KAZIMIERZ DRZEWIECKI SP2FAX

Kazimierz Drzewiecki SP2FAX  urodził się 13.05.1954 r. w Bydgoszczy. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 46 w Bydgoszczy, którą ukończył w 1969 r. Był członkiem sekcji modelarskiej przy Osiedlowym Domu Kultury „Glinki”, w której aktywnie uczestniczył. Zdobył dwa Mistrzostwa Polski w klasie A3 i A2. Sekcja ta jednak została rozwiązana a w jej miejsce uruchomiona została sekcja krótkofalarska, która w 1970 r. zorganizowała kurs krótkofalarski. Zajęcia prowadził Edmund SP2JL. W tym czasie otrzymał licencję nasłuchową ze znakiem SP2-7278. W tym samym roku uczestniczył w obozie harcerskim Hufca ZHP Toruń w miejscowości Zamek Dybowski, którego komendantem był Marian SP2DEH (SK). Zajęcia krótkofalarskie na tym obozie prowadził Janek SP2BMX. Druga część obozu odbywała się w bazie harcerskiej w Funce koło Chojnic, gdzie 13 lipca 1970 r. zdał egzamin na świadectwo uzdolnienia kategorii pierwszej przed komisją OI PIR w Gdańsku a jednym z egzaminatorów był Jurek SP2BZR.

 

Pierwszą licencję ze znakiem SP2FAX otrzymał w 1971 r. Było to zezwolenie na pasma 3,5 oraz 7 MHz z mocą 20 W wystawione na adres Bydgoszcz ul. Glinki 147 bl. 21 m. 5. Pierwszą łączność pod własnym znakiem nawiązał ze stacją UT5AO.  Wtenczas pracował na demobilowej radiostacji RBM-1 z anteną dipol.

W latach 1969 - 1974 kontynuował edukację w Technikum Drzewnym w Bydgoszczy na kierunku stolarz meblowy. Po ukończeniu szkoły rozpoczął pracę w Zakładach Stolarki Budowlanej w Bydgoszczy, gdzie pracował przez jeden rok. Był współzałożycielem Dzielnicowego Klubu Krótkofalowców PZK SP2PDI, który powstał w 1970 r. Dzięki jego zaangażowaniu klub należał do bardzo aktywnych. 

W grudniu 1976 r. wspólnie z Wojciechem SP2JPG, Januszem SP2CNW, Stanisławem SP3IBS, Leszkiem SP2GYU, Andrzejem SP2GJI, Jurkiem SP2HXD złożył Studencki Klub Krótkofalowców SP2PIK przy Akademii Techniczno-Rolniczej, którego po zmianie nazwy i lokalizacji, obecnie jest prezesem. Wspierał także kluby SP2KAE, SP2KPF, SP2KCO, SP2KKB.

W latach 1975 - 1981 studiował w Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy i uzyskał tytuł magistra inżyniera chemii. W czasie studiów pracował ZW LOK na stanowisku specjalista ds. łączności. W latach 1981 do 1987 pracował w Zakładach Radiowych Eltra w Bydgoszczy. W 1981 r. zawarł związek małżeński, ma dwoje dzieci i czworo wnuków. Od 1987 do 1989 r. zatrudniony był na stanowisku Kierownika Wydziału w bydgoskiej Telfie. Po przemianach społeczno-gospodarczych Kazimierz rozpoczął działalność w ramach własnych firm: Wakam, Polimech, Bit i Tam-Pol Bydgoszcz.

W ZO PZK Bydgoszcz od 5.12.1976 r. do 29.10.1978 r. był członkiem zarządu. Ponownie był członkiem zarządu OW PZK od 14.10.1984 r. do 12.02.1988 r. pełniąc funkcję QSL Managera, był także członkiem komisji Sportowej i Organizacyjnej. Był trenerem Amatorskiej Radioorientacji Sportowej w PK ARS.

Uzyskiwał bardzo dobre wyniki w zawodach szybkiej telegrafii i kilkukrotnie uczestniczył w Mistrzostwach Polski w szybkiej telegrafii zajmując czołowe miejsca. Wielokrotnie był instruktorem nauki telegrafii organizowanej w klubach i przez ZO PZK w Bydgoszczy.

W latach siedemdziesiątych był współorganizatorem cyklicznych zawodów „ Dni Bydgoszczy”. Współtworzył cykliczne wystawy krótkofalarskie a w tym z okazji 50-lecia PZK, która odbyła się w 1980 r. W latach 2000-2015 był KF Managerem PZK.

W dniu 2.03.1998 r. został członkiem SPDXC (nr członkowski 645). Jest także członkiem HSC (nr 801). Był uczestnikiem Olimpiad Krótkofalarskich (WRTC) w Finlandii w 2002 r. oraz w Brazylii w 2006 r. 

