Regulamin Zawodów SPOTC 2024

 

Zawody SP OTC 2024

21  stycznia 2024 r. Klub Seniorów Polskiego Związku Krótkofalowców organizuje pod Honorowym Patronatem Prezesa PZK zawody, których celem jest uaktywnienie krótkofalowców z dłuższym stażem nadawcy, szczególnie członków Klubu Seniorów Polskiego Związku Krótkofalowców SP OTC, ułatwienie zdobycia dyplomu wydawanego przez SP OTC, podnoszenie umiejętności operatorskich oraz krzewienie zasad dobrego zachowania na pasmach amatorskich (HAM SPIRIT).

Uczestnicy:

polscy i zagraniczni nadawcy indywidualni, stacje klubowe oraz nasłuchowcy. W szczególności do udziału zapraszamy nadawców z długim stażem oraz członków Klubu Seniorów Polskiego Związku Krótkofalowców SP OTC.

Patronat Honorowy:

Prezes Polskiego Związku Krótkofalowców.

Data i czas zawodów:

21 stycznia 2024 r. (niedziela) w godzinach od 6.00 do 7.59 UTC (7.00 – 8.59 LT). W dziennikach obowiązuje zapis czasu UTC.

Pasmo: 3,5MHz według zaleceń bandplanu. 

Emisje:

CW, SSB. Z tą samą stacją można nawiązać dwie punktowane łączności – jedną na CW, drugą na SSB. 

Uwaga! obowiązuje praca z mocą nie przekraczającą 100W OUT w zawodach. W jednym czasie można emitować tylko jeden sygnał.

Wymiana  grup kontrolnych:

 RS(T) + liczba lat posiadania licencji krótkofalarskiej. Dodatkowo skrót OT podają członkowie Klubu Seniorów PZK. Np. 59 27, 59 45 OT, 599 33 OT. Stacje klubowe podają liczbę lat posiadania licencji przez klub, a jeśli operator stacji klubowej indywidualnie jest członkiem SPOTC to dodaje również symbol OT.

Punktacja:

suma wszystkich lat według grup kontrolnych plus liczba lat własnej licencji (własne lata liczymy tylko jeden raz) plus premia.

Premia:

Premię 25pkt daje każde QSO z członkiem SP OTC, czyli stacją  podającą OT w grupie kontrolnej. Premię 100 pkt daje każde QSO ze stacją organizatora SPØOTC.

Nasłuchowcy:

obowiązuje odebranie znaków i grup kontrolnych obydwu stacji. Punkty i premia od danej stacji mogą być naliczone dwukrotnie (CW, SSB). Punktacja – jak dla nadawców, bez dodawania własnego stażu.

 

Grupy Klasyfikacyjne: 

 

A – Stacje członków SP OTC tylko SSB

B – Stacje członków SP OTC tylko CW

C – Stacje członków SP OTC MIXED

D – Pozostałe stacje indywidualne i klubowe tylko SSB

E – Pozostałe stacje indywidualne i klubowe tylko CW

F – Pozostałe stacje indywidualne i klubowe MIXED

G – Stacje QRP MIXED (max 10W OUT)

H – Nasłuchowcy SWL

Nagrody: 

Grawertony (deski) za I miejsca w kategorii w której sklasyfikowano przynajmniej 10 uczestników, dyplomy drukowane za II i III miejsca w każdej kategorii, pamiątkowe dyplomy uczestnictwa w wersji elektronicznej dla wszystkich stacji, które nadeślą dziennik zawodów. 

 Specjalne wyróżnienia przewidziano dla najstarszego stażem uczestnika zawodów, stacji indywidualnej i klubowej (według lat licencji podawanych w grupie kontrolnej). Wyróżnienie to jest przyznawane zawodnikowi maksymalnie trzy krotnie w trzech kolejnych zawodach.

 Dzienniki łączności:

 elektroniczne w formacie Cabrillo należy załadować bezpośrednio na stronę https://logsp.pzk.org.pl, a w razie problemów przesłać na adres e_mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w terminie 14 dni od daty zawodów.

Uwaga: Koledzy Seniorzy mający problemy z logowaniem elektronicznym mogą przesłać dzienniki papierowe według klasycznych wzorów w terminie 14 dni na adres: Jerzy Gomoliszewski SP3SLU, MARIANTÓW 45A  62-710 WŁADYSŁAWÓW

Rozliczenie i publikacja wyników:

zawody zostaną rozliczone do końca lutego 2024 a wyniki ukażą się na stronach internetowych SP OTC, PZK, będą przesłane do Świata Radio i innych publikatorów.

Komisja zawodów:

 Zarząd Klubu Seniorów Polskiego Związku Krótkofalowców.