Harcerski Klub Łączności „Rawicz” SP3ZHW

Ośrodek Łączności powstał  8.04.1961 r. z inicjatywy phm. Jana Bonikowskiego SP3-4001(SK) i Jerzego Andrzejewskiego SP3AAW(SK).Następnie przemianowany został na Harcerski Klub Radiowy „Rawicz”. Przewodniczącym Rady Klubu został Jan Bonikowski SP3-4001 (później SP3AXI)  życiorys-patrz http://www.rbi.ampr.org 

sekretarzem Danuta Alcer, Skarbnikiem Stefan Giers.  Pierwszą siedzibą był lokal Komendy Hufca ZHP przy ulicy Kramarskiej. W grupie założycielskiej był także Zenon Polus SP3-4004 (później SP3BBI). Po dwukrotnym złożeniu wniosku do ZOW PZK w Poznaniu dnia 23.02.1962 r. klub zarejestrowany został w PZK. Klub zmienił nazwę na Harcerski Klub Łączności „Rawicz” Licencję ze znakiem SP3ZHW klub otrzymał w 1965 r.

 

Kierownikiem radiostacji był Jerzy Andrzejewski SP3AAW z Bojanowa.  Pierwszą łączność przeprowadził Zenon Polus SP3-4004 (późniejszy SP3BBI) w dniu 17.02.1965 r. ze stacjami SP3AMZ, SP3KJC i SP6AFX.Stacja klubowa dysponowała odbiornikiem „Nokturn” i prymitywnym nadajnikiem. W powiecie rawickim działały sekcje klubu w Bojanowie, Jutrosinie, Miejskiej Górce i Zielonej Wsi.

W 1965 r. klub był współorganizatorem pierwszego Kursu Krótkofalarskiego w ramach obozu harcerskiego w Olejnicy pow. Wolsztyn. Kierownikiem kursu był Jan SP3AXI, instruktorem telegrafii i operatorowa Jan SP3HD a elektroniki Isak SP5ASF. W kursie uczestniczyło 37 harcerzy z całego województwa poznańskiego. W ostatnim dniu kursu odbył się egzamin. W skład komisji egzaminacyjnej ZOW PZK w Poznaniu wchodzili: inż. Marian Lehmann SP3AWF (SK), mgr inż. Edward Musioł SP3GZ (SK) i Jan Klewenhagen SP3AK (SK). Po tym kursie licencje otrzymali min: SP3ACO, SP3AUI, SP3BNB, SP3BNC, SP3BND, SP3BOA, SP3BPM, SP3BPW, SP3BPU, SP3BQH, SP3BSC, SP3BVA, SP3BVI, SP3BZP, SP3CEA, SP3FZN i po latach SP3HTP.

Drugi kurs odbył się również w Olejnicy w dniach 25.07 do 23.08 1966 r. Komendantem był Jan SP3AXI, z-ca Edward SP-4006 (później SP3BBH.(SK).Telegrafii uczył Jan SP3HD, elektroniki Isak SP5ASF a operatorowa Andrzej SP3-4009 (później SP3HTP). W kursie brało udział 29 uczestników. Egzamin przeprowadziła Komisja ZOW PZK w Poznaniu w składzie: dr inż. Zdzisław Kachlicki SP3PK (SK), mgr inż. Edward Musioł SP3GZ (SK) i inż. Marian Lehmann SP3AWF.

Z tego kursu wywodzą się min: SP3BAU, SP3BAV, SP3BOA, SP3BPW, SP3BZP, SP3BZR, SP3BZU, SP3BZX, SP3BZY, SP3CBL, SP3CBO, SP3CBP, SP3CBQ, SP3CCV i SP3CDS.

W czasie ferii zimowych na przełomie 1966/67 klub organizował kurs doskonalenia radiooperatorów i radiomechaników. W kadrze kursu byli min: Jan SP3AXI, Edward SP3BBH, Zenon SP3BBI, Czesław SP3BOA, Wiktor SP3HHO.Uczestnikami kursu byli min: SP3ACO, SP3BAU, SP3BZP, SP3BZR, SP3BVI, SP3CBP, SP3CBQ, SP3CJD, SP3DDY, SP3DDZ, 

Trzeci kurs w Olejnicy miał miejsce w dniach 26.07 do 22.08.1967 r. Tradycyjnie komendantem był Jan SP3AXI, zastępcą i jednocześnie uczestnikiem kursu był Jerzy SP3DJS. Telegrafii uczył Henryk SP3AAI a elektroniki Andrzej SP3-4009 (później SP3 HTP). Jerzy SP3BBJ zajmował się oratorstwem na stacji SP3ZHW/3. Uczestnicy zdawali egzamin przed komisją egzaminacyjną ZOW PZK w Poznaniu w składzie inż. Marian Lehmann SP3AWF, mgr Zdzisław Przanowski SP3AJX i mgr inż. Edward Musioł SP3GZ. Po kursie licencje otrzymali min: SP3BNC, SP3CEA, SP3CSN, SP3CRS, SP3CUG, SP3CVU, SP3CWB, SP3CYZ, SP3CZR, SP3DDZ, SP3DEF, SP3DMB, SP3EGR.

