Warto ocalić od zapomnienia

Zbieranie i przechowywanie dokumentów oraz pamiątek świadczących o chlubnej tradycji i przeszłości polskiego krótkofalarstwa, to główny cel działania Klubu Seniora PZK. Jak  ważny jest to cel mogliśmy się przekonać kiedy zgromadzone w naszym archiwum życiorysy przedwojennych krótkofalowców:  Piotra SP8EV,  Franciszka SP2BA czy Ziemowita SP6GB, znalazły się w wydanych przez Ryszarda SP4BBU książkach poświęconych historii naszego hobby „Wywołanie ogólne” oraz  "Z kart historii krótkofalarstwa". To bardzo cenna dokumentacja ilustrująca stan przedwojennego krótkofalarstwa. Z drugiej strony wielu kolegów krótkofalowców o niezaprzeczalnych osiągnięciach nie spisało swoich wspomnień. Ich dorobek przepadł bezpowrotnie w mroku dziejów. Szkoda ...

Dlatego też, Zarząd Klubu Seniorów zwraca się do polskich krótkofalowców o przesyłanie swoich wspomnień, wzbogaconych o przeżycia i przygody, krótkie opisy samodzielnie skonstruowanych radiostacji lub systemów antenowych, kopii zdjęć dokumentujących ważne wydarzenia, ciekawych kart QSL itp.  Materiały te prosimy przesyłać, najlepiej drogą mailową. W wyjątkowych przypadkach można to przesłać  w formie drukowanej np.  na drukarce komputerowej lub tradycyjnej maszynie do pisania. Można też nagrać swoje wspomnienia w formie pliku na płytce CD. Konieczny jest dopisek autora ,o wyrażeniu zgody na opublikowanie nadesłanych materiałów. Pragniemy aby przyszli badacze ruchu krótkofalarskiego mogli wykorzystać te materiały w publikacjach dokumentujących nasze hobby.  Wszystkie nadesłane materiały powiększą nasze archiwum a najciekawsze z nich zostaną zamieszczone na naszej stronie internetowej.


Prezes Klubu Seniorów PZK- Grzegorz  SP3CSD