Jerzy Szcześniak-Maszadro SP9KJ SK

 

W dniu 15 lipca 2022 r. w wieku 92 lat opuścił nasze szeregi Jerzy Szcześniak -Maszadro SP9KJ. Jurek pierwszą licencję uzyskał w roku 1952 i od tego czasu aktywnie pracował na pasmach amatorskich.  W latach 1948-1949 był współorganizatorem struktur PZK na terenie woj. Krakowskiego. Aktywnie wspierał działalność Związku pełniąc funkcje członka Zarządu Oddziału. Po wchłonięciu PZK przez LPZ nadal wspierał ruch amatorski już jako członek Rady Naczelnej Radioklubów LPZ. W styczniu 1957 roku bierze udział w Zjeździe Założycielskim PZK zostając wybranym w skład pierwszego Zarządu.

 W 1962 roku Jurek pracuje w komitecie założycielskim SPDXC i zostaje wybrany do składu Zarządu Klubu. Bardzo aktywny na pasmach oraz we współzawodnictwie zajmuje czołowe miejsca, był posiadaczem 52 dyplomów krajowych i zagranicznych.  

W roku 2000 Zjazd Krajowy PZK nadał Jurkowi Honorową odznakę PZK a 2008 roku Złotą Honorową odznakę PKK, oraz godność Członka Honorowego Polskiego Związku Krótkofalowców.  Jurku zapamiętamy Ciebie jako dobrego i życzliwego kolegę zawsze gotowego do niesienia pomocy.

 Cześć Jego pamięci.

 Pogrzeb Jurka odbędzie się w czwartek 21 lipca br. o godzinie 11 na cmentarzu rakowickim w Krakowie.

 Biografia Jurka SP9KJ jest dostępna na stronie SP OTC w zakładce Sylwetki SP lub pod adresem:  http://spotc.otpzk.gdansk.pl/sylwetki-sp/lista-krotkofalowcow/218-jerzy-szczesniak-maszadro-sp9kj