Akcja Dyplomowa „Hołd Powstańcom Wielkopolskim 1918-1919’’

Akcja Dyplomowa „Hołd Powstańcom Wielkopolskim 1918-1919’’ jest organizowana  w rocznicę  zwycięskiego zrywu powstańczego, jest oddaniem hołdu ludziom, którzy się do tego przyczynili.

Wydawcą dyplomów jest SP OTC pod patronatem Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców przy współudziale Wydziału Łączności ZG LOK.

 Akcja polega na nawiązaniu łączności na pasmach KF z następującymi stacjami okolicznościowymi w okresie od 27.12.2018 r. do 15.01.2019 r.  

SN100PW –     Zdobycie Fortu Grolmana przez harcerzy - SP3ZAC

SQ100PW –  SP3ZBY

3Z100PW – SP3POW 

SN100LAW  -  Zdobycie lotniska Ławica -  SP3KPH

HF100PW -  SP3KWA 

SP100PW  -  -  Walki na południu Wielkopolski - SP3KQV

SO100PW – SP3PGS

HF100WW –   Wyzwolenie Wolsztyna - SP3PWL

SN100IP –       Przyjazd Ignacego Paderewskiego do Poznania - SP3PML

SN100ZN  –       Udział powiatu żnińskiego w powstaniu - SP2KPD

Aby uzyskać dyplom okolicznościowy należy z każdą stacją  przeprowadzić:

 - nadawcy SP przynajmniej 3 QSO  

 - stacje zagraniczne przynajmniej 2 QSO 

wszystkimi  emisjami, na różnych pasmach KF lub  na jednym paśmie, każda innego dnia. Nie będą zaliczane łączności typu „cross band” i ‘cross mode”. Łącznie w akcji można zdobyć 10 dyplomów. Dyplom specjalny jest przewidziany dla zdobywców wszystkich 10 dyplomów. Dyplomy do wydruku w formacie PDF będą dostępne  pod adresem : 

                                  https://logsp.pzk.org.pl 

Przyjmowanie zgłoszeń ostatecznie upływa w dniu 27 grudnia 2019r.