WIESŁAW JÓZEF STRENGEL SP7AAK (1935 – 2019)

Wiesław Strengel SP7AAK urodził się 24.01.1935 r.  W 1953 r. ukończył II Liceum Ogólnokształcące im. Gabriela Narutowicza w Łodzi.Pierwszym jego zainteresowaniami było żeglarstwo. Interesował się polityką i dlatego często słuchał „Głosu Ameryki”. Zupełnie przypadkowo usłyszał rozmowy wtenczas dla niego dziwne. Często wspominał zestaw ”Stefan Paweł dwa Barbara Ewa”. Słyszał też znaki telegraficzne. Niektóre znaki pamiętał z kursu żeglarskiego, gdzie uczono alfabetu Morse’a. W latach 1955 do 1957 odbywał zasadniczą Służbę Wojskową. Klub Żeglarski, do którego należał Wiesław otrzymał radiostację w celu zainstalowania jej na jachcie. Koledzy wiedząc, że Wiesław interesuje się też łącznością, zlecili mu nawiązanie kontaktów z krótkofalowcami z radioklubu Ligi Przyjaciół Żołnierza.

Zakupił dostępne książki tj.: „Kurs Radiotechniki” oraz Poradnik Radioamatora” i udał się po poradę do LPŻ-tu. Trafił do radioklubu SP7KAN, gdzie przyjął Go Andrzej SP7JX. Przy pierwszym spotkaniu dowiedział się o kodzie Q, budowie urządzeń, prowadzeniu łączności itp. Po kilku dniach Wiesław przeprowadził w klubie swą pierwszą łączność ze stacja OZ4UN.

Na początku 1958 r. otrzymał licencję nasłuchową o znaku SP7-068. Pod tym znakiem na pożyczonym odbiorniku USP dokonał kilkuset nasłuchów, miał potwierdzonych kilkadziesiąt podmiotów DXCC. Egzamin na świadectwo uzdolnienia zdawał w 1958 r. Licencję ze znakiem SP7AAK otrzymał 12.02.1959 r. a wystawiona była na adres Łódź ul. Reymonta 55 m 2. Na bazie podzespołów otrzymanych od Bronisława Radczaka SP7CN zbudował zasilacz. Kolega Andrzej Rymiszewski SP7SH podarował Wiesławowi nadajnik na trzech lampach. Zmontował antenę VS1AA. Pierwszą łączność przeprowadził w dniu 3.03.1959 r. w paśmie 80 m. ze stacją OK1KEW.

Aktywnie i z dużym powodzeniem brał udział w zawodach krótkofalarskich. W latach 1961 i 1962 zajął pierwsze miejsce w klasyfikacji wojewódzkiej. Studiował na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej. Studia w zdecydowany sposób przeszkadzały mu w „robieniu” DX-ów. Nie zaliczył szeregu egzaminów i jak wspominał w nagrodę otrzymał urlop dziekański. Przeniósł się na Wydział Elektryczny. Na kilka lat zawiesił działalność krótkofalarską. Wiedząc, że wznowienie jej na czas wakacji może odciągnąć Go od nauki, nie pojawiał się na pasmach. Uzyskał tytuł inżyniera elektryka. Po zakończeniu studiów nabył odbiornik komunikacyjny MWEC. Zbudował nowy nadajnik i szybko zliczył 100 podmiotów DXC. W tym czasie miał okazję spotykać się z prof. Romanem Iżykowskim SP7HX oraz Antonim Zębikiem SP7LA. W latach siedemdziesiątych był wice prezesem ZOW PZK w Łodzi. Od 1.02.1962 r. pracował w PP Stacje Radiowe i Telewizyjne w Łodzi. - (Zygry). Pracę rozpoczął na stanowisku technika. Od 1.03.1964 r. do 31.12.1966 r. zajmował stanowisko starszego technika. Od 1.04.1975 r. do 31.07.1982 r. był kierownikiem grupy konserwacyjnej. Pracę w tym przedsiębiorstwie zakończył na stanowisku kierownika zmiany.

W 1983 r. wyjechał do Niemiec i pracował w firmie Pneumon OHG w Gerlingen. Wstąpił do DARC i uzyskał niemieckie zezwolenie ze znakiem DL2SDD. Został członkiem klubu w Ludwigsburgu. Po latach wrócił do Polski i zamieszkał ponownie w Łodzi na ul. Władysława Reymonta 55 m. 2. W 1997 r. wstąpił do Klubu Seniorów SP OTC (nr członkowski 314). Od 30.04.2006 r. był członkiem SPDXC (nr członkowski 787). W swojej karierze krótkofalarskiej miał do dyspozycji fabryczne urządzenia: TS-440s, IC-735, IC-775DSP, IC-7400 oraz FT-897D. Był bardzo dobrym telegrafistą. Do 1997 r. miał potwierdzonych 271 podmiotów DXCC.  Według listy All Time SPDXC na 30.04.2019 r. miał potwierdzone 335/353 podmioty (z 340/402 możliwych).

W 2019 r. otrzymał wyróżnienie DXCC Honor Rool. Odznaczony został również srebrną odznaką „Zasłużony Pracownik Łączności”. Uchwałą Zarządu Głównego PZK z 1995 r. otrzymał Odznakę Honorową PZK (nr. 432) a 16.06.2018 r. Złotą Odznakę Honorową PZK (nr 127/Z).

Wiesław Strengel zmarł 30.04.2019 R. i pochowany został na Cmentarzu św. Józefa Opiekuna w Łodzi – Ruda (Sektor D4, Rząd 1, Nr grobu 4).

TNX: SP2WIW, SP3CSD

 

SP3CUG, SP3BZR, SP6AEG