Jerzy Chmielewski SP5LP SK

 Z wielkim żalem informujemy, że w dniu 26 kwietnia odszedł w wieku 91 lat Jerzy Chmielewski SP5LP znany z żartobliwego określenia jako „Leniwy Papcio”. Jurek  radiem zafascynowany był od dziecka.  Po wojnie nawiązał kontakt z klubem SP5KAB gdzie zdobył licencje nasłuchowca a w roku 1957 upragnioną licencję nadawcy i znak SP5LP. Był bardzo aktywny na pasmach amatorskich. Podczas wyjazdów służbowych do ZSRR pracował na stacji UA1KAI pod Moskwą oraz jako SP5LP/UA3 korzystając ze sprzętu stacji UK3DAU. Podczas pobytu w Genewie pracował pod znakiem 4U1ITU stając się jednocześnie członkiem klubu IARC.

W kraju aktywnie pracował we władzach PZK, początkowo Warszawskiego Klubu Krótkofalowców a później także w Zarządzie Głównym PZK.  W roku 1965 powierzono mu funkcję redaktora naczelnego Biuletynu WKK. Pisywał także felietony „Leniwego Papcia” publikowane w Biuletynie WKK oraz w Krótkofalowcu Polskim.  Do Klubu OTC wstąpił w 1993 roku i został wpisany na Listę Wieczystą pod nr 89.  Za działalność na rzecz PZK Zarząd Główny PZK nadał Jerzemu SP5LP Odznakę Honorową PZK nr 339 (20.10.1993 r.) . Więcej na temat Jurka można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce „Sylwetki SP”. 

Pożegnanie Jurka odbyło się w dniu 7 maja 2021 roku o godzinie 10:00 w Kaplicy Halpertów na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim przy ulicy Młynarskiej w Warszawie.  Cześć jego pamięci.