenny twórca, Antoni Zębik SP7LA. Wspierało go grono krótkofalowców: Jan Szczepanek SP9GDI, Tadeusz Teperski SP9QMT, Wiesław Paszta SP5ABG, Zygmunt SeligaSP5AYY. Rok później 3 sierpnia 2005 r. Do Muzeum Powstania Warszawskiego przekazano uroczyście replikę „Burzy” oraz zrzutową radiostację A.P5 W wykonaniu repliki „Burzy” zaangażowany był jej wojenny twórca Włodzimierz Markowski SP5MW.Wspierali go krótkofalowcy; Pan Włodzimierz Markowski SP5MW przy replice radiostacji „Burza” z zespołem wspierającym jej budowę. Styczeń 2005 roku. Od lewej: Zygmunt Seliga SP5AYY główny wykonawca i koordynator projektu, Adam Nogaj SP5EPP historyk, Krzysztof Lipiński SP5WCL wykonawca części mechanicznej radiostacji oraz Stanisław Lament SP5COC prezes PZK WOT nr 25. Zygmunt Seliga SP5AYY, Krzysztof Lipiński SP5WCL,Zbigniew Ostaszewski SP5NH oraz  Andrzej Kabala.” pisał Adam uczestniczący w tych wydarzeniach.

29 lutego 2020r w Centrum Promocji Kultury Dzielnicy Warszawa Praga Południe odbyła się inauguracja obchodów 90 rocznicy powstania Polskiego Związku Krótkofalowców, prelekcja Adama Nogaja SP5EPP pt. „Moja 50-tka w eterze”, w której Kol. Adam arcyciekawie opowiadał o zmieniających się realiach uprawiania krótkofalarstwa. Słuchając Jego wystąpienia, część słuchających przypomniała sobie dawne trudne czasy, w których fabryczne urządzenia należały do rzadkości i były przedmiotem marzeń setek krótkofalowców w latach 60, 70, 80 ub. wieku.

Adam był świetnym telegrafistą, bardzo dobrym krótkofalowcem pracującym w wielu zawodach krajowych i międzynarodowych, ale przede wszystkim był świetnym człowiekiem, bez jakiejkolwiek zawiści, radioamatorem który budował bardzo dobre relacje między ludzkie. Zajmował się historią, ale potrafił dostrzegać dobro w wielu z nas.

SP3LD