STANISŁAW WORKIEWICZ SP7GV (1922-2002)

Stanisław Workieiwcz urodził się dnia 26.01.1922 r. Przemyślanach (miasto powiatowe) w byłym województwie lwowskim. Mieszkał w miejscowości  Przełęcz Łupkowska a do szkoły podstawowej uczęszczał w Zagórzu w Bieszczadach. Naukę w gimnazjum rozpoczął w Sanoku. W 1936 r jego ojciec przeniesiony został do Olerzyc a naukę kontynuował w gimnazjum do Jarosławia. Po wejściu wojsk sowieckich na tereny kresów wschodnich naukę kontynuował w rosyjskiej dziesięciolatce. W 1941 r. miał skończone 9 klas. W lipcu 1941 r. został wywieziony do Rzeszy do obozu „Lager 21 i Buchenwald”. Tam pracował  przy rozwózce węgla a w ostatnich miesiącach  wojny u rzeźnika. Do kraju wrócił  w sierpniu 1945 r. i zdał maturę  w Przemyślu. Na studia  wyjechał do Łodzi. Studiował  na Politechnice Łódzkiej na kierunku Maszyny Włókiennicze i prawie równolegle Ekonomię na Uniwersytecie Łódzkim.

 

Po ukończeniu studiów kolejno pracował jako technik na przędzalni, na stanowisku wykładowcy w technikach: Budowy Maszyn, Energetycznym i Chemicznym, w Zjednoczeniu Przemysłu Maszyn Włókienniczych, w Centrali Handlu Zagranicznego „CONFEXIM”, w Zjednoczeniu Przemysłu Odzieżowego i w Zjednoczonych Zakładach Urządzeń Technicznych „UNIPROD” jako rzecznik patentowy. Prowadził mini biuro jako tłumacz przysięgły. Znał sześć języków obcych.

Służbowo odwiedzał kraje afrykańskie i europejskie. W czasie jednego z pobytów w Anglii kupił sobie odbiornik Eddystone 880. Pierwszy raz z krótkofalarstwem spotkał się w klubie LPŻ w Łodzi w 1952r. Pierwszą licencję otrzymał dnia 27.10. 1956 r. ze znakiem SP7GV. Uczestniczył w Zjeździe Reaktywującym Polski Związek Krótkofalowców w 1957 r w Warszawie a jego nazwisko znajduje się na liście pod numerem 13. W dniu 27 maja 1962 r. jak wspomina Stanisław na skutek donosu spreparowanego przez trzech kolegów krótkofalowców utracił licencję. Licencję zwrócono Stanisławowi w dniu 27.11.1964 r. Powyższe było powodem zmiany na długie lata Oddziału PZK w Łodzi na Oddział w Kielcach.  

W 1976 roku został członkiem SPDXC (nr 0196). Od 4.09.1979 r. był członkiem SP OTC. W 1996 r. podejmował temat dyplomu za łączności z krótkofalowcami SP, którzy byli więźniami obozów koncentracyjnych i więzień w Rzeszy i byłej GG, zesłanych do obozów  w ZSRR i walczących w partyzantce  na terenie GG, walczyli w armiach polskich na Zachodzie i w Wschodzie. Pozyskał sponsora, który zadeklarował wydrukowanie dyplomów.

Mieszkał w Łodzi na ul. Przełajowej nr 3m.16 blok 46. Był czynny na wszystkich pasmach KF i 144 MHz. W latach osiemdziesiątych uczestniczył w krajowych i międzynarodowych zawodach KF. Brał też udział we współzawodnictwie SPHC . W marcu 1985 r. sklasyfikowany był na 18  a na koniec 1992 r na 14 miejscu. Już w latach 90-tych czynny był na RTTY.  W 1992 r. zdobył „SP VHF Award nr 66. W maju 1999 r. uczestniczył w Świętokrzyskim Zjeździe Łowców Dyplomów, gdzie był inicjatorem długich rozmów o krótkofalarstwie. Z inicjatywy Stanisława powstał klub krótkofalowców SP7PJJ, którego był pierwszym szefem. 

W 1994 r. za całokształt bogatej działalności na rzecz krótkofalarstwa polskiego Zarząd Główny nadał mu  Honorową Odznakę PZK (Nr 364). 

Stanisław Workiewicz zmarł w dniu 17.06.2002r.

Tnx: SP3CSD

Opr. SP3CUG