BOHDAN DONDERSKI SP2RQ (1933 - 2012)

 

  Bohdan Donderski SP2RQ urodził się 28.09.1933 r. w Gdyni. Naukę rozpoczął w Szkole Podstawowej nr 2 w Gdyni w 1940 r. Do szkoły chodził do 1945 r. Po unormowaniu się sytuacji piątą klasę ukończył już w szkole polskiej. Jesienią 1945 r. rozpoczął naukę w Gimnazjum prowadzonym przez  o.o. Jezuitów w Gdyni. W 1947 r. przeszedł do Gimnazjum Handlowego w Gdyni (późniejsze Technikum Handlu Zagranicznego o profilu szkoły morskiej). Zainteresowanie radiotechniką i prowadzeniem łączności radiowej przejął po ojcu, który był wojskowym radiotelegrafistą a następnie pracował w służbie morskiej. W 1951 r. uczestniczył w kursie radiotelegrafistów organizowany przez radioklub Ligi Przyjaciół Żołnierza w Gdyni. Kurs ukończył jako prymus. Po kursie otrzymał licencję nasłuchowca ze znakiem SP2 -120. Maturę złożył w 1952 r.

 

Zgonie z nakazem pracy zatrudniony został w P.P. Polagro Port Gdynia jako kontroler techniczny. W 1953 r. został powołany do odbycia służby wojskowej w Jednostce Wojskowej w Lublinie a następnie przeniesiony został do podoficerskiej szkoły łączności w Prudniku. Po zakończeniu służby otrzymał propozycję zatrudnienia na stanowisku podoficera zawodowego. Skierowany został do jednostki wojskowej w Gdańsku.

Działalność krótkofalarską kontynuował w radioklubie SP2 KAC, gdzie spotkał kolegów: Wiesława SP2DX, Ryszarda SP2EO, Tadeusza SP2AO, Stanisława SP2JS oraz wybitnych konstruktorów Innocentego SP2RO i Edwarda SP2HV. W 1957 r. zdał państwowy eksternistyczny egzamin uprawniający do pracy w charakterze radiooficera morskiej służby ruchomej. Tam pracował jako radiooperator do końca 1958 r. 

Pierwszą licencję otrzymał w 1958 r. ze znakiem SP2RQ wystawioną na adres Beniowskiego 38 w Gdańsku - Oliwie. Przy budowie nadajników pomagał mu SP2RO. W tym samym roku zdobył mistrzostwo  okręgu SP2 w szybkiej telegrafii. Wysoko sklasyfikowany został na Mistrzostwach Polski w Giżycku. Od stycznia 1959 r. pracował w Polskim Ratownictwie Okrętowym jako radiooperator. Był członkiem klubów SP2KAC i SP2KDS. Przez krótki okres był operatorem odpowiedzialnym na stacji SP2KDS.  Do Polskiego Związku Krótkofalowców wstąpił w 1964 r. Najbardziej aktywny na pasmach był w latach 1960 - 1976. W latach 1989 - 1993 był nieobecny w kraju. W latach dziewięćdziesiątych najwięcej czasu poświęcał na konstrukcje UKF. Wtenczas mieszkał w Gdyni na ulicy Górnej 23/10. W 1994 r. wstąpił do Klubu Seniorów PZK (nr 103).

Bohdan Donderski zmarł 21.12.2012 r. i pochowany został na Cmentarzu przy ulicy Spokojnej w Gdyni (Sektor 45, Rząd 4, Nr grobu 10).

TNX: SP3AMZ, SP3CSD

 

 

SP3CUG, SP2BZR, SP9LDB