Jan Motyka OK2BIQ SK

Dotarła do nas smutna wiadomość, w wieku 78 lat odszedł od nas  Jan Motyka OK2BIQ . Urodzony w 1943 roku w polskiej rodzinie na należącym przed wojną do Polski Zaolziu, jak sam wspominał,  pewnego dnia obudził się rano jako obywatel Czechosłowacji.  Pierwszą licencję otrzymał w 1965 roku. Był aktywnym na pasmach, szczególnie w kontaktach ze stacjami z Polski. Po polskiej stronie granicy był powszechnie znany i lubiany, posiadał w SP wielu przyjaciół. Uczestniczył w wielu zjazdach krótkofalowców SP. Był twórcą pięknej idei Republiki SANBESKIDO w której rozzieleni granicami państwowymi krótkofalowcy spotykali się tworząc jedną wielką rodzinę. Janku będzie nam Ciebie brakowało. 

Andrzej Koba SP8BWR SK

Wieku 81 lat odszedł od nas Andrzej Koba SP8BWR. Andrzej był aktywnym krótkofalowcem od 1966 roku. Entuzjazsta łączności DX-owych , członek SPDX Clubu. Był także propagatorem krótkofalarstwa w swoim środowisku. Wieloletni prezes klubu SP8KAF a także SP8PLU, przez 5 lat redagował i prowadził emitowane lokalnie w Lublinie na UKF Radioamatorskie Aktualności Lubelszczyzny. Odznaczony Złotą odznaką honorową PZK.  Cześć jego pamięci.

Eugeniusz Kurzeja SP9IIA SK

13 stycznia br. po długiej chorobie zmarł Honorowy Prezes Klubu Łączności SP9KJM w Siemianowicach Śl. Eugeniusz Kurzeja SP9IIA. Kolega Eugeniusz znany jest w środowisku śląskich krótkofalowców jako animator wielu wartościowych przedsięwzięć o charakterze operatorskim i sportowo – obronnym. Był członkiem PZK w Śląskim Oddziale Terenowym PZK - OT 06. Za swoją ogromną aktywność społeczną odznaczony został Odznaką Honorową PZK oraz w 2016 r. także Złotą Odznaką Honorową PZK. Uroczystość żałobna odbyła się w czwartek 20 stycznia br Siemianowicach Śląskich. Cześć jego pamięci.

Jan Krukowski SP3LO SK

W dniu 2 stycznia 2022r. w wieku 91 lat zmarł kol. Jan Krukowski SP3LO. Janek podczas służby wojskowej w roku 1950 ukończył Podoficerską Szkołę Łączności.  Po przejściu do rezerwy odkrył, że istnieją krótkofalowcy amatorzy , którzy posiadając licencją nawiązują łączności na falach krótkich. Jako rezerwista podjął pracę w pionie łączności LPZ a później LOK. Licencję amatorską otrzymał w roku 1957 jako SP3LO, któremu znakowi pozostał wierny do końca. Krótkofalarstwo stało się jego pasją życiową, pracował bardzo aktywnie na falach krótkich głównie emisją CW oraz fonia na UKF. W latach 1962 – 1966 pracował społecznie w Zielonogórskim Zarządzie Oddziału PZK.

Czytaj więcej: Jan Krukowski SP3LO SK