Tadeusz Gajdemski SP5BWO SK

W dniu 3 grudnia 2020 roku, w wieku 78 lat odszedł od nas Tadeusz Gajdemski SP5BWO. Tadeusz radiem interesował się od dziecka. Jako piętnastolatek otrzymał licencję nasłuchowca. W kolejnych latach aktywnie pracował  emisją CW na stacjach klubowych w Lublinie SP8KHF oraz SP8KAF. Pierwszą licencję i znak SP8AKE uzyskał w roku 1961.  Od roku 1966 pracuje pod znakiem SP8BWO oraz SP4BWO i SP2BWO a od roku 1980 SP5BWO. Tadeusz był pasjonatem telegrafii.  Czynnie pracował na pasmach biorąc udział w zawodach oraz we współzawodnictwie DXowym. Od  1977 roku jest członkiem rzeczywistym SPDX Clubu. Uzyskał potwierdzenia łączności z 354 podmiotów DXCC w tym 14 skreślonych z listy. Ze względu na stan zdrowia jego aktywność w ostatnich latach była ograniczona. Sporadycznie brał udział w naszych niedzielnych spotkaniach.

Cześć jego pamięci.