Zawody SP OTC

Zawody SP OTC 2017


22  stycznia 2017r Klub Seniorów Polskiego Związku Krótkofalowców organizuje, pod honorowym patronatem Prezesa PZK, zawody, których celem jest uaktywnienie krótkofalowców z dłuższym stażem nadawcy, szczególnie członków Klubu Seniorów Polskiego Związku Krótkofalowców SP OTC, ułatwienie zdobycia dyplomu wydawanego przez SP OTC, podnoszenie umiejętności operatorskich oraz krzewienie zasad dobrego zachowania na pasmach amatorskich (HAM SPIRIT). Zawody są uwieńczeniem tygodnia aktywności SP OTC.
Uczestnicy: polscy i zagraniczni nadawcy indywidualni, stacje klubowe oraz nasłuchowcy. W szczególności do udziału zapraszamy nadawców z długim stażem oraz członków Klubu Seniorów Polskiego Związku Krótkofalowców SP OTC.
Patronat honorowy: Prezes Polskiego Związku Krótkofalowców.
Data i czas zawodów: 22 stycznia 2017 w godzinach od 6.00 do 7.00 UTC (7.00 – 8.00 LT). W dziennikach obowiązuje zapis czasu UTC.
Pasmo: 3,5MHz według zaleceń bandplanu. 
Emisje: CW, SSB. Z tą samą stacją można nawiązać dwie punktowane łączności – jedną na CW, drugą na SSB. 
Uwaga! obowiązuje praca z mocą nie przekraczającą 100W OUT i całkowity zakaz nadawania 5 minut przed i 5 minut po zawodach. W jednym czasie można emitować tylko jeden sygnał.
Wymiana  grup kontrolnych: RS(T) + liczba lat posiadania licencji krótkofalarskiej. Dodatkowo skrót OT podają członkowie Klubu Seniorów PZK. Np. 599 27, 599 45 OT. Operatorzy stacji klubowych podają liczbę lat posiadania licencji przez klub, a jeśli indywidualnie są członkami SPOTC to dodają również OT.
Punktacja: suma wszystkich lat według grup kontrolnych plus liczba lat własnej licencji (własne lata liczymy tylko jeden raz) plus premia.
Premia: Premię 25pkt daje każde QSO z członkiem SP OTC, czyli stacją  podającą OT w grupie kontrolnej. Premię 50 pkt daje każde QSO ze stacją organizatora SPØOTC, która nie jest klasyfikowana w zawodach.
Wynik końcowy: suma wszystkich punktów.
Nasłuchowcy: obowiązuje odebranie znaków i grup kontrolnych obydwu stacji. Punkty i premia od danej stacji mogą być naliczone dwukrotnie, (CW, SSB). Punktacja – jak dla nadawców, bez dodawania własnego stażu.
Klasyfikacje
– Grupa A – Stacje członków SP OTC
– Grupa B – Pozostałe stacje indywidualne i klubowe z wyjątkiem QRP

– Grupa C – Stacje QRP (max 5W OUT)
– Grupa D – Nasłuchowcy

Nagrody
Grawertony (deski) za I miejsca, dyplomy drukowane za II i III miejsca w każdej kategorii, pamiątkowe dyplomy uczestnictwa w wersji elektronicznej dla wszystkich stacji, które nadeślą dziennik zawodów. 

Specjalny upominek przewidziano dla najstarszego stażem uczestnika zawodów, stacji indywidualnej (według lat licencji podawanych w grupie kontrolnej).
Dzienniki łączności: elektroniczne w formacie Cabrillo, w terminie 14 dni od daty zawodów, na adres e_mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Uwaga:
Koledzy Seniorzy mający problemy z logowaniem elektronicznym mogą przesłać dzienniki papierowe według klasycznych wzorów w terminie 14 dni na adres: Jerzy Gomoliszewski SP3SLU, ul. P.O.W. 3/34, 62-700 Turek.

Rozliczenie i publikacja wyników: do końca lutego 2017, wyniki ukażą się na stronach internetowych SP OTC, PZK, będą przesłane do Świata Radio i innych publikatorów.

Komisja zawodów: Zarząd Klubu Seniorów Polskiego Związku Krótkofalowców