WIEŃCZYSŁAW CELER SP3HUW

Wieńczysław Celer  SP3HUW urodził się 12 lipca 1958 roku w Lesznie. W latach 1965 – 1973 pobierał nauki w leszczyńskiej Szkole Podstawowej nr 7. W tej samej szkole i w tej samej klasie uczył się też Wiesław Kretschmer (późn. SP3IBE). Obydwaj byli tam między innymi członkami zespołu tanecznego. W tamtym czasie Wieńczysław mieszkał na ulicy 22 lipca (obecnie ks. Teodora Korcza) pod nr 4, obok Młodzieżowego Domu Kultury (obecnie budynek Komendy Miejskiej Policji). Gdy w 1971 roku w budynku tym Harcerski Klub Łączności „Leszno” otrzymał – najlepsze w ciągu swojego prawie 50-cio letniego istnienia – pomieszczenia, przypadek sprawił, że swoje losy Wieńczysław splótł z działalnością krótkofalarską.

Sprawił to fakt, że antena radiostacji SP3ZAH zawieszona była w pobliżu napowietrznej linii telefonicznej prowadzącej do domu państwa Celerów. Sygnał z anteny nadawczej powodował zakłócenia – telefon dzwonił bez powodu podczas pracy radiostacji. Zirytowani rodzice wysłali najmłodszego syna – 13-to letniego Wienia z „misją zaprowadzenia porządku”. Poseł dotarł do klubu i w imieniu rodziców zażądał zaprzestania pracy „krótkofalówki”. Po kilkugodzinnym pobycie i zapoznaniu się z działalnością krótkofalarską, wrócił do domu już jako członek klubu i oświadczył, że misja zakończyła się sukcesem, tyle że na czas pracy radiostacji, trzeba będzie wyłączać telefon. Od tego czasu stał się stałym bywalcem klubu i jednym z najbardziej aktywnych operatorów. W działalność klubu zaangażowali się tez aktywnie jego rodzice. Przez kilka miesięcy wspólnie pracowali przy organizacji obozu harcerskiego Ośrodka ZHP we Włoszakowicach, którego komendantem i jednocześnie przewodniczącym HKŁ  Leszno, był Ryszard SP3CUG. Obóz umiejscowiony został na obrzeżach lasu w pobliżu miejscowości Wąchabno w powiecie wolsztyńskim. Nie obyło się bez przeszkód – na obozie miała pracować radiostacja SP3ZAH/3, jednak organizatorzy nie dysponowali przewodem energetycznym odpowiedniej długości, żeby ją podłączyć. Sposób jednak się znalazł. Sponsorzy otrzymali wiadomość, że w myśl przepisów SANEPID-u obóz może się nie odbyć z powodu braku możliwości podłączenia lodówki do przechowywania próbek żywności – co było podstępem, bo lodówki nie było, organizatorom chodziło o radiostację – skutkiem tego kabel się „znalazł”. Grupa kwatermistrzowska przy udziale członków klubu - w tym Wieńczysława - mogła przystąpić do budowy linii zasilającej, anteny KF i uziemienia. W 1973 roku Wieńczysław Celer wraz z m. in. Wiesławem Kretschmerem, Jarosławem Krystkiem i Krzysztofem Andrzejewskim uczestniczył w kursie krótkofalarskim w ramach drugiego obozu w Wąchabnie. Wykładowcami byli m. in. Jan Siwiński SP3ESV(sk) i Jan Żlik SP3AMZ. Kurs zakończył się egzaminem przed komisją Państwowej Inspekcji Radiowej. Wieńczysław otrzymał Świadectwo Uzdolnienia, a następnie, w 1974 uzyskał licencję i znak SP3HUW. We wrześniu 1973 rozpoczął naukę w I Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie. Tu do równoległej klasy uczęszczali jego dwaj klubowi koledzy – Ryszard Bednarek SP3GUI i Krzysztof Andrzejewski SP3HXL. Kilkakrotnie Wieńczysław – wraz z Jerzym (późn. SP3JUA) oraz harcerkami ze Szczepu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Lesznie, uczestniczył w audycjach telewizyjnych TVP Wrocław prowadzonych przez red. Henryka Pachę SP6ARR, poświęconych krótkofalarstwu. W 1974 roku uczestniczy w obozie Ośrodka ZHP Włoszakowice w Brzedni k/Dolska. Działa tam radiostacja SP3ZAH/3. W tym samym roku uczestniczy w Harcerskiej Operacji Lednica, niestety uszkodzenie TRX-a w transporcie uniemożliwiła pracę SP3ZAH. W 1975 roku bierze udział w obozie Ośrodka ZHP Włoszakowice w Królewcu, gdzie pracuje SP3ZAH/3. W 1975 roku w ramach zmian administracyjnych w kraju, budynek Młodzieżowego Domu Kultury, a więc i pomieszczenia klubu krótkofalarskiego HKŁ „Leszno” zostają przejęte przez Komendę Milicji Obywatelskiej. Skutkiem tego, część sprzętu klubowego Wieńczysław przez wiele miesięcy przechowywał w swoim domu rodzinnym. W 1976 roku uczestniczy w obozie Komendy Hufca ZHP Leszno, radiostacja działa pod znakiem SP3ZAH/6. W 1976 r. jako przedstawiciel klubu SP3ZAH uczestniczył w pracach zespołu organizacyjnego ZOW PZK.W 1977 roku na zjeździe Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Związku Krótkofalowców wybrany został Skarbnikiem ZOW. W latach 1977-1979 pełni społecznie funkcję Zastępcy Komendanta Hufca. W 1977 roku, po skończeniu liceum, kontynuuje naukę w Policealnym Studium Zawodowym Eksploatacji Pojazdów Samochodowych w Lesznie. Naukę uwieńczoną dyplomem, kończy w 1979. W 1977 uczestniczy w obozie Komendy Hufca ZHP Leszno w Gromadce – radiostacja działa pod znakiem SP3ZAH/6. W tym samym roku jest operatorem SP0LDC – z okazji Centralnych Dożynek w Lesznie. Również w 1977 roku bierze udział w zimowisku w Moszczanicy, gdzie działa radiostacja pod znakiem SP3AZH/9. W 1978 roku działa na obozie Komendy Hufca ZHP Leszno w Gromadce z radiostacją SP3ZAH/6. W tym samym roku, z okazji 35-cio lecia LLP, jest operatorem SP3ZAH/3. W 1979 pełni funkcję zastępcy komendanta na zgrupowaniu w Lubniewicach. W latach 1977-79 pełni funkcję Przewodniczącego Rady Harcerskiego Klubu Łączności „Leszno”. 1 sierpnia 1979, po skończeniu szkoły, podejmuje pracę etatową w Leszczyńskiej Chorągwi ZHP, jako kierownik wydziału organizacji wypoczynku, sportu i turystyki. Funkcję tą pełni do września 1982. Po tym czasie, do października 1983 jest kierownikiem wydziału harcerskiego.W 1984 i 1987 r, był przewodniczącym obraz kolejnych Zjazdów Wojewódzkich PZK w Lesznie. Od października 1983 do stycznia 1989 jest zastępcą Komendanta Chorągwi ZHP d/s organizacyjnych, a następnie od stycznia 1989 do maja 1992 pełni funkcję Komendanta Chorągwi Leszczyńskiej ZHP. W 1993 roku zostaje Zastępcą Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej i godność tą piastuje do roku 2019. Od roku 2019, do chwili przejścia na emeryturę w 2023 – jest dyrektorem d/s turystyki i sportu Komendy Chorągwi Wielkopolskiej. Jako krótkofalowiec, pod znakiem klubowym nawiązał kilkanaście tysięcy łączności. Po ogłoszeniu stanu wojennego był zmuszony zdać  licencję, a także sprzęt. Po skończeniu stanu wojennego, licencji już nie wznowił ale dalej pracował jeszcze  pod znakiem klubowym. W toku przygotowań do Harcerskich Akcji Letnich - głównie w latach 1973 do 1980 - zazwyczaj  pełniąc funkcję Kwatermistrza, zasłynął ze swoich umiejętności, poświęcając niejednokrotnie swój czas  – często kosztem własnych spraw, w tym i nauki.  Pracował po kilkanaście godzin dziennie bez ciepłego jedzenia przy przygotowaniach i likwidacjach obozów harcerskich. Był tzw. „Człowiekiem od trudnej roboty”. Po przejściu na emeryturę, nadal zajmuje się działalnością turystyczną, przy Komendzie Chorągwi Wielkopolskiej. Organizuje wycieczki krajowe i zagraniczne, KCH posiada własne autokary, a Wieńczysław obecnie jako jedyny ma tam uprawnienia do prowadzenia takiej działalności.

Obecnie jest też częściowym źródłem opracowań historii Harcerskiego Klubu Łączności „Leszno”, oraz Oddziału Terenowego PZK w Lesznie, powstałej w 2023 roku. Czynnie uczestniczy w spotkaniach towarzyskich krótkofalowców Ziemi Leszczyńskiej.

 

TNX: SP3HUW,  SP3IBESP3CUG, SP3HXL