ZDZISŁAW NOWACKI SP3FTA

ZDZISŁAW NOWACKI SP3FTA

 

Zdzisław Nowacki SP3FTA urodził się 24.06.1951 r. w Rawiczu. Szkołę Podstawową nr 2 w Rawiczu ukończył w 1965 r. Następnie naukę kontynuował w Zasadniczej Szkole Zawodowej o specjalności elektromonter. Szkołę ukończył w1970 r. W tym samym roku zdał egzamin czeladniczy.

W 1969 r został członkiem Harcerskiego Klubu Łączności SP3ZHW w Rawiczu, którego przewodniczącym był Janek SP3AXI. W 24.11.1969 r. otrzymał licencję nasłuchowa ze znakiem SP3 4040.W tym czasie został instruktorem ZHP i otrzymał stopień przewodnika.

W latach 1970 - 1971 odbywał Zasadnicza Służbę Wojskową w jednostce radiotechnicznej w Jeleniej Górze (Szkółka Specjalistów Wojskowych) a następnie w JW w Świdwinie.

 

Po powrocie z wojska rozpoczął pracę w Odcinku Zabezpieczenia Ruchu PKP w Lesznie a następnie w Lokomotywowni PKP w Lesznie. Na przełomie lipca i sierpnia 1971 r uczestniczył w Kursie Krótkofalarskim organizowanym przez Harcerski Klub Łączności Leszno -SP3ZAH w ramach obozu Harcerskiego Leszczyńskiej Komendy Hufca ZHP w Olejnicy pow. Wolsztyn. Komendantem kursu był Ryszard SP3CUG a instruktorami byli: Janek SP3AMZ, Janek SP3AXI (sk), Andrzej SP3DKH (sk) i Andrzej Cieśliński (późniejszy SP3HTP).

Zdzisław na kursie był także oboźnym - człowiekiem odpowiedzialnym za dyscyplinę.

Egzamin na świadectwo uzdolnienia zdawał w dniu 13.08.1971 r. przed komisja PIR pod przewodnictwem dyrektora inż. Andrzeja Minickiego. W składzie komisji był min. Marian Lehman SP3AWF. Pierwsze zezwolenie kat. II i znak SP3FTA otrzymał 27.07.1972 r., które wystawione było na adres Rawicz ul. Nowa 9.Pracę w eterze rozpoczął na paśmie 144 MHz. Pierwszą łączność przeprowadził  10.08.1972 r. z SP3AXI. Wtenczas miał do dyspozycji radiotelefon FM 302 a następnie FM 3001 oraz antenę SM7DVH. 

W 1973 r. zawarł związek małżeński i przeprowadził się do Kościana - zamieszkał na Osiedlu Waryńskiego 29 obecnie Osiedle Piastowskie 29 i rozpoczął pracę w Podstacji Trakcji Elektrycznej PKP w Przysiece gdzie pracował do 1981 r. Wtenczas do dyspozycji miał transceiver IC-271.

Wstąpił do HKŁ „Leszno” a 1973 r. był współzałożycielem Harcerskiego Klubu Łączności „Kościan” - SP3ZFL, którego został pierwszym przewodniczącym rady klubu.

Pod koniec lat osiemdziesiątych organizuje Radio Klub LOK w Kościanie, który otrzymał znak SP3KYY a Zdzisław  jest członkiem do chwili obecnej.

Od 1981 r. pracował w Zakładzie Energetycznym w Kościanie na stanowisku dyspozytora.

Z chwilą gdy Ryszard SP3CUG został v-ce prezesem PZK i zrezygnował z funkcji prezesa ZOW Zdzisław zajmuje jego miejsce i funkcję tą pełni do 2000 r.

W czerwcu 1997 r. czynny był na pasmach jako SN0FTA, Został członkiem Klubu Seniorów SP OTC (nr. członkowski 195). Rekomendacji udzielili koledzy SP3MY i SP3KB.

W styczniu 2003 r. zdał egzamin z telegrafii, i otrzymał zezwolenie kategorii pierwszej,

Pierwszą łączność na falach krótkich przeprowadził 8.09.2003 r. na transceiverze lampowym FT-101Z ze stacją SP3AXI. Ze względu na ograniczone możliwości antenowe na falach krótkich używa wyłącznie anteny W3DZZ. W 2014 roku nabył TRX TS-830S a dwa lata później TS-940S, na którym pracuje do chwili obecnej. Na emeryturę przeszedł w 2011 r. Jest członkiem klubu WWFF z dorobkiem 51 podmiotów DXCC z trzech kontynentów i 153 dyplomów. Należy też do SPCFF (nr 160). Kolejny klub to „Zamki Świata „WCA z 30 krajów i trzech kontynentów z dorobkiem 1639 zamków oraz 60 dyplomów. Należy również do międzynarodowego klubu EPC (nr 24408) oraz sekcji polskiej EPC (nr 174). Jest także członkiem klubów: SPAC (nr 195), SPCC (nr 014). Przeprowadził łącznie 88 tysięcy łączności z tego na UKF-ie 24 tysiące. Uczestniczył w krajowych i międzynarodowych zawodach krótkofalarskich.

Pierwsze miejsca zdobył w Krajowych Zawodach YAGA 2006.Drugie miejsca zdobył w Konkursie Generalskim 2015 zorganizowanym przez poznański klub SP3PGR. W 2001 r otrzymał puchar ZT PZK w Lesznie za zajęcie I miejsca w „Daniach Aktywności”. Zdobył puchar ZT PZK w „Oddziałowych Dniach Aktywności – UKF” 2001.

Ma potwierdzone 170 podmiotów DXC. Zdobył ponad 2000 dyplomów z tego 300 na UKF-ie.

W swojej karierze krótkofalarskiej pracował pod znakami okolicznościowym:

SN0FTA , 3Z3FTA z okazji 65-lecia PZK i 70-lecia krótkofalarstwa w Polsce. SN90FTA w 90 rocznicę Powstania Wielkopolskiego, SN40FTA z 40 rocznicę uzyskania licencji (od 15.07.2012 do 15.09.2012 r.) Przez kilka tygodni pracował pod znakiem SP3DIG/3 z Kościana.

Na Zjeździe Krajowym PZK w Piekarach Śląskich w 1992 r. otrzymał Odznakę Honorową PZK (nr 306). Wyróżniony został także brązową odznaką „Za zasługi dla LOK” oraz „ Za zasługi dla Województwa Leszczyńskiego”

 

TNX: SP3FTA 

                                                                                          SP3CUG, SP2BZR, SP9LDB