Bronisław Kuś SP9WZO SK

  

W dniu 27 września w wieku 74 lat odszedł od nas Bronisław Kuś SP9WZO.  Bronek swoją przygodę z radiem rozpoczął w 1992 . Od tego czasu był bardzo aktywny na pasmach amatorskich głównie emisjami SSB oraz DIGI. Brał udział w wielu zawodach zdobywając wysokie lokaty. Był także animatorem krótkofalarstwa na Ziemi Cieszyńskiej organizując od podstaw klub SP9SCI.  Był współorganizatorem wielu akcji dyplomowych, brał aktywny udział w programach Zamki w Polsce, Forty, Miejsca Oporu, Dworki i Pałace itp. Od stycznia br członek naszego Klubu SP OTC.  Znaliśmy Bronka jako serdecznego przyjaciela, chętnego zawsze do pomocy innym. Bronku, żegnamy cię z wielkim smutkiem.

 

Pogrzeb odbył się w piątek 29 września na cmentarzu parafialnym Św. Jana Chrzciciela w Cieszynie.

"Mój klub" - rozstrzygnięcie konkursu

Protokół Komisji Konkursowej „Mój Klub”

Komisja Konkursowa w składzie:

Przewodniczący : Grzegorz Walichnowski  SP3CSD

Członkowie: Bogdan Szkudlarek SP3LD; Roman Głuchowicz SP2GTJ

Podczas spotkania zorganizowanego za pomocą sieci internetowej w dniu 28 września 2023 r. oceniła prace zgłoszone w konkursie.  Na konkurs napłynęło łącznie 6 prac:

  •      Krótki zarys powstania SP6PAZ,  autor  SP6DVP
  •      Historia Klubu SP8KAF , autor SP8TK
  •       Historia klubu SP3ZAH, autor SP3DDY
  •      Wspomnienia Eugeniusza  SP2GUC członka i operatora Klubu SP2KFQ
  •      Z dziejów Klubu SP3KWA i krótkofalarstwa w mieście TUREK, autor SP3SLU
  •      Monografia Krótkofalarstwa w Wielkopolsce południowej , autor SP3JSD

Czytaj więcej: "Mój klub" - rozstrzygnięcie konkursu

Komunikat Komisji Konkursowej „ Mój Klub”

Komisja w składzie  Przewodniczący Grzegorz SP3CSD, członkowie, Bogdan SP3LD, Roman SP2GTJ informuje, że na konkurs wpłynęły następujące prace 

- Krótki zarys powstania SP6PAZ,  autor  SP6DVP

- Historia Klubu SP8KAF , autor SP8TK

- Historia klubu SP3ZAH, autor SP3DDY

- Wspomnienia Eugeniusza  SP2GUC członka i operatora Klubu SP2KFQ

- Z dziejów Klubu SP3KWA i krótkofalarstwa w mieście TUREK, autor SP3SLU

- Monografia Krótkofalarstwa we Wschodniej Wielkopolsce  , autor SP3JSD

Prace konkursowe zostaną opublikowane na stronie OTC.    Zakończenie postępowania konkursowego oraz ogłoszenie werdyktu Komisji nastąpi  do dnia 30 września 2023.  

 

Wiesław Gębal SP6HEQ SK

 

W dniu 23.07.2023 r. odszedł od nas do krainy wiecznych DX-ów w wieku 73 lat Wiesław Gębal SP6HEQ - Nestor Krótkofalarstwa Polskiego.  Wspaniały krótkofalowiec i kolega     o bardzo dużych osiągnięciach, członek PZK, SPOTC, SPDXC i innych klubów. Wiesław był jednym z twórców pierwszej polskiej stacji contestowej z prawdziwego zdarzenia – SP3KEY (SN3R). Posiadał dużą wiedzę na temat przygotowania i udziału w zawodach, Brał udział w kilkuset zawodach, głównie  międzynarodowych  zdobywając  medalowe pozycje. Przez wiele lat był operatorem SN0HQ. Kilka  lat  temu zdobył Honor Roll  nr 1      z pełnym stanem 340 krajów wg DXCC. Ostatnio pasjonował się DX-owaniem na niskich pasmach – na 80 m uzyskał potwierdzenia z 324 krajów.

Pogrzeb odbył się 27.07 2023 r. na Brzostowie w Głogowie

Cześć Jego pamięci!

- Mietek SP3CMX

Link do filmu „Krótkofalarstwo - spotkanie z Wiesławem SP6HEQ – praca w zawodach dla każdego” https://youtu.be/oWip9SU2LOY