Zmarła Barbara Walichnowska


Głębokie wyrazy współczucia dla

kol. Grzegorza SP3CSD

Prezesa SP OTC

z powodu śmierci małżonki Barbary

Składa Zarząd Klubu

 

 

Kol. Grzegorzowi Walichnowskiemu SP3CSD

 Prezesowi

OGÓLNOPOLSKIEGO KLUBU SENIORÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU KRÓTKOFALOWCÓW

                                            wyrazy szczerego współczucia z powodu zgonu Małżonki

składają członkowie SPOTC zrzeszeni w Oddziale Podkarpackim PZK 

Aleksander SP8ASP, Jerzy SP8AQA, Wojciech SP8MI  i Adam SP8TJK