CZESŁAW ŁUGOWSKI SP8JM ex.SP1JM (1933 – 1998)

Czesław Ługowski SP8JM urodził się 14.04.1933 r. w Kraszewicach (obecnie gmina wiejska, powiat ostrzeszowski, województwo wielkopolskie). Po wojnie rodzina Czesława przeniosła się do Białej Podlaskiej woj. lubelskie. Tam Czesław ukończył w 1952 r. szkołę zawodową. Po ukończeniu szkoły wyjechał do Nowogardu w woj. szczecińskim podejmując pracę w zakładach handlowych. W 1953 r. został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej, którą pełnił w jednostkach wojsk łączności radiowej. Po wyjściu z wojska w1955 r. kontynuował pracę w zakładach handlowych. Zarażony w wojsku bakcylem łączności radiowych wstąpił do Radioklubu Ligi Przyjaciół Żołnierza SP1KBT przy CZRiT w Szczecinie. W kwietniu 1956 r. otrzymał pierwsze zezwolenie nr. 338 ze znakiem SP1JM na adres Nowogard ul. Sienkiewicza 24. Kolejne zezwolenie kat. III (moc 60 W) wystawione było z datą 15.10.1960 r. Na skonstruowanym przez siebie sprzęcie podjął aktywną działalność eterową. Czego dowodem były uzyskane przez niego dyplomy DLD, SOP.

Czytaj więcej: CZESŁAW ŁUGOWSKI SP8JM ex.SP1JM (1933 – 1998)

ZYGMUNT SELIGA SP5AYY

Zygmunt Seliga SP5AYY  urodził się 27.04.1944 r. w Warszawie. W czasie okupacji hitlerowskiej Zygmunt, jako małe dziecko, mieszkał wraz z rodziną w Śródmieściu Warszawy przy ul. Piusa XI 58.Po wybuchu Powstania Warszawskiego przebywał razem z matką w Śródmieściu w piwnicach-schronach pod ochroną oddziału powstańczego Batalionu Zaremba-Piorun aż do kapitulacji Powstania. Po upadku Powstania Warszawskiego wraz z innymi mieszkańcami stolicy, matka wraz z małym Zygmuntem, opuścili Warszawę przez niemiecki obóz przejściowy w Pruszkowie.

Do 1946 r. przebywali u siostry matki Zygmunta w Koluszkach. W 1945 r. dołączył do nich ojciec, który powrócił z Niemiec, dokąd został wywieziony w czasie okupacji na przymusowe roboty do Hanoweru.

Czytaj więcej: ZYGMUNT SELIGA SP5AYY

JERZY TAMBORSKI SP3EXZ

Jerzy Tamborski SP9EXZ urodził się 17.04.1946 r. w Lesznie. W latach 1953 - 1960 uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 5 w Lesznie. Z łącznością pierwszy raz spotkał się na zajęciach Szczepu Specjalnościowego ZHP działającego przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie. Naukę kontynuował w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 w Lesznie na kierunku elektrycznym, którą ukończył w 1963 r. W tym samym roku rozpoczął pracę w Zakładzie Energetycznym w Lesznie. W 1966 r. powołany został do odbycia zasadniczej służby wojskowej. 

Rozpoczął od szkoły podoficerskiej w Nowym Dworze Mazowieckim. Tam posiadł znajomość telegrafii. W dniu 13.10.1966 r. uzyskał miano specjalisty łączności. Po okresie szkolenia przeniesiony został do Jednostki Wojskowej nr 1420 w Kotli z przydziałem do pracy na radiostacji R 118.

Czytaj więcej: JERZY TAMBORSKI SP3EXZ

WIESŁAW DYDUCH SP1EG ex. SP1EYG

Wiesław Dyduch   SP1EG  urodził się 20.02.1949 r. w Szczecinie. W latach 1956 - 1963 uczęszczał do szkoły podstawowej w Szczecinie Dąbiu. W 1966 r. rozpoczął naukę w Technikum Przemysłowo - Pedagogicznym w Wrocławiu przy ulicy Gen. Józefa Hauke - Bosaka 21.

