Harcerski Klub Łączności: ”Kwarc” SP3ZIR

Harcerski Klub Łączności „Kwarc” powstał w roku 1990, z inicjatywy mgr Zenona Mielnika SP3VKE (SK) -  nauczyciela fizyki w Zespole Szkół Zawodowych PKP w Lesznie,  członka Harcerskiego Klubu Łączności „Leszno” SP3ZAH. Klub został zarejestrowany w Polskim Związku Krótkofalowców 19 grudnia 1990 r. Tego samego roku otrzymał zezwolenie I kat. ze znakiem SP3ZIR. Kierownikiem radiostacji  został członek HKŁ „Leszno” Jerzy SP3EXZ. Klub SP3ZAH przekazał TRX SP5WW.  Pomieszczenie radiostacji znajdowało się w baraku przy szkole, przystosowane do potrzeb klubu przez jego członków. W 1991 r. klub był organizatorem sesji egzaminacyjnej na świadectwo uzdolnienia dla zainteresowanych z regionu. W egzaminie uczestniczyło 21 osób z całego województwa.

Czytaj więcej: Harcerski Klub Łączności: ”Kwarc” SP3ZIR

Klub Łączności LOK „Mera” w Górze.

Klub Łączności LOK „Mera” powstał z inicjatywy Adama Kowalskiego SP3JIX. Prekursorem do założenia klubu, był Wojciech Kurpiel – pracownik administracji państwowej w Górze. „Rasowy” krótkofalowiec, konstruktor i społecznik. W 1963 roku uzyskał licencję i znak SP6AUG. Jeszcze w 1967 w spisie krótkofalowców figurował jako Górowianin. Potem przeniósł się do Trzebnicy, a następnie do Ostrołęki. Po latach przerwy, ok. roku 1990 wrócił do swojej pasji pod znakiem SP5TAG. Zmarł 20 listopada 1995.

Czytaj więcej: Klub Łączności LOK „Mera” w Górze.

Harcerski Klub Łączności” Pawłowice” SP3ZFH

Duża liczba członków HKŁ „Leszno”, warunki stworzone przez dyrekcję Szkoły Podstawowej w Pawłowicach jak i już funkcjonujące lokalne środowisko krótkofalarskie (SP3AHH, SP3AMZ, SP3DFB, SP3-4049) przyczyniły się do powołania w 1971 r. sekcji HKŁ „Leszno” w Pawłowicach. W 1972 r. w Wąchabnie organizowany był w dniach od 28.07. do 11.08. obóz ZHP „Pawłowice - Osieczna - HKŁ Leszno” a jego komendantem był Ryszard SP3CUG. W obozie brali udział członkowie sekcji uczestnicząc w szkoleniu z zakresu amatorskiej radiolokacji sportowej (wtedy mówiono o „łowach na lisa”) oraz podstaw krótkofalarstwa, które prowadził Jan SP3AMZ. (zyciorys patrz:  http://www.rbi.ampr.org .W grupie tej byli Marek Gryczka, Michał Kamiński, Wojciech Merta, Roman Patelka.

Czytaj więcej: Harcerski Klub Łączności” Pawłowice” SP3ZFH

Harcerski Klub Łączności ”Góra” SP3ZFR

Klub powstał z inicjatywy Adama Kowalskiego SP3JIX. Prekursorem do założenia klubu, był pewnie Wojciech Kurpiel – pracownik administracji państwowej w Górze. „Rasowy” krótkofalowiec, konstruktor i społecznik. W 1963 roku uzyskał licencję i znak SP6AUG. Jeszcze w 1967 w spisie krótkofalowców figurował jako Górowianin. Potem przeniósł się do Trzebnicy, a następnie do Ostrołęki. Po latach przerwy, ok. roku 1990 wrócił do swojej pasji pod znakiem SP5TAG. Zmarł 20 listopada 1995. To o nim grupa pasjonatów działających w Domu Kultury w Górze nakręciła film na taśmie 8 mm, dotyczący krótkofalarstwa.

Czytaj więcej: Harcerski Klub Łączności ”Góra” SP3ZFR

Harcerski Klub Łączności „Rawicz” SP3ZHW

Ośrodek Łączności powstał  8.04.1961 r. z inicjatywy phm. Jana Bonikowskiego SP3-4001(SK) i Jerzego Andrzejewskiego SP3AAW(SK).Następnie przemianowany został na Harcerski Klub Radiowy „Rawicz”. Przewodniczącym Rady Klubu został Jan Bonikowski SP3-4001 (później SP3AXI)  życiorys-patrz http://www.rbi.ampr.org 

sekretarzem Danuta Alcer, Skarbnikiem Stefan Giers.  Pierwszą siedzibą był lokal Komendy Hufca ZHP przy ulicy Kramarskiej. W grupie założycielskiej był także Zenon Polus SP3-4004 (później SP3BBI). Po dwukrotnym złożeniu wniosku do ZOW PZK w Poznaniu dnia 23.02.1962 r. klub zarejestrowany został w PZK. Klub zmienił nazwę na Harcerski Klub Łączności „Rawicz” Licencję ze znakiem SP3ZHW klub otrzymał w 1965 r.

Czytaj więcej: Harcerski Klub Łączności „Rawicz” SP3ZHW