Wystawa „90 lat Krótkofalarstwa Polskiego"

W ramach obchodów 90. rocznicy powstania Polskiego Związku Krótkofalowców przygotowywana jest wystawa „90 lat Krótkofalarstwa Polskiego”, która będzie udostępniona  od 1 września do końca października 2020 r. w Muzeum Techniki w Opatówku k/Kalisza.

Ekspozycja będzie obejmowała dokumenty, fotografie oraz zabytkowe urządzenia używane przez krótkofalowców na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Planowana jest również część multimedialna w formie prezentacji filmów i nagrań dźwiękowych oraz wydanie katalogu eksponatów. Materiały z wystawy trafią także do wirtualnego Muzeum Krótkofalarstwa  Polskiego w internecie.  

Czytaj więcej: Wystawa „90 lat Krótkofalarstwa Polskiego"

Jerzy Komos SP7SG SK

Z wielkim żalem informujemy, że w dniu 19 lutego 2020 r.odszedł od nas nasz Kolega Jerzy Komos SP7SG (ex SP7CSG) wpisany na Listę Wieczystą OTC pod nr 191. 

Jurek otrzymał pierwszą licencję w roku 1968 i od tego czasu był aktywny na pasmach amatorskich. Aktywność ta została znacznie ograniczona w ostatnich latach ze względu na poważną chorobę z którą się zmagał.

Jurek był konstruktorem wielu urządzeń i autorem wielu ciekawych rozwiązań dla krótkofalowców. Brał udział w konstruowaniu pierwszego przemiennika UKF FM w Łodzi. Zapamientamy Jurka jako człowieka o wesołym usposobieniu, nie odmawiającego pomocy innym. 

Jurku, będzie nam Ciebie brakowało. 

Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek dnia 24 lutego 2020 r. o godzinie 14.00 na Cmentarzu przy ul. Zakładowej 4 w Łodzi.

 

Wyniki zawodów SP OT C 2020

Zgłoszona została reklamacja przez SQ3A. Komisja postanowiła sprawdzić przyczynę niezaliczenia poprawnych QSO w logu SP2AEK i ponownie przeliczyć punkty, co dało w rezultacie zmiany wyników w grupie B.

W zawodach czołowe miejsca w poszczególnych kategoriach zajęli:

Grupa A – stacje członków SP OTC pracujące emisją SSB

  1. SP8FB      4631
  2. SP3GAX   4562
  3. SP9IEK    4518
  4. SP6HEQ  4509
  5. SP3EA    3761

    Czytaj więcej: Wyniki zawodów SP OT C 2020

Zawody SPOTC - 90 lat PZK

19 stycznia 2020r. Klub Seniorów Polskiego Związku Krótkofalowców (SPOTC) organizuje pod Honorowym Patronatem Prezesa PZK zawody, których celem jest uczczenie 90-tej rocznicy powstania Polskiego Związku Kótkofalowców, uaktywnienie operatorów z dłuższym stażem nadawcy, w tym członków SPOTC PZK, podnoszenie umiejętności operatorskich oraz krzewienie zasad dobrego zachowania na pasmach amatorskich (HAM SPIRIT).

Czytaj więcej: Zawody SPOTC - 90 lat PZK