Andrzej SP2BLC SK

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że w dniu 4 listopada nagle odszedł od nas kolega Andrzej Gaca SP2BLC. Długoletni członek Polskiego Związku Krótkofalowców, wielokrotnie wyróżniany za serdeczność,  koleżeństwo oraz wielkie zaangażowanie w promowaniu krótkofalarstwa.
W roku 2013 odznaczony Honorową Odznaką PZK. Aktywnie włączał się w działalność klubów SP2KAE, SP2PZE, SP2PAQ. Wierny telegrafii oraz zafascynowany emisjami cyfrowymi.

Cześć Jego pamięci!


Msza Święta pogrzebowa zostanie odprawiona w dniu 9 listopada godz. 10:00 na osiedlu Piaski w kościele parafialnym pod wezwaniem Świętej Rodziny ul. Drzycimska 7. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się na Jachcicach na cmentarzu Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 11:00. Wejście na cmentarz od ul. Rynkowskiej.

Wystawa TRX JOWISZ Burzenin 2019

 Na zdjęciu: Jerzy SP7CBG; Przemek SP7VC; Tadeusz SP7FP;  Grzegorz SP3CSD

Na tegorocznym Zjeździe Technicznym Krótkofalowców SP w Burzeninie w sobotę  07.09.2019r została  zorganizowana przez  SP OTC   wystawa - konkurs: "TRX Jowisz ". 

Na wystawie obok TRX Jowiszy z kolekcji  SP1II i SP3LD, przedstawiono również materiały historyczne dotyczące klubu SP1KIZ oraz informacje na temat produkcji urządzeń w Postominie.

Czytaj więcej: Wystawa TRX JOWISZ Burzenin 2019

XXXI Zjazd Klubu OTC- Wnioski z dyskusji

Wnioski z dyskusji do realizacji przez Zarząd Klubu

1. Wystąpić do ZG PZK z wnioskiem o upamiętnienie 90 rocznicę powstania PZK przypadającą w roku 2019

2. Poprawa komunikacji Zarządu z członkami Klubu poprzez wykorzystanie strony klubowej, niedzielnych spotkań oraz poprzez system mailowy.

3. Opracować wzór koszulki klubowej.

4. Podejmowanie działań przez członków klubu w celu udzielenia pomocy w powrocie na pasma amatorskie kolegom którzy z różnych przyczyn są nieaktywni.

5. Wykonać zestawienie spotkań i imprez krótkofalarskich, lokalnych oraz tematycznych

Po XXXI Zjeździe Klubu

W miniony weekend w Białych Błotach koło Bydgoszczy obradował XXXI Zjazd Klubu Seniorów PZK (SPOTC). Sprawozdanie władz za upływającą kadencję przedstawił Prezes ustępującego Zarządu. Podkreślił, że w minionej kadencji Klub zorganizował wiele wystaw oraz akcji dyplomowych nawiązujących do historii krótkofalarstwa. Zjazd wybrał nowy Zarząd. Do trzyosobowego Zarządu wybrano pełniącego dotychczas funkcję prezesa Grzegorza  Walichnowskiego SP3CSD, Mieczysława Czarneckiego SP3CMX oraz Jerzego  Gomoliszewskiego SP3SLU. 

Czytaj więcej: Po XXXI Zjeździe Klubu