Komunikat Komisji Konkursowej „ Mój Klub”

Komisja w składzie  Przewodniczący Grzegorz SP3CSD, członkowie, Bogdan SP3LD, Roman SP2GTJ informuje, że na konkurs wpłynęły następujące prace 

- Krótki zarys powstania SP6PAZ,  autor  SP6DVP

- Historia Klubu SP8KAF , autor SP8TK

- Historia klubu SP3ZAH, autor SP3DDY

- Wspomnienia Eugeniusza  SP2GUC członka i operatora Klubu SP2KFQ

- Z dziejów Klubu SP3KWA i krótkofalarstwa w mieście TUREK, autor SP3SLU

- Monografia Krótkofalarstwa we Wschodniej Wielkopolsce  , autor SP3JSD

Prace konkursowe zostaną opublikowane na stronie OTC.    Zakończenie postępowania konkursowego oraz ogłoszenie werdyktu Komisji nastąpi  do dnia 30 września 2023.  

 

Wiesław Gębal SP6HEQ SK

 

W dniu 23.07.2023 r. odszedł od nas do krainy wiecznych DX-ów w wieku 73 lat Wiesław Gębal SP6HEQ - Nestor Krótkofalarstwa Polskiego.  Wspaniały krótkofalowiec i kolega     o bardzo dużych osiągnięciach, członek PZK, SPOTC, SPDXC i innych klubów. Wiesław był jednym z twórców pierwszej polskiej stacji contestowej z prawdziwego zdarzenia – SP3KEY (SN3R). Posiadał dużą wiedzę na temat przygotowania i udziału w zawodach, Brał udział w kilkuset zawodach, głównie  międzynarodowych  zdobywając  medalowe pozycje. Przez wiele lat był operatorem SN0HQ. Kilka  lat  temu zdobył Honor Roll  nr 1      z pełnym stanem 340 krajów wg DXCC. Ostatnio pasjonował się DX-owaniem na niskich pasmach – na 80 m uzyskał potwierdzenia z 324 krajów.

Pogrzeb odbył się 27.07 2023 r. na Brzostowie w Głogowie

Cześć Jego pamięci!

- Mietek SP3CMX

Link do filmu „Krótkofalarstwo - spotkanie z Wiesławem SP6HEQ – praca w zawodach dla każdego” https://youtu.be/oWip9SU2LOY

 

Radiostacje Wojska Polskiego 1918 - 1945

 

W dniu 30.03.2023r rozpoczęła się sprzedaż książki "Radiostacje Wojska Polskiego 1918-1945",jest to pierwsza forma opisu sprzęt łączności radiowej Wojska Polskiego, używany w tym okresie.

Czytaj więcej: Radiostacje Wojska Polskiego 1918 - 1945

Henryk Ładno SP5ALP SK

W dniu 25.04.2023 r. odszedł od nas na zawsze w wieku 82 lat kolega Henryk Ładno SP5ALP, młodszy brat Jana SP5XM. Kolega Henryk był znany nie tylko z działalności krótkofalarskiej, ale również społecznej i publicystycznej. Będzie niezapomnianym przyjacielem naszej społeczności.

Pogrzeb odbył się  28.04 2023 r. po mszy odprawionej w Katedrze Siedleckiej o godzinie 13.00.  Cześć Jego pamięci!

Adam SP5GIH i Wojciech SP5BQ

Członkowie i Przyjaciele z klubu krótkofalowców i miłośników radia Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej SO5ZGO