JERZY WERYŃSKI SP6BFM (1934-2009)

Jerzy Weryński  SP6BFM urodził się 19.02.1934 r. w Samborze na Kresach Wschodnich (Województwo Lwowskie). W 1941 r. rozpoczął naukę w radzieckiej dziesięciolatce. W 1945 r. skończył naukę w trzeciej klasie Szkoły Powszechnej w Samborze. W 1945 roku wyjechał z rodzicami do Polski i zamieszkał w Mielcu, gdzie kończył trzy kolejne klasy.

W 1948 r. wyjechał na Ziemie Odzyskane i zamieszkał w Otmuchowie w województwie opolskim. W 1949 roku kończył 7 klasę szkoły podstawowej i rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Otmuchowie. Po zdaniu egzaminu dojrzałości w 1953 r. rozpoczął studia w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Po ukończeniu studiów zatrudniony został jako nauczyciel w Liceum Pedagogicznym w Głogówku. W dniu 13.02.1960 r. zawarł związek małżeński z Janiną Lis. W tym czasie zamieszkał w Głogówku przy ul. 1 Maja 1a/9.

 

W październiku 1961 r. ukończył studia wyższe drugiego stopnia na Wydziale Wychowania Fizycznego Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego we Wrocławiu i uzyskał tytuł Magistra Wychowania Fizycznego. Po likwidacji Liceum Pedagogicznego w budynku tym powstał Zespół Szkół w skład, którego wchodziło Technikum Budowlane, Liceum Ogólnokształcące i Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Jerzy pracował w tych szkołach do 1988 roku, kiedy to przeszedł na emeryturę. Krótkofalarstwem zaraził go starszy brat Adam, który miał znak SP6AKZ. 

Do Polskiego Związku Krótkofalowców wstąpił 1 października 1964 r. i jednocześnie otrzymał znak nasłuchowy SP6-7258. Egzamin na świadectwo uzdolnienia zdał przed komisją egzaminacyjną PZK w dniu 10 listopada 1964 roku w składzie: przewodniczący Zbigniew Dubaj SP6UI , członkowie: Andrzej Komuszyński SP6JU, Jerzy Ledwig SP6UK, Henryk Żółtański SP6ALA, Jerzy Sobański SP6ATP. Wniosek o zezwolenie złożył  14.11.1964 roku.

Licencję ze znakiem SP6BFM otrzymał w dniu 3 czerwca 1965 roku (zezwolenie nr 1081/65 ważne do 30 czerwca 1968 roku moc 50 watów).

Zmarł 6.02.2009 roku i pochowany został na Cmentarzu Parafialnym w Głogówku (Sektor VI b Rząd 1 Kwatera 4).

 

TNX: p. Iwona - córka  SP6BFM,

                                                                                 opr. SP3CUG,  SP2BZR, SP8GSC