W kolejne ferie zimowe na przełomie 1967/68 w Rawiczu odbył się kurs doskonalenia kadry.

Komendantem był Edward SP3BBH a instruktorami: Jerzy SP3BBJ, Tadeusz SP3CEA, Andrzej SP3HTP i Jerzy SP3BSC. Uczestnikami byli min: SP3ACO, SP3CSN, SP3CUG, SP3CYY, SP3CYZ, SP3CZB, SP3CZR, SP3DDY, SP3DDZ, SP3DEF, SP3DFB, SP3DLI, SP3DWW, SP3EPX. 

 Latem 1968 r. na terenie Ośrodka Żeglarskiego Kiekrz KCH ZHP w Poznaniu organizowany był kolejny kurs, krótkofalarski, który w kadrze byli członkowie HKŁ „Rawicz”: Edward SP3BBH, Czesław SP3BOA. W kursie krótkofalarskim uczestniczyły 33 osoby, a w kursie radiomechaników 9 osób.(w tym: SP3ACO, SP3CSN, SP3DJT (późniejszy SP3FNK), SP3DJU, SP3DKH, SP3DKI, SP3DKK, SP3DLH, SP3DLI, SP3EWG, SP3DWH, SP3FGQ (SK),.

W dniach 31.07. do 24.08.1969 r. miał miejsce kurs krótkofalarski i drużynowych łączności „Omega 69” w Wronczynie koło Pobiedzisk. W kadrze kursu byli SP3DJS, SP3BOA, SP3CEA, SP3DKH (SK), SP3BPU, i SP3BTT, SP3HTP, W gronie uczestników byli min.: późniejsi SP3DDP, SP3DJV, SP3FGQ (SK), SP3FHP, SP3FHR, SP3GRQ, SP3IOF, SP9ENO, 

Głównie dla uczestników kursu letniego w Chodzieży wspólnie z Komendą Hufca ZHP z Chodzieży klub zorganizował w czasie ferii zimowych 1969 konsultacje krótkofalarskie. Kurs-konsultacja przeprowadzona została przez kadrę w składzie: SP3AXI, SP3BOA(SK), SP3HTP.

 W konsultacjach tych uczestniczyli min: SP3CCV, SP3DDY, SP3DJS, SP3DJU, SP3EQF, SP3ESV, SP3EPX, SP3FGQ (SK), SP3FHR, SP3GSJ.

W 1971 r. w 333 rocznicę powstania miasta Rawicza odbył się rajd kolarski, w którym uczestniczył Andrzej SP3DKH (SK) jako reporter z trasy. Na dwukołowym wózku ciągniętym przez motocykl zainstalowana była radiostacja 10 RT-26E, przy pomocy, której Andrzej przekazywał meldunki do sztabu. 

W 1973 r. na terenie Ośrodka Żeglarskiego KCH w Kiekrzu odbył się kurs krótkofalarski UKF. Komendantem był Jan SP3AXI a w kadrze: SP3DJS, SP3HHA, SP3HTP i SP5ASF. Uczestnikami byli min: SP3HHC, SP3HRD, SP3HRM, SP3HUF, SP3HVS, SP3HWE, SP3HWJ, SP3HYK, SP3HZC, SP3IAH, SP3IBI, SP3IBQ, SP3IEL, SP3IEW,

Podczas ferii zimowych 1973/1974 w Rawiczu odbył się kurs radiomechaników. Instruktorami kursu byli SP3AXI, SP3DKH, SP3HTP. W zajęciach uczestniczyli min.: SP3HXG, SP3HXL SP3HXW i SP3HYB.

W lutym 1976 r. w Rawiczu miał miejsce kurs organizatorów Amatorskiej Radiolokacji Sportowej. Komendantem był Andrzej Matuszewski SP3DKH(SK) a instruktorami byli SP6HUK i SP3AXI.

W zajęciach brało udział 15 uczestników a w tym: SP3AHH, SP3ATW, SP3CIR, SP3HXG.

