ZENON DEMBEK SP2DE ex SP2BC

Zenon Dembek  SP2DE urodził się 28.09.1929 r. w Łabiszynie powiat Żnin dawniej Szubin.Od wczesnego dzieciństwa miał problemy ze wzrokiem. W 1932 r. ojciec Zenona powołany został do służby wojskowej, a następnie trafił do obozu jenieckiego w Ostaszkowie. Matka wraz z dziećmi została wykwaterowana z rodzinnego domu na jeden pokój. W wyniku choroby matki Zenon trafił do rodziny ojca do Kamionki na tzw. Kościewi. Od 1942 r. do 1945 r. mieszkał wraz z rodziną w Bydgoszczy przy ul. Pięknej gdzie nauczył się języka niemieckiego. W tym samym roku wrócił do rodzinnego domu w Łabiszynie. Po wojnie ukończył szkołę podstawową w Łabiszynie, a następnie Gimnazjum w Bydgoszczy. Kolejnym etapem edukacji były kursy zawodowe, na których zdobył zawód elektryka. Na domowym radioodbiorniku „Aga” prowadził nasłuch „Gdyni Radio”.

 

W czasie nauki w Gimnazjum (1952 r.) uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez Radio Klub Ligi Przyjaciół Żołnierza SP2KAE w Bydgoszczy, które prowadził Zenon Blekiewicz później SP2CX. Tam też poznał Franciszka Grabowskiego później SP2BG.

Krótko potem uczestniczył w kursie radiotelegrafistów, a po kursie zdał egzamin na licencję. W składzie komisji egzaminacyjnej był min. Roman Rosołowski później SP2UT oraz Franciszek Grabowski SP2BG. Do 1957 r. pracował jako elektryk, a następnie przekwalifikował się i rozpoczął pracę jako konserwator central telefonicznych. Pracę w tym zawodzie rozpoczął w Szubinie - był pracownikiem nadzoru telekomunikacji. Aktywnie pracował pod znakiem klubowym - zajmował się szkoleniem młodzieży zainteresowanej krótkofalarstwem. W latach 1954/1955 uczestniczył w akcjach przeciwpowodziowych jako operator radiostacji. Pierwszą licencję ze znakiem SP2BC otrzymał we wrześniu 1955 r. Własnoręcznie zbudował nadajnik lampowy z lampą LS 50 w stopniu mocy. Posiadał odbiornik 10 RT, a pierwszą anteną był dipol 2x 20 m.

Był w grupie założycielskiej oddziału PZK w Bydgoszczy. W dniu 22 01.1958 r. został członkiem Oddziału Bydgoskiego Polskiego Związku krótkofalowców. W 1960 r. zawarł związek małżeński z Cecylią z domu Lewandowska. Ma Syna Tomasza, dwoje wnucząt oraz jednego prawnuka.

Wraz z Klemensem SP2BE, Alfonsem SP2AP reprezentował województwo bydgoskie na Światowym Zlocie Młodzieży, który odbył w Warszawie w 1955 r. W lach 1960-1963 działał w Harcerskim Klubie Łączności w Szubinie, gdzie był operatorem radiostacji klubowej. W Szubinie propagował krótkofalarstwo w wyniku czego w listopadzie 1965 r. powstał Szubiński Klub Krótkofalowców PZK przy Domu Kultury SP2PAT. Po przejściu do pracy w Bydgoszczy wstąpił do Klubu Krótkofalowców PZK SP2PBY. W 1970 r. organizował ogólnopolską wystawę krótkofalarską z okazji 40-lecia PZK w Bydgoszczy.

W styczniu 1976  r. nastąpiła zmiana jego znaku na SP2DE, a powodem był fakt, że sufiks BC przynależał do Cyryla SP1BC. W latach od 1973 do 1976 był członkiem Oddziałowej Komisji Propagandy. Od 1961 r. do 1978 r. był członkiem komisji Sportowej ZOW PZK.

Ze względu na brak własnego sprzętu i warunków lokalowych głównie pracował jako operator stacji klubowych. Ostatnim zakładem pracy były Zakłady Chemiczne w Bydgoszczy. Na emeryturę przeszedł w 1989 r. Na pasmach KF pod drugim własnym znakiem pojawił się w 1991 r. W 1996 r. miał zaliczonych 116 podmiotów z czego potwierdzonych 72.

Od 1996 r. jest członkiem Klubu Seniorów SPOTC (nr 125). Brał udział w Zjeździe Klubu Seniorów OTC w Skorzęcinie. W 2003 r. miał potwierdzonych 170 podmiotów. Łączności przeprowadzał w języku polskim oraz niemieckim, angielskim i rosyjskim.

W ostatnich latach miał do dyspozycji transceivery: Wołna, Lincoln oraz ICOM IC-702, antenę GP oraz dipole na 3,5 i 7 MHz.

Niestety ciągle pogarszający się wzrok oraz fakt usunięcia anten w czasie ostatniego remontu dachu uniemożliwił Zenonowi dalszą aktywność na pasmach amatorskich.

Marzy jednak o ponownym zawieszeniu anteny i pojawieniu się na pasmach na falach krótkich. Nadal mieszka w rodzinnym domu w Łabiszynie przy Placu Tysiąclecia 8.

Do grona przyjaciół zalicza m.in: Alfonsa SP2AP, Ryszarda SP2CY, Ryszarda SP2IW, Edwarda SP2JL, Edwarda SP2AJO.

Na XXIV Zjeździe Sprawozdawczo - Wyborczym OT PZK w Bydgoszczy w dniu 11 lutego 2017 r. na wniosek Jurka SP2BZR podjęta została uchwała w sprawie dożywotniego opłacania składek za Zenona SP2DE. Niestety nie jest ona realizowana. 

Za bogatą działalność na rzecz krótkofalarstwa Polskiego Zenon w 2003 r. wyróżniony został Odznaką Honorową PZK (nr 596). Otrzymał też Odznakę „Zasłużony dla obronności Kraju”.

TNX: SP2DE

 SP3CUG, SP2BZR, SP8GSC

PS.

Dziękujemy nowo wybranemu Zarządowi Terenowemu PZK w Bydgoszczy za szybką reakcję i przywrócenie Zenka do grona  członków PZK