MARIAN GAWLIKOWSKI SP8AG.

 Marian Gawlikowski urodził się 28.09.1927r w Rzeszowie. Ukończył Technikum Telewizyjne w Krakowie. W wojsku ukończył szkolę podoficerska ze specjalnością radiotelegrafista. Po ukończeniu szkoły przeniesiony został do Jednostki Wojskowej-”5-ty Okręgowy Batalion Łączności” gdzie pracował na radiostacjach RSBF i RF1KV. Służbę zakończył w stopniu kaprala z III klasą radiotelegrafisty. Po wyjściu z wojska w 1952 r uczestniczył w Centralnych Zawodach Radiotelegrafistów LPŻ w  których zdobył III miejsce. W zawodach tych uczestniczył także SP8MJ, który przez cały czas wprowadzał  Mariana w arkana krótkofalarstwa. Tam też poznał SP5CM, SP6XA, SP6WF, SP6WM i SP8CK oraz Wiesława Wysockiego późniejszego SP2DX. Po powrocie  do Rzeszowa otrzymał licencję nasłuchową ze znakiem SP8 127. Przeprowadził ponad 3000 nasłuchów i za każdy wysłał kartę QSL. Za większość nasłuchów otrzymał potwierdzenie. W 1954 r. podjął pracę w LPŻ w Ośrodku Szkolenia Łączności w Rzeszowie. Następnie pracował w Radiofonizacji Kraju. Zorganizował Klub Łączności LPŻ w Rzeszowie. Przeprowadził kilka spotkań w szkołach średnich a w tym w Technikum Elektrycznym przy ul. Hetmańskiej.

Krótko potem wystąpił  do Zarządu Głównego LPŻ o zezwolenie  na radiostacje klubowa oraz indywidualną. W połowie 1953 r. nadeszło zezwolenie klubowe o znaku SP8KAR a za kilka miesięcy Marian otrzymał zezwolenie indywidualne ze znakiem SP8AG. Wtenczas mieszkał pod adresem :Staromieście 418 w Rzeszowie. Licencja pozwalała na prace w paśmie 3,5 i 7 MHz z mocą do 5 W i była ważna przez 1 rok. Przystąpił do budowy odbiornika 1-V-1 wg schematu SP8MJ. Nadajnik  na lampach 6K7, 6V6 i w stopniu końcowym 6L6 zbudował mu kol.SP8EV. Następnie  zakupił odbiornik fabryczny BC- 348. Powiesił antena L- 40m. Pierwsza łączność przeprowadził w dniu  18.06.1954 ze stacją G3DMG. Po roku kolejną licencję otrzymał już na wszystkie dostępne wówczas pasma KF z mocą 50 W. Do posiadanego nadajnika dobudował stopień mocy na dwóch lampach RL 12 P 35. Wtenczas na  pasmach był czynny w dzień i w nocy. Już w 1955 r. wystąpił o zwiększenie limitu mocy do 250 W. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Zbudował antena na trzy górne  pasma Aktywnie pracował w zawodach krótkofalarskich krajowych i międzynarodowych. We współzawodnictwie nadawców za rok 1955 zdobył 3 m. W klasie III nadawców w pasmie 3,5 MHz wykazany był na 19 m a na 7 MHz był  trzynasty. W II Zawodach QRP (1955) sklasyfikowany został na 6m.  Jako pierwszy Polak nawiązał  łączność z Węgrami  w paśmie 144 MHz (HG5KBA- 7.07.1956 r.)  Do Polskiego Związku Krótkofalowców wstąpił zaraz po reaktywacji .W zawodach OK DX 1957 zajął III m w grupie stacji polskich. 10 miejsce zdobył w PA CC 58. II Zawody Azjatyckie dały Marianowi 3 m. Do SPDX C wstąpił w dniu 10.10.1959 r. i wpisany został na listę pod numerem 08. W latach sześćdziesiątych był członkiem Komisji Egzaminacyjnej  W 1965 wspólnie z Marianem Załubskim SP8LT postanowili ożywić województwo rzeszowskie w pasmach UKF. Akcję rozpoczęli  w ramach Polnego Dnia 1965 w Bieszczadach. W zawodach YO-DXC 1966 Marian zajął 3m. w klasyfikacji stacji polskich. Na przełomie lat 60/70 był prezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego PZK w Rzeszowie. W tym samym roku w XII Zawodach WAE DCC CW wykazany został na 12m. W 1969 r w zawodach REF CW sklasyfikowany został na 11 m. W 1970 r. We współzawodnictwie dyplomowym (SPHC)  zajmował 17 miejsce. W styczniu 1970 r. znalazł się na liście Honorowej SPDXC. Drugie miejsce zajął w konkurencji wielopasmowej  zawodów ALL ASIAN DX 1967. W latach 80-tych wystąpił z wnioskiem o zwiększenie mocy do 750 W, który został rozpatrzony pozytywnie. Zbudował wtenczas nadajnik w kocówce  z lampą 813 na anodę której doprowadził 1500V. Po wejściu do krótkofalarstwa SSB zakupił transcaiver z QQE 06/40 w stopniu końcowym ,do którego dorobił stopień mocy na dwóch lampach    GU 50  z zasilaniem 1000 V na anodach. Kolejnym nabytkiem był TRX FT 401B. Wtenczas dysponował dipolami na 3,5 i 7 MHz HB9CV na 14 MHz, 2-el. Yagi na 21 MHz i QQ na 28 MHz. W SPDX C 1976 r zajął 19 m. w paśmie 14 MHz. Do emerytury tj. do 1981 r. pracował w Zakładzie Usług Radiowych i Telewizyjnych w Rzeszowie. Będąc na emeryturze przez kilka lat pracował na pół etatu w Państwowej Inspekcji Radiowej. We współzawodnictwie SPDXC na 31.03.1985 r. wykazany był na 8 m. z liczbą 266 podmiotów. Obecnie Marian  ma na wyposażeniu TS 830+ wzmacniacz 500W oraz dipol 40 m. W pasmie 2 m używał  FM 4001, FM315 z 7 elementową antena Yagi. Od 1995 r.  jest członkiem SP OTC (nr 115) Aktualnie posiada  potwierdzonych 337 podmiotów i zajmuje 30 miejsce w tabeli osiągnięć na 9 pasmach. Za bogata działalność na rzecz krótkofalarstwa polskiego został wyróżniony przez Zarząd Główny PZK: W 1996 r. Odznaką Honorową PZK (nr 496) oraz Złotą Odznakę  Honorową PZK w roku 2005 (nr 48/Z). Na wniosek ZG PZK. W 1968 r. otrzymał Medal za Zasługi dla Obronności Kraju. Natomiast  w 1970 r. wyróżniony został Brązowym Krzyżem Zasługi.

Marian Gawlikowski zmarł w wieku 95 lat w dniu 4 narca 2023. Pogrzeb na cmentarzu Wilkowyja w Rzeszowie odbył się w dniu 7 marca 2023.

TNX: SP8AG, SP3CSD

Opr. SP3CUG, SP8AJK, SP8DA, SP8TK.