CZESŁAW ŁUGOWSKI SP8JM ex.SP1JM (1933 – 1998)

Czesław Ługowski SP8JM urodził się 14.04.1933 r. w Kraszewicach (obecnie gmina wiejska, powiat ostrzeszowski, województwo wielkopolskie). Po wojnie rodzina Czesława przeniosła się do Białej Podlaskiej woj. lubelskie. Tam Czesław ukończył w 1952 r. szkołę zawodową. Po ukończeniu szkoły wyjechał do Nowogardu w woj. szczecińskim podejmując pracę w zakładach handlowych. W 1953 r. został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej, którą pełnił w jednostkach wojsk łączności radiowej. Po wyjściu z wojska w1955 r. kontynuował pracę w zakładach handlowych. Zarażony w wojsku bakcylem łączności radiowych wstąpił do Radioklubu Ligi Przyjaciół Żołnierza SP1KBT przy CZRiT w Szczecinie. W kwietniu 1956 r. otrzymał pierwsze zezwolenie nr. 338 ze znakiem SP1JM na adres Nowogard ul. Sienkiewicza 24. Kolejne zezwolenie kat. III (moc 60 W) wystawione było z datą 15.10.1960 r. Na skonstruowanym przez siebie sprzęcie podjął aktywną działalność eterową. Czego dowodem były uzyskane przez niego dyplomy DLD, SOP.

 

W 1962 r. przeprowadził się, wraz z rodziną, do Białej Podlaskiej, skąd pochodziła również jego żona Janina. Zgłosił się do Wojskowej Komendy Uzupełnień, zostając przyjęty na podoficera zawodowego w służbach łączności radiowej. Służbę w wojsku zakończył w 1983 r. przechodząc na emeryturę w stopniu sierżanta sztabowego. W dniu 20.12.1962 r. wstąpił do Bialskiego Klubu Radioamatorów i Krótkofalowców PZK SP8PBP i został operatorem odpowiedzialnym stacji klubowej. Już 7 stycznia 1963 r. Centralny Zarząd Radiostacji i Telewizji pismem Nr.TM726/28/63 potwierdził zmianę adresu zainstalowania radiostacji SP8JM na Biała Podlaska ul. Kościuszki 17/21. Natomiast zezwolenie kat. I /250 W otrzymał 28.10.1964 r. ze zmienionym miejscem zainstalowania radiostacji w Białej Podlaskiej przy ul. Asnyka 5/21. Kolejne zezwolenie kat. I /750W otrzymał 28 grudnia 1989 r.

Należy nadmienić, że żona Janina też „zaraziła” się krótkofalarstwem otrzymując w 1964 r. znak nasłuchowy SP8-1113. Natomiast po zdaniu egzaminu, 17 października 1967 r. otrzymała zezwolenie kat. I / 50W. ze znakiem wywoławczym SP8CJM. Natomiast ich wnuk Konrad posiada zezwolenie kat. I / 50W o znaku wywoławczym SP8XXS.

Czesław był bardzo zaangażowany w działalność organizacyjną na rzecz popularyzacji krótkofalarstwa i „łowów na lisa” wśród młodzieży szkolnej. Ściśle współpracował z klubami PZK, LOK i ZHP. Podczas VI Zjazdu Polskiego Związku Krótkofalowców, który odbywał się w dniach 26 - 27.04. 1969 r. został wybrany sekretarzem Głównej Komisji Rewizyjnej PZK. Na kolejnym VII zjeździe PZK w 1973 r. został wybrany w skład GKR. Na Zjeździe PZK w 1985 r. został wybrany do składu komisji organizacyjnej Zarządu Głównego PZK. Uczestniczył w czterech Zjazdach PZK jako przedstawiciel oddziału lubelskiego PZK. Był członkiem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego PZK w Lublinie. Był współorganizatorem wielu kursów krótkofalarskim, na których przeszkolił około 100 przyszłych nadawców. W 1968 r. był współorganizatorem zlotu krótkofalowców warszawskich i lubelskich w Białej Podlaskiej. Wspólnie z krótkofalowcami z Białej Podlaskiej był organizatorem pierwszych indywidualnych Mistrzostw Polski w Radiopelengacji Amatorskiej (łowach na lisa), które odbyły się w dniach 26 -29 czerwca 1969 r. W 1970 r. był w komisji organizacyjnej pierwszych zawodów Litewsko – Polskich w radiopelengacji, które odbyły się 19-20 czerwca w pobliżu Sandomierza. Również był współorganizatorem II Krajowego Zjazdu Krótkofalowców, który odbył się w dniach 27 - 28 czerwca 1970 r. w Białej Podlaskiej, w którym uczestniczyło około 100 osób. Głównym organizatorem Zjazdu były kluby SP8PBP i SP8ZBF. Wchodził w skład ekipy technicznej II MP ARS w 1971 r. w Zegrzu oraz IV MP ARS w roku 1973 we Fromborku. Był również w 1973 r. kierownikiem ekipy PZK w Radiopelengacji Amatorskiej na zawody, które odbyły się w Rumunii. W 1984 r. był współorganizatorem Centralnego Obozu Łączności ZHP w Białce k/Parczewa woj. lubelskie, którego zakończeniem był przyjazd komisji egzaminacyjnej PIR. W wyniku egzaminu 26 harcerzy otrzymało Świadectwa Uzdolnienia uprawniające do ubiegania się o zezwolenia na prawo posiadania i używania amatorskich radiostacji.

W 1972 r. na wniosek Prezydium ZG PZK minister Obrony Narodowej nadał 28 brązowych i 15 srebrnych medali „Za Zasługi dla Obronności Kraju” w tym Czesław otrzymał srebrny medal, którego wręczenie nastąpiło 8 grudnia 1972 r.

Do Klubu Seniorów SP OTC przyjęty został w dniu 16.04.1985 r. (nr 60). Do tego czasu przeprowadził 27 000 łączności z 240 krajami. Przeprowadził też kilkaset łączności satelitarnych z trzema kontynentami.

Czesław Łukowski zmarł 24.08.1998 r. i pochowany został na Cmentarzu Komunalnym w Białej Podlaskiej (Kwatera 23, Rząd 1, Nr grobu 6).

 

TNX: SP3AMZ, SP9LDB

SP3CUG, SP8TK, SP2BZR