Kazik uczestniczył z wielkimi sukcesami w niezliczonej liczbie zawodów międzynarodowych, w tym pod swoim pierwszym znakiem SP2FAX: ARRL International DX CW Contest 1998 SO 20m - 2 miejsce w świecie, 1 w Europie; ARRL International DX Phone Contest 1998 SO 20m - 1 miejsce w świecie; CQ WW CW 1999 w kategorii SO High 20m - 1 miejsce w świecie; CQ WW SSB 2001 w kategorii SO High 40m - 2 miejsce w świecie, 1 w Europie; ARRL International DX CW Contest 2002 SO 40m - 3 miejsce w świecie, 2 w Europie.

Pod znakiem contestowym SO2R: CQ WW CW 2002 w kategorii SO High 80m - 1 miejsce w świecie; CQ WW SSB 2003 w kategorii SO High Assisted 20m - 1 miejsce w świecie; CQ WW CW 2003 w kategorii SO High Assisted 20m - 1 miejsce w świecie; CQ WW CW 2005 w kategorii SO High 160m - 2 miejsce w świecie, 1 w Europie; CQ WPX CW 2005 w kategorii SO High Power 80m - 2 miejsce w świecie, 2 w Europie, 2 w Polsce; ARRL International DX CW Contest 2005 SO 20m - 2 miejsce w świecie, 2 w Europie; CQ WPX CW 2007 w kategorii SO High Power 80m - 2 miejsce w świecie, 2 w Europie; CQ WW CW 2007 w kategorii SA High 80m - 2 miejsce w świecie, 1 w Europie; CQ WPX SSB 2007 w kategorii SO High Power 20m - 3 miejsce w świecie, 2 w Europie; ARRL International DX CW Contest 2002 SO 20m - 3 miejsce w świecie, 2 w Europie; CQ WPX SSB 2012 w kategorii SO Assisted High Power 20m - 1 miejsce w świecie; CQ WPX CW 2012 w kategorii SO Assisted High Power 20m - 1 miejsce w świecie i pod znakiem contestowym SN2B: CQ WPX CW 1999 w kategorii SO High Power 20m - 1 miejsce w świecie; CQ WPX CW 2006 w kategorii SO High 160m - 1 miejsce w świecie; CQ WW CW 2006 w kategorii SO High 160m - 3 miejsce w świecie, 3 w Europie.

W powyższym zestawieniu ujęliśmy wyłącznie zawody, w których Kazik zajął miejsca na podium. W kilkudziesięciu zawodach międzynarodowych zajmował miejsca w pierwszej dziesiątce w świecie, lecz przyjęto zasadę przedstawienia najbardziej spektakularnych osiągnięć w najbardziej liczących się zawodach takich jak CQ WW, CQ WPX i ARRL DX Contest, a wyniki były możliwe do odnalezienia.

Ponadto Kazik 18-krotnie zajmował pierwsze miejsca w zawodach SP DX Contest. Najlepszym w Europie z nowym rekordem Europy na wszystkich pasmach był w zawodach ARRL SSB 2002 r. jako SN2B. Dwukrotnie zdobył pierwsze miejsce w międzynarodowych zawodach japońskich AADX Contest, w 1998 r. na CW i w 1999 r. na SSB.

Jednak to nie koniec osiągnięć Kazika SP2FAX w zawodach. Szczególnie trudno jest odnosić sukcesy w kategoriach z wieloma operatorami, w których konkurencja w czołówce światowej jest bardzo duża. Poziom techniczny stacji contestowej Kazika i jego oraz jego charyzmatyczne przywództwo doprowadziło do szeregu osiągnięć w zespołach operatorskich.

Pod znakiem contestowym SN2B w zawodach CQ WW SSB 2013, w kategorii MULTI-ONE HIGH w zespole SP2FAX, SP2WKB, SP3SLA, SQ2GXO – 1 w Polsce (rekord Polski), 6 w Europie, 16 w świecie; w zawodach CQ WW CW 2014 w kategorii MULTI-ONE HIGH w zespole SP2FAX, SP3SLA, SP5ELA, SQ2GXO - 1 w Polsce (rekord Polski), 10 w Europie, 20 w świecie; w zawodach ARRL International DX CW Contest 2015 w kategorii MSHP w zespole SP2FAX, SP3SLA, SQ2GXO - 1 w Polsce, 6 w Europie, 12 w świecie; w zawodach WAEDC SSB 2009 w kategorii Multi-op w zespole SP2FAX, SP2WKB, SQ2GXO- 1 w Polsce, 3 w Europie; w zawodach WAEDC SSB 2011 w kategorii Multi-op w zespole SP2FAX, SP2WKB, SP3SLA, SQ2GXO- 1 w Polsce, 4 w Europie; w zawodach WAEDC SSB 2014 w kategorii Multi-op w zespole SP2FAX, SP3SLA, SQ2GXO, M0CFW - 1 w Polsce, 7 w Europie.