W 1977 r w Rawiczu w dnach 8-17 luty pod komendą Jana Bonikowskiego SP3AXI zorganizowany został kurs radiomechaników ARS. Instruktorami byli SP3HHO i SP3FQL. W grupie 13 uczestników byli min.: SP3ATW, SP3CIR, SP3DUG, SP3JTD, SP3LPG.

Aktyw klubu wspierał działania inspektoratu Łączności, którym kierował Jan SP3AXI w zakresie organizacji kursów krótkofalarskich. HKŁ „Rawicz” był inicjatorem cyklu zawodów „Harcerska Fala” i „Alert ZHP”. Pod kierunkiem Jana SP3AXI przeprowadzone zostały siedem edycji Leszczyńskiego Polnego Dnia.  ( „Wiatraki 78”, „Szkoły 79” „Dwory i Pałace 80”, „Leśniczówki 81”, „Meeting 82”, „Świątynie 83” i ”Pamięć 84”). W 1983 r. SP3AXI i Grzegorz SP3LRS zaangażowali się w pracach związanych uruchomieniem na pasmach stacji RTTY i SSTV. We współzawodnictwie Klubów ZHP w 1981 r. klub zajął V m a w zawodach stacji ZHP również III m.

W Międzywojewódzkich zawodach Amatorskiej Radiolokacji Sportowej „Kościan 1982” członek HKŁ „Rawicz” Jacek Wolny zajął III m. Jacek uczestniczył tez w Mistrzostwach Świata ARS w Cetniewie. Z okazji 350-lecia miasta Rawicza HKŁ „Rawicz” zorganizował „Tryptyk Rawicki”.

W „Harcerskiej Fali 83 SP3ZHW sklasyfikowane zostało na IV miejscu. Klub prowadził szereg szkoleń i zawodów ARS. Organizował „Rawickie” Spotkania Eterowe”. Przewodniczącymi Klubu byli SP3AXI, SP3BBJ(obecnie SP3BJ) SP3BOA. Stacja klubowa SP3ZHW oraz członkowie HKŁ Rawicz (SP3AXI, SP2BOA, SP3IPO) w dniu 20.02.1994 brali udział w Ogólnopolskiej Sztafecie „Róża”.

Po utracie przez KH ZHP budynku, w którym mieściła się siedziba HKŁ klub znalazł skromne schronienie w klubie osiedlowym „Neptun”.

W latach 1996 - 2000 HKŁ „Rawicz” był organizatorem turnieju pod nazwa „ Moje Ojczyzny”

Klub z okazji 350 rocznicy założenia miasta Rawicza organizował tez przez trzy lata imprezę terenową pod nazwą „Tryptyk Rawicki”. Klub był tez organizatorem Rawickich spotkań eterowych UKF

W 2001 r. Rawicka Spółdzielnia mieszkaniowa przekazała pomieszczenia o powierzchni 113 m kwadratowych po byłej kotłowni przy ul. Dąbrowskiego 29c.

Pod egidą klubu uruchomiony został przez Zbigniewa Rosika SP3RAD przemiennik UKF SR3R oraz węzeł Rawickiej Grupy Packet Radio SR3DLE. Członkami Klubu byli: SP3AAW, SP3AXI, SP3BBH, SP3BBI, SP3BBJ, SP3BBK, SP3BOA, SP3BUA, SP3CKF, SP3CFL, SP3DKH, SP3EVC, SP3FFK, SP3FQL, SP3FRR, SP3FSI, SP3FST, SP3HRD, SAP3HVO, SP3HXG, SP3IPH, SP3IPO, SP3LRS, SP3MLT (późniejszy SP6MLT), SP3NGR, SP3NGS, SP3NGV, SP3NGW, SP3NNM, SP3OTN, SP3RNX, SP3SXJ, SP3TUU, SP3VKG, SP3VKI, SP3WBI, SP3WBK.

Po śmierci Jana SP3AXI (17.12.2007 r.) z braku zainteresowania dalszą działalnością klubu ze strony Komendy Hufca ZHP w Rawiczu uległ on likwidacji. Aby nie zaprzepaścić dorobku najstarszego klubu ZHP w Wielkopolsce Zbigniew Rosiak SP3RAD zebrał zainteresowanych i utworzył klub PZK przy Rawickim Domu Kultury ze znakiem SP3PDK, który jest kontynuatorem działalności HKŁ Rawicz i może się poszczycić aktywną działalnością. Klubowi prezesuje od samego początku Zbigniew SP3RAD.

 

TNX: SP3RAD, SP3LRS

(Korzystano z opracowania SP3AXI „ Harcerska Łączność w Wielkopolsce 1912-2002”)

                                                                                  

                                                                                               opr. SP3CUG, SP3BZR,