Tam zainteresował się językiem Esperanto. Przy Polskim Związku Esperantystów aktywnie działał Esperancki Klub Krótkofalowców SP6PAM, który prowadził Reiner obecnie SQ6R. Radiostacja SP6PAM/6 pracowała podczas Międzynarodowych Wczasów dla Esperantystów w Międzygórzu. W tym spotkaniu uczestniczyli krótkofalowcy z całego świata. Tam powstała fascynacja Wiesława krótkofalarstwem. Został członkiem Esperanckiego Klubu Krótkofalowców SP6PAM. 

Czytaj więcej: WIESŁAW DYDUCH SP1EG ex. SP1EYG

CZESŁAW MISZCZAK SP7CKG

Czesław Miszczak SP7CKG urodził się 17.04.1949 r. w Łodzi. W latach 1956-1963 uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 57 w Łodzi. Dalszą naukę kontynuował w Technikum Energetycznym nr.1 w Łodzi. W 1965 r. uczestniczył w obozie wędrownym po Ziemi Lubuskiej, na którym poznał Pawła Wesołowskiego (później SP5CGL a obecnie VE3CNY). Wówczas zobaczył wykonany przez niego odbiornik tranzystorowy „Ryś”.  Po powrocie z obozu zakupił broszurę z serii „Zrób to sam” i zmontował odbiornik, lecz nie mógł go uruchomić. Pomocny okazał się Paweł. Był to początek przyjaźni, która trwa do chwili obecnej. Od Pawła otrzymał materiały pomocne w nauce telegrafii i budowie klucza sztorcowego. U Pawła spotkał się z książką  Ryszarda Girulskiego SP5QQ pt. „Amatorskie urządzenia krótkofalowe i ich obsługa”. W 1966 r. wstąpił do Łódzkiego Radioklubu Ligi Obrony Kraju SP7KAN, który miał swą siedzibę przy słynnej ulicy Piotrkowskiej 53.

Czytaj więcej: CZESŁAW MISZCZAK SP7CKG

SŁAWOMIR JÓZEF DELIMATA SP7FGP (1948 – 2022)

Sławomir Delimata SP7FGP urodził się 29.04.1948 r. w Tarnobrzegu. Do szkoły podstawowej uczęszczał w latach 1955 – 1962. Z radioamatorstwem spotkał się za pośrednictwem pisma „Horyzonty Techniki dla Dzieci”. Szczególnie zainteresował się cyklem „Radio klocki”. Podczas odwiedzin rodziny otrzymał radioodbiornik wyposażony w detektor kryształkowy „Detefon”. Po zakupie anteny i uziemienia uruchomił swój pierwszy kącik radiowy. Naukę kontynuował w Technikum Chemicznym w Chorzowie. Podczas wakacji trafił do Radio Klubu LOK SP8KAQ w Tarnobrzegu, gdzie nabył odbiornik bateryjny „Juhas”. Po wakacjach odbiornik pojechał ze Sławkiem do Chorzowa, gdzie w wolnych chwilach na nim słuchał krótkofalowców emisją AM w paśmie 40 m.

Szkołę średnią ukończył w 1967 r. uzyskując tytuł technika chemika. Po zakończeniu edukacji rozpoczął pracę w przedsiębiorstwie Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki „Siarkopol” w Tarnobrzegu.

Czytaj więcej: SŁAWOMIR JÓZEF DELIMATA SP7FGP (1948 – 2022)

HENRYK DRZEWIECKI SP2BK

Henryk Drzewiecki SP2BK  urodził się 08.09.1932 r. w Bydgoszczy. Jego rodzice przed wojną przeprowadzili się na Wybrzeże i ostatecznie zamieszkali w Redzie. Ojciec Henia zajmował się budową odbiorników radiowych w oparciu o schematy publikowane w czasopiśmie „Radiotechnik”, które zamieszczało głównie programy stacji radiowych a wydawane było od 1935 r. W dniu 1. 09.1939 r. miał rozpocząć naukę w szkole powszechnej niestety wojna przeszkodziła w jego edukacji. W 1945 r. zaczął uczęszczać do 6-tej klasy i rok później zdał egzamin do gimnazjum w Gdańsku, gdzie przeniósł się wraz z rodzicami.

Tam spotkał kolegę interesującego się radiotechniką. W czasopiśmie ojca znaleźli schemat urządzenia nadawczego - odbiorczego na jednej lampie.

Czytaj więcej: HENRYK DRZEWIECKI SP2BK