Pod znakiem contestowym SO2R w zawodach ARRL International DX Phone Contest 2014 w kategorii MSHP w zespole SP2DWG, SP2FAX, SP2WKB, SQ2GXO - 1 w Polsce, 6 w Europie, 13 w świecie; w zawodach WAEDC CW 2012 w kategorii Multi-op w zespole SP2FAX, SP3SLA, SQ2GXO - 1 w Polsce, 6 w Europie; w zawodach WAEDC SSB 2012 w kategorii Multi-op w zespole SP2FAX, SP2WKB, SP3SLA, SQ2GXO- 1 w Polsce, 5 w Europie.

W 2005 r. wraz z Sławkiem SP2JMB zorganizowali wyprawę do Monako (3A/SP2FAX i 3A/SP2JMB), a następnie do Liechtensteinu, gdzie w ciągu 48 godzin pod znakami HB0/SP2FAX i HB0/SP2JMB przeprowadzili 3000 łączności.

W dniach 20.11 do 3.12.2016 r. uczestniczył w polskiej ekspedycji pod kierownictwem Włodka SP6EQZ na jedną z wysp z archipelagu Malediwy Island, która pracowała pod znakiem 8Q7SP z udziałem SP3CYY, SP3FZN, SP3SLA, SP9FOW, SP6JIU, SP6FXY.

Był wieloletnim delegatem na Krajowe Zjazdy PZK.  Ponad 20 razy był operatorem reprezentacyjnej stacji Polskiego Związku Krótkofalowców SN0HQ w zawodach IARU udzielając swojej stacji jako jednej z wiodących.

Kazik SP2FAX należy do nielicznej grupy krótkofalowców polskich, którzy osiągnęli powyżej 3000 pkt w DXCC Challenge, co jest nadal wyczynem w skali ogólnoświatowej. W grudniu 2011 roku Kazik jako drugi z Polaków, a 53 w świecie przekroczył próg 3000 punktów w DXCC Challenge z wynikiem 3023 punktów, co było i jest wyczynem w skali ogólnoświatowej. SP2FAX ma aktualnie 3102 pkt. W grupie tej są: SP5EWY, SP3E, SP3EPK, SP9FKQ, SP7VC, SP5CJQ, SP6CIK, SP9DWT i SP8NR.

Przeprowadził ponad 2 miliony łączności ze wszystkimi krajami świata. Posiada zweryfikowanych 347 podmiotów (w tym 339 aktualnych) emisją CW, a odpowiednio emisją SSB 349 podmiotów (w tym 340 aktualnych) i DIGI MODE 209 podmiotów. Ogółem w klasyfikacji DXCC Mixed posiada 351 podmiotów (w tym 340 aktualnych). Przeprowadził kilkaset łączności w odbiciu od księżyca. Zdobył kilkadziesiąt pucharów oraz kilkaset dyplomów.

Od 2015 r. jest posiadaczem najwyżej cenionych w DX-ingu plakiet: Honor Roll #1 Mixed oraz Honor Roll #1 Phone, które są wydawane za zweryfikowanie łączności z wszystkimi podmiotami znajdującymi się w wykazie aktualnych 340 podmiotów. W 1984 r. zdobył dyplom 5B DXCC.

Sześć razy zdobył tytuł Mistrza Świata w zawodach CQWWDX oraz trzykrotnie w zawodach ARRL. Przez wiele lat jest na drugiej pozycji we współzawodnictwie SPDXC 9 pasm. Jest członkiem zespołu SN0HQ. Reprezentacja Polski z jego udziałem zajmowała czołowe miejsca w Świecie.

Miał do dyspozycji kilkadziesiąt transceiverów fabrycznych Yaesu, Icom, Kenwood, Elecraft a ostatnio używa FT-5000. Własnoręcznie zbudował kilka wzmacniaczy mocy, dziesiątki anten KF i UKF, wiele oprzyrządowań radiostacji wyczynowej. Od 1995 r. mieszka w Kołaczkowie koło Bydgoszczy. Ojciec Jan miał znak SP2DJG (SK) a syn Tomasz.SQ2PP.

Wśród wielu przyjaciół do grona najbliższych zalicza kolegów: Leszka SP2WKB, Marka SQ2GXO oraz Mariusza SP3SLA. W jego zainteresowaniach mieszczą się podróże turystyczne po świecie. Łącznie z wyjazdami zawodowymi odwiedził kilkadziesiąt krajów. Jest wspaniałym kolegą umiejącym docenić sukcesy innych krótkofalowców. Jest skromnym zawsze chętnym do niesienia pomocy innym. Jego dom jest azylem krótkofalarskim z ciepłą przyjacielską atmosferą, często odwiedzany przez krótkofalowców bardzo wielu krajów.

Za wyjątkową działalność organizacyjną oraz sportową Zarząd Główny PZK nadał Kazimierzowi w 2003 r. Odznakę Honorową PZK (nr.598) oraz uchwałą z 5.09.2020 r. Złotą Odznakę Honorową PZK (nr 143/Z). Posiada też Złotą Odznakę LOK.

 

TNX: SP2FAX, SQ2GXO

 

                                                                                                        SP3CUG, SP2BZR, SP